Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Roode Vaan

Bron: a.a.a.p.


De Roode Vaan, 1927-1931

Orgaan van de Afdeeling Amsterdam der Kommunistische Arbeiders-Partij in Nederland

Alle afleveringen 4 p., verschijnt onregelmatig, groot formaat, adressen: Formosastraat, nr. 20-I, Amsterdam-Oost; vanaf no. 3: Van Spilbergenstraat, nr. 151-I, Amsterdam-West; no. 6: Hoofdweg, nr. 489h[ui]s., Amsterdam-West; vanaf no. 7: Halmaheirastraat, nr. 19-II, Amsterdam-Oost; nr. 10: 2e Helmerstraat, nr. 47huis, [Amsterdam].

Uitgegeven door de oppositie-Luteraan in de k.a.p.n.

Source: i.i.s.g. , Amsterdam


1927


 De Roode Vaan, 1927, nr. 1, 1 februari


 De Roode Vaan, 1927, nr. 2, april


 De Roode Vaan, 1927, nr. 3, juli-augustus


 De Roode Vaan, 1927-1928, nr. 4, december-januari


1928


 De Roode Vaan, 1928, nr. 5, juni


 De Roode Vaan, 1928, nr. 6, september


1929

Geen afleveringen gepubliceerd.


1930


 De Roode Vaan, 1930, nr. 7, januari


 De Roode Vaan, 1930, nr. 8, april


 De Roode Vaan, 1930, nr. 9, augustus


1931


 De Roode Vaan, 1931, nr. 10, januari


© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 19 August 2015, latest additions 24 November 2015Overzicht