Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Spartacus Weekblad

Bron: collectie a.a.a.p.


Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus” 1945-1949

Redacteur: Tjeerd Woudstra [pseudoniem van Stan Poppe], daarna R. Hulsman [pseudoniem van Stan Poppe].

Bron: i.i.s.g. , Amsterdam; collectie a.a.a.p.

 Vervolg van: Spartacus, actuele berichten; in juni 1945 wordt opgegeven dat het de vijfde jaargang is, zodat er een continuïteit werd opgeëist met het blad “Spartacus” van het m.l.l.-Front, dat verscheen van januari 1941 tot februari 1942. De nieuwere “Spartacus” begon te verschijnen in de zomer van 1942, aanvankelijk als bulletin van de Revolutionair-Socialistische Arbeidersbeweging in Nederland, al snel van de Communistenbond “Spartacus”. Verscheen aanvankelijk wekelijks; vanaf 8 okt. 1949 14-daags; vanaf aug. 1968 maandelijks; vanaf febr. 1979 driemaandelijks; verdwenen in 1980, een uitgebreide collectie is ook aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek  te Den Haag.


1945


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, [mei 1945, gedrukt vlugschrift]

  Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, extra uitgave [1945]

[Twee exemplaren, 2 p.]


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 21, 15 mei 1945

 • Wat gaan wij doen?
 • Wat hebben wij geleerd?
 • Spartacus
 • Om de Indische rijkdommen

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 22, [22 mei] 1945

Westeinde 11b, Amsterdam; laatste bladzijde ontbreekt.

 • De arbeiders en de opbouw
 • Wat? Voor wie? Hoe?
 • Kapitalisten en arbeiders
 • Kapitalisten tegen arbeiders!
 • “Vrijheid” en bewegingsvrijheid
 • Wederopbouw
 • Wordt Hamburg de nieuwe hoofdstad van Duitsland?
 • Over ons en zonder ons
 • Herstel
 • Perspolemiek
 • Groeiende Eigenwaarde

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 23, [29 mei] 1945

Eerste bladzijde ontbreekt.

 • Over ons en zonder ons
 • Herstel
 • Perspolemiek
 • Groeiende Eigenwaarde
 • Annexatie

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, 5e Jg. (1945), nr. 24 (6 juni)

Holendrechtstraat 26-2, Amsterdam-Zuid [=Age van Agen en Fie Zegerius], druk Dico, Amsterdam

 • De demarcatielijn [Het gerommel van de derde wereldoorlog. Wie spreekt de waarheid? Demarcatielijnen tussen overwinnaars en overwonnenen, tussen regeerders en regeerden, tussen bezitters en bezitslozen]
 • De staking der Arbeidsreserve
 • Hoe men er op de buro’s over denkt [Arbeiderspers en n.v.v.]
 • “Stichting van de Arbeid”
 • Brochures: Nieuw: De uitoefening der macht. Beide uitverkocht, worden herdrukt: De perspectieven van het imperialisme. De strijd om de macht.
 • Allemaal socialisten! [“De Vlam”]
 • De rijke collaborateurs
 • Beleefd aanbevelend [De Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond]
 • In de greep van het nationalisme
 • Naar een nieuwe arbeidersbeweging / [Henk Canne Meijer]
  • De eenheid in de strijd
 • Les miserables (De ellendigen) [Victo Hugo]
 • Niet kankeren! [Minister Tromp]
 • De Duitse arbeider en de Oorlog [door Duitse kamaraad ingezonden brief]
 • Wat ons opviel…
  • Rekeningen die de arbeiders gepresenteerd worden
  • Het geld dat stom is, kiest recht wat krom is [Labour en de verkiezingen]
  • Wegens bijzondere verdiensten… [Duitse bankiers op vrije voeten]
  • “Onrust” in België [Onrust onder de Belgische arbeiders]
  • Het Vrije Volk
  • Begeerte heeft hen aangeraakt
  • Het Vrije Volk en wij
  • Hij kent zijn pappenheimers [Krupp]
  • “Moeilijkheden” [“Het Vrije Volk”]
  • Ontslagverbod ingevoerd bij Koninklijk Besluit van 12 juni 1945
 • De film van deze week [sergeant York]
 • Hoe staat het met ons geld?
 • Getemperd optimisme [Trouw]
 • Erflaters der democratie [Polen en de internationale diplomatie]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, Jg. 5 (1945), nr. 25 ([13] juni)

 • De collaborateurs
 • Vooruit naar nieuwe vormen!
 • De waarheid wordt gefluisterd
 • De waarheid wordt gefluisterd [Jan Romein en de derde wereldoorlog]
 • Waarom Rauter niet? [Broefhoff hoofdcommissaris van politie te Amsterdam en het anti-communisme]
 • Overpeinzingen van een bevrijde
 • Naar een nieuwe arbeidersbeweging / [Henk Canne Meijer]
  • Omvang van conflicten
 • Schuld en boete
 • Druiven der gramschap [“Het leger in lompen” wordt “ausradiert”! Het leger van bezitlozen wordt een leger van naamlozen met stamboeknummer en zakgeld. Over de Binnenlandse strijdekrachten en de Knokploegen; de doden worden geëerd en de levenden geëxploiteerd]
 • Wat opviel [Indië, Russische oorlogslening, ontevredenheid in het zuiden, anti-militarisme in de kerk, Arbeidsreserve]
 • Oranje-jubel en bijltjesdag
 • Toneelkritiek. Vrij volk [Oranje-toneelstuk van Maurits Dekker]
 • Maleische les… nu!

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, Jg. 5 (1945), nr. 26 ([20] juni)

 • J’accuse… (Ik beschuldig…) [William Joyce, bijgenaamd Lord Haw-Haw, die Nazi-propaganda maakte, en andere collaborateurs]
 • Wat steekt daar achter? [Staking bij het spoorwegbedrijf]
 • Het gaat NIET goed [Ontbrekende democratisering]
 • Het slechte geheugen [Atlantic Charter]
 • Naar een nieuwe arbeidersbeweging / [Henk Canne Meijer]
 • De klaagmuur [Literatuur]
 • Achter prikkeldraad [Kamp Westerbork voor uitgeweken Duitse joden sinds 1938]
 • Welkom thuis! Welkom in de beweging [Mien Sneevliet-Draaijer en Trien de Haan-Zwagerman thuis na gevangenschap in Duitsland]
 • Spreek en handel altijd zó, dat het klassebewustzijn der arbeiders er door wordt opgewekt en versterkt [Herman Gorter]
 • Buitenlandsche betalingen en de vrije handel
 • Wat ons opviel [Gevangenen als stakingsbrekers]
 • Het boerenbedrijf en de oorlog
 • Begrijp dit goed [Het Militair Gezag en registratieplicht]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, Jg. 5 (1945), nr. 27 ([27 juni])

 • De aarbeving van San Francisco
 • Nieuwe regering
 • Spartacus leeft
 • Spartacus [?]dt zich
 • Naar een nieuwe arbeidersbeweging / [Henk Canne Meijer]
  • De arbeid roept
 • Aan het werk – maar waarvoor? [“De Groene Amsterdammer”]
 • Verantwoordelijk produceren
 • Geen belangengemeenschap [“De Vlam”]
 • Voor wie geregeld dit blad wil lezen is het zaak, zich te abonneren. Er is papierschaarste en de oplaag is beperkt
 • Wat onos opviel
  • Politiek leert bidden
  • His Masters Voice
  • Vervloekt wie er kwaad van denkt
  • N.B.: Niet uit “De Zwarte Soldaat”
  • Van wie en waar hebben we dat meer gehoord?
  • Wees niet bedroefd, mijn eertijds rode broeder
 • Film van de week. Hoe Jonny naar de duivel loopt. Convooi naar Moermansk
 • Naar werkelijke eenheid [e.v.c.-Manifest met commentaar]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, Jg. 5 (1945), nr. 28 ([4 juli])

Adres red. en adm. Holendrechtstraat 26-2 [Age van Agen en Fie Zegerius], postgiro 303817 ten name van Mevrouw J.C.J. Menist-Raapis beiden te Amsterdam.

 • Crassus heeft gesproken [Opgedragen aan den Minister-President Professor Schermerhorm]
 • Een touw heeft twee einden [Radiorede minister Schermerhorn]
 • In Gods own country [Bedrijfsbezetting door president Truman bij Good Year Rubber in Ohio tegen staking]
 • Controle op het ontslaan van personeel is noodzakelijk
 • Uitgeverij “De Vlam” te Amsterdam zoekt voor inrichting van een kantoor één of twee kamers.
 • “Ik heb het niet gewild” [De machten en de oorlog]
 • De havenstaking in Rotterdam
 • Leere[?]illen [Stakingsgolf in Nederland]
 • Arbeidersklasse en Communistenbond
 • Wat doen wij, jongeren?
 • Wat ons opviel
  • Schoenenvoorziening
  • Van Christelijke en maatschappelijke deugden
  • “Voorlichting”
  • Als vanouds
 • “Come in, boys, and be happy…” [“Onze meisjes en de Canadezen”]
 • Arbeidersbeweging en esperanto
 • Naaktloperij in Limburg? [Nederlandse Volks Beweging]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, Jg. 5 (1945), nr. 29 (18 [juli])

Adres red. en adm. Utrechtsestraat 44 [een kamer achter een winkel van een niet-lid], postgiro 303817 te name van Mevrouw J.C.J. Menist Raapis beiden te Amsterdam.

 • Potsdam [Geschiedenis van Duitsland]
 • [Fragmenten uit “Pan” van Herman Gorter
 • Amerikaanse koloniale politiek
 • Rusland en de Duitse arbeidersklasse
 • Wie is de schipper en waarheen is de koers? [De nieuwe regering, wordt vervolgd]
 • Het Indisch sprookje
 • Wat tegenwoordig mogelijk is [militarisme in “De Waarheid”]
 • Wat niet geraakt mocht worden [Gespaarde fabrieken]
 • Over: nationalisatie
 • Wat ons opviel
  • Geen Sowjet-systeem in Duitsland
  • Veel varkens maken de prijzen laag
  • Ei, ziet hoe goed en lieflijk ’t is [Seys-Inquart en Göring in een hotel in Luxemburg]
  • Noske en Scheideman getroefd!
 • Maandblad Spartacus. Het julinummer komt met vertraging uit. De oorzaak is gelegen in het steeds stijgende aantal lezers, hetgeen ons noodzaakte aan te sturen op het nu direct gedrukt te doen uitkomen.
 • Erkenning! [Vakcentrales]
 • WEG met het Annexionisme! [Annexatie van Duits grondgebied]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, Jg. 5 (1945), nr. 30 (25 [juli])

 • Overigens ben ik van mening… [Imperialistische spanningen]
 • Tweëerlei erkenning [Eenheidsvakbond]
 • Wie is de schipper en waarheen is de koers [Vervolg, wordt vervolgd]
 • Grove winsten [Groenten en fruit]
 • Rondom de inlevering van de ƒ100,- biljetten [Geld wordt uit de circulatie gehaald door minister Lieftinck]
 • De Rode Steeg [Literatuur]
 • Als altijd: productie
 • Zonen van ’t zelfde huis [Personalistisch socialisme]
 • Luxe en honger
 • Tussen: Regge en Dinkel
 • Wat ons opviel
  • Gesprek van de dag… [Van Rooiem terug in de s.d.a.p.]
  • De mening van zoete lieve gerritje (s.d.a.p., Van Looi, Het Vrije Volk)
  • Het volk, het volk, wat is het volk? [Polen, jodenvervolging, De Waarheid, Het Vrije Volk]
  • Werkloosheid in de Verenigde Staten
 • Met volle kracht… achteruit [n.v.v.]
 • De mensen doen niet wat ze willen, maar wat ze moeten [Theo Maassen?]
 • Die voor de democratie streden [Spaanse krijgsgevangenen in Engelse kampen, Kirkham]
 • Ruzie aan de top [Gewestelijk arbeidsbureau, Fokker]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 31, [3] augustus 1945

 • De slag om Groot-Brittannië [Imperialisme]
 • “Solidariteit” [De amerikaanse minister Ickes en kolenzendingen naar Europa, angst voor arbeidersopstanden]
 • Wie is de schipper en waarheen is de koers [Vervolg, wordt vervolgd]
 • Naamloze vernootschap Nederlandse staat
 • Verbroedering [Oorlogsdreiging]
 • Vertrouwen! [Minister-president Schermerhorn]
 • Van wie niet heeft, van die zal genomen worden [Rantsoenering]
 • Hij wou het niet goedpraten [Jan Spierdijk in Berlijn, De Waarheid]
 • Over gekken en wijzen
 • Rechten en plichten [Personalistisch-socialisme in de regering]
 • Hoe de vrouwen in beweging kwamen [Detroit]
 • Eind dezer week komt het maandblad gedrukt uit
 • Ingezonden (Buiten verantwoordelijk der redactie). Het kan ook anders… [Huisvrouwen en gasdistributie in de Zaanstreek] / J.J. Burgerjon-Lijesen [Woonde 1924 Leiden, 1935 Zaandijk, then member r.s.p.]; met nawoord
 • Wat ons opviel
  • Ons is niets te deftig [Engelse minister Dalton]
  • Alles kwijt, van alles teveel [Ongelijkheid]
  • Sterft, gij oude vormen en gedachten [Johnson, de Deken van Canterbury, krijgt een Russische onderscheiding]
  • Voordelige oorlog [Vinson]
  • Gelijkgeschakelde statistiek

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 32, [10] augustus 1945

 • Tractaat van de eeuwige vrede [over Immanuel Kant en Potsdam] / [Theo Maassen]
 • Arbeiders-eenheid en politiek [Economische en politieke strijd]
 • Wie is de schipper en waarheen is de koers? (slot)
 • Wat is je loon waard? [Stijging levenskosten in België]
 • Rondom de Nationale Adviescommissie [“Democratisering”]
 • Wie lacht wordt neergeschoten [Literatuur]
 • Wat ons opviel
  • Moderne democratie in ’t groot [Potsdam]
  • Moderne democratie in ’t klein [Dr. W. Banning, n.v.b., minister Schermerhorm]
  • Ook dat is “democratie” [Russische gebruik van internationale credieten]
 • De atoombom
 • Gewapende vrede
 • Eerste balans der overwinnaars
 • Eindspurt om de buit [Russische oorlogsverklaring aan Japan]
 • Bedrijfsgemeenschap p.e.n., n.h. (“De Waarheid”)
 • Over strijd en recht [De tweede staking in de Rotterdamse haven]
 • Tussen Regge en Dinkel [Twente]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 33, [17] augustus 1945

 • Voorwaardelijk. Onvoorwaardelijke capitulatie [c.p.n., Rusland en Japan, China]
 • Zig-zag [c.p.n.]
 • Mobilisatie der arbeiders [Haven Rotterdam]
 • De ruime markt [Huizen en huren, woningmarkt]
 • De atoombom [de capaciteit om de planeet te vernietigen] / [Bruun van Albada]
 • De ondergang van een keizerijk [Japan]
 • De betekenis van het Rotterdamse havenconflict
 • Wat ons opviel
  • Zo zijn onze manieren [e.v.c.-ers gearresteerd]
  • Wie zwijgt, stemt toe [e.v.c., Rotterdam]
  • De verdeling van de armoede [e.v.b.]
  • In het rijke Amerika [kosten van levensonderhoud]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 34, [24] augustus 1945

 • Het stalen gordijn [de verdeling van de wereld in twee blokken]
 • Havenconflict Rotterdam
 • Nog steeds censuur [Briefgeheim, “Het Parool”]
 • Zondags-Humanisme [Christendom, mensenhandel]
 • Zuivering [Gespaarde collaborateurs]
 • De atoombom / [Bruun van Albada]
 • Hij maakt het goed, hij is gek
 • Het andere Japan
 • Gepieker van een vrouw over de vrouwen
 • Besloten bijeenkomsten v.s.v.-vrienden (Vereniging Spartacus-Vrienden)
 • Tussen Reggen en Dinkel [Twente]
 • De Canadese Invasie (Ingezonden, buiten verantwoording der redactie) “Wij zullen God prijzen, wanneer de Canadezen, gasten of geen gasten, weer naar Canada verdwenen zijn. (Ds. Buskes in “Vrij Nederland”)”.
 • Wat ons opviel
  • “Socialistische” staaloorlog
  • Eenheid mag niet [Gebeurtenissen in de Rotterdamse haven]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 35, [1] september 1945

 • De derde Atoombom [De Amerikaanse leen- en pachtwet]
 • Zuivering of bijltjesdag
 • De democratisering van Azië en Balkan-Europa
 • Staken màg
 • M.G. [Militair Gezag] arresteerde [arbeiders te Brummen die naar een andere ondernemer gingen]
 • Wat gebeurt er met de Nazi’s in Duitsland?
 • Wat ons opviel
  • “Socialistische” overwinning! [De Engelse minister van buitenlandse zaken Bevin]
  • Namens de Franse Banken [De Gaulle over China]
  • Mensenhandel [Tsjang Kai Tsjek en “communisten” in China]
  • De staatsschulden als schijnprobleem [Van Santen]
 • Tussen Regge en Dinkel. Komt Twente tot leven? [Textielindustrie]
 • Kapitaalsdictatuur en Arbeidersdemocratie [De Rotterdamse staking]
 • Vreemde vingers in de pap [Indonesische aandelen]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 36, [8] september 1945

Laatste bladzijde ontbreekt.

 • Verovering van Azië
 • Wat er leefrt, wat er sterft
 • Elite-socialisme [J.L. in “De Vlam”] (Wordt vervolgd)
 • Vrouwen in Revolutie [Veranderde sexuele moraal]
 • Bijdrage van een oude kameraad van [?] die als slachtoffer in onze rijen viel. Opgedragen aan Mien Sneevliet’s terugkomst in Nederland
 • Communistenbond en Spartacusvrienden [Geschiedenis, doelstelling en lidmaatschap; v.s.v. = Vereniging van Spartacus-Vrienden]
 • Wat ons opviel
  • Voorrang [Militaire behoeften komen eerst]
  • Wat radio en pers verzwijgen [gratis arbeid voor het Rode Kruis tijdens de sympathiestaking in Amsterdam]
  • Geen winst, geen eten [voedsel naar varkens]
  • Wie betalen de schulden van het Nazi-kapitaal? [Hongerdoden in Duitsland]
  • Tweederangs [Prof. Laski van de Engelse Labourpartij over tweederangs-machten]
  • Het Japanse grootkapitaal
  • Wereldvrede [President Truman]
 • Opbouwen onder maatschappelijke controle [Wederopbouw-maatregelen, overgangsperiode door de werkende bevolking]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 37, [15] september 1945

Eerste bladzijde ontbreekt.

 • Wij willen weten [Huisvrouwenbond ongerust over de winter]
 • Elite-socialisme (Vervolg, wordt vervolgd)
 • Zuivering in de practijk [Efa-Corema, een metaalbedrijf in Breukelen]
 • Beheersing der driften [Reaktie op het artikel “Vrouwen in revolutie”]
 • Het [?] wonder
 • Wat ons opviel
  • Oorlog in China [50 miljoen doden]
  • Oostenrijk’s “Bevrijding”
  • Studenten als onderkruipers [Katholieke studentenvereniging “Veritas” in de Rotterdamse haven]
  • De profiteurs [Koersstijging Oosterse waardepapieren]
  • Wél democratisch, niet democratisch, wel…, niet… [Bulgaarse verkiezingen]
 • Privé-kapitaal en staat [Het Algemeen Handelsblad]
 • Over ordening [Kapitalistische opbouw]
 • “Het schip waarop wij vochten” [Film over de destroyer “Torrin” bij Kreta]
 • Italië “bevrijd” [Rantsoenering]
 • Politieke meningsvorming [“Trouw” over “regeringsvoorlichting”]
 • Bevrijding in Italië [Bevrijdingscomité’s onder militair gezag gesteld]
 • Esperanto-hoekje
 • Vergaderingen [v.s.v.-Zaandijk; v.s.v.-Zaandam; v.s.v.-Amsterdam-West; v.s.v.-Amsterdam-Noord; Vereniging Arbeiders Ontwikkeling, Rotterdam; Jongeren te Amsterdam]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 38, [22] september 1945

 • Keuring voor het Walhalla [Geschiedschrijving] / [Ben Sijes?]
 • Minister Lieftinck als Leerling [van het nationaal-socialisme]
 • Elite-socialisme (III) [Wordt vervolgd]
 • Langs de straat [Politie-optreden tegen een feest (theaterstuk “Ontwaakte Draak”) op het Leidse Plein in Amsterdam]
 • De sexuele vrijmoedigheid [Het einde van oude zedenwetten]
 • Boekbespreking [Druiven der Gramschap / John Steinbeck]
 • Even rusten, voor wij verder gaan [Radio-programma “Het kwartier van de arbeid”, 23 augustus]
 • De geldzuivering
 • Russisch-Chinees verdrag
 • Wat ons opviel
  • [Vermenigvuldigt U en gaat heen; de koekoek in plaats van de ooijevaar]
  • Abessinië onafhankelijk [“De Groene”]
  • Hoe het Duitse volk opnieuw opogevoed wordt [Hongersnood]
  • Russische imperialisme [Oostenrijk onder dr. Karl Renner]
  • Wat ons [ook] opviel [Lord Mountbatten; zoveel mogelijk Japanners doden met een minimum aan verliezen aan onze kant]
  • Moderne democratie [Atoombom en persoonlijke verantwoordelijkheid]
 • Van onze lezers. Over coöperaties
 • Het Rotterdamse havenconflict
 • De Vrijheid van de “Menn” [Drie stromingen in Indonesië]
 • Aan de strijders [Mien Sneevliet-Draaijer en Trien de Haan-Zwagerman via Zweden terug uit Duitsland, identificatie van de gefussileerden]
 • Vergaderingen. v.s.v.-Amsterdam (Eilanden); v.s.v.-Amsterdam (Centrum); v.s.v.-Amsterdam (Oost).

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 39, [29] september 1945

 • Gedachten van een onbekende [Overdenkingen van een niet bestaande Berlijnse kameraad]
 • Communistische productie [“Grondbeginselen”]
 • Elite-socialisme (IV)
 • Stakingsgolf [Detroit]
 • De doorvoering van de democratie in Japan
 • Van stakers en stakkers – Van stokers en stutters [Distributie-winsten van arbeidersstrijd]
 • Naar nieuwe strijd
 • De gevolgen van Potsdam voor Duitsland
 • Over bedrijfsorganisatie [“Personalistisch socialisme”, mr. ir. B. Haveman, “Je Maintiendrai”]
 • Wat ons opviel
  • “Heropvoeding” in Duitsland [Sterftecijfer in Berlijn]
  • Polen [Ruilhandel]
  • Voor de behoefte van de bezittende klasse [Ruwe diamant in Londen]
  • Het Russisch staatskapitalisme verstevigt zich in de kerk [ds. Buskes; De Waarheid]
  • Zo’n dominee toch! [Ds. Buskes]
 • Ongebroken verder / Mien Sneevliet, Henriëtte Ronnerplein 3-II, Amsterdam, 23 september 1945
 • Over versjes en nog wat [Henriëtte Roland Holst-van der Schalk; “De Vlam”; citaat Herman Gorter]
 • Vergaderingen. Vereniging Arbeiders Ontwikkeling, Rotterdam; v.s.v.-Amsterdam
 • Opheffing van het bankgeheim [Minister Lieftinck]
 • Welkom kameraden! [Communistenbond “Spartacus” in België met het blad “Arbeiderswil”]
 • Indonesië [Burgerlijke en nationalistische zelfbevrijding; havenarbeiders in Sydney en Brisbane in staking]
 • Tussen Regge en Dinkel [Conflict in Deventer]
 • Arbeidersbeweging en Esperanto
 • De eeuwige vrede [Ontwikkeling van de atoombom in Rusland en Engeland]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 40, 6 oktober 1945

 • ZIJ maken de revolutie [De bourgeoisie veroorzaakt de revolutie]
 • Solidariteit met de Indonesische uitgebuiten [Massa-beweging op Java]
 • Mislukte conferentie [Conferentie der vijf in Londen, internationale spelregels, blokvorming]
 • Jonge mensen [Mobilisatie voor Indië]
 • Kapitalistische opbouw
 • Arbeiders-opbouw… Arbeiders-macht
 • Wist gij [Stakingen wereldwijd en werkloosheid]
 • Wat ons opviel
  • Russisch imperialisme [Hongarije]
  • Elk wat van de buit [Russische aanspraken op de Middellandse Zee]
  • Nog een baas er bij [Einde van Amerikaanse en Engelse kolenleveringen]
  • Bedrijfscontole op het aannemen van personeel [Draad- en Kabelfabriek te Amsterdam, gebrek aan vrouwelijk personeel; n.s.b.-sters als dwangarbeidsters]
  • Gevraagd en beloofd [Indonesiërs die gestaakt hebben in Australische havens worden ontslagen]
 • De onnozelen verliezen een nieuwe illusie [De Conferentie van Londen]
 • Verdragen als vodjes papier [Uitbreiding van de Russische invloed]
 • Op z’n Hollands [Indonesië]
 • Woorden van een onnozele [I] [imperialistische tegenstellingen]
 • De kleine profeet / [Ben Sijes?]
 • Tussen Regge en Dinkel. De staking in Deventer
 • Brief van ’n vrouw [Geldzuivering]
 • Nationaliseren en socialiseren!&nbgsp;/ [Henk Canne Meijer?]
 • Het rode wagentje [Parodie over rantsoenering, bankgeheim en veel meer]
 • Van onze lezers. Over sexuele vrijmoedigheid [Een katholieke sympathiserende en verontwaardigde, en andere reacties, wordt vervolgd]
 • Cultureel verval [Groter staatsgezag en individuele machteloosheid]
 • Wij ontvingen de volgende mededeling. [Landelijk comité van actie tegen de doodstraf]; Het voorlopig comité bestaat uit: dr. P.J. Meertens, ds. J.A. v.d. Meiden, ds. C.W. Coolsma, Henriëtte Roland Holst, Tom Rot]
 • Vergaderingen. Spartacus-lezers van Amsterdam-Centrum; v.s.v.-Amsterdam-Oost
 • Moderne democratie [Prof. Varga van de universiteit te Moscou]
 • Verval der oude cultuur [Het Christendom verliest terrein]
 • Vooruitgang [Het Koloniaal Instituut wordt Indisch Instituut]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 41, 13 oktober 1945

 • De nieuwe partij
 • De Londense diwero [Bouwvakstaking]
 • Noem het kind maar bij de naam [Macht is recht]
 • Ongeruste wereld [Londense conferentie, internationale situatie]
 • Stakingen in Engeland [Wilde havenstakingen]
 • Over moraal [Lezerskritieken]
 • Woorden van een Onnozele (II)
 • Soekarno en Haata [Indonesië]
 • Raden-gezindheid [Sympathisanten-organisatie in de v.s.v.]
 • Tussen Regge en Dinkel. Het conflict in Deventer duurt voort
 • Wat ons opviel
  • Nooit goed [Indonesië]
  • Over de Indische zelfbevrijding [Het socialisme en nationalisme van Soekarno]
  • Sociale evolutie in Rusland
  • Wij citeren “Slaet op den Trommele” van 5 oktober 1943 [Mr. L. Enthoven hoofd bureau Nationale Veiligheid]
  • Het n.v.v. [Collaboratie]
 • Vergaderingen. Wormerveer; Zaandam; Amsterdam
 • Het grote palaver [Dwe politieke erfenis van Henk Sneevliet]
 • Trap er niet in [Het e.v.c. erkent door het i.v.v.]
 • Wat er gezegd wordt [Citaten over Indonesië]
 • Antwerpse havenstaking [nr. 1 van het maandblad “Arbeiderswil” van de Communistenbond “Spartacus” in België]
 • Internaciaj komunikoj [Esperanto]
 • Hoe bestaat het [Boeren eisen een hogere melkprijs]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 42, 20 oktober 1945

 • De grote staking [in Indonesië]
 • Handen af van Indonesië [Vlugschrift ondertekend door Indonesisch Strijd-Comité, “De Rode October”, Spartacus]
 • Marxisme en psychologie
 • Verzachtende omstandigheden [Klassenjustitie]
 • De laatste gevangenen [Vervolging van de Nazi’s]
 • Nationalisatie van de grond in Hongarije
 • De pers van deze week [Indonesië; stakingen]
 • “Het rode Wagentje” [c.p.n., parodie]
 • Heden bereikt ons het bericht, dat onze kameraad P. van der Hoeven op 28 december 1944 in het kamp Neugamme is overleden [in 1941 gearresteerd, zie ook volgend nummer]
   Ite van der Hoeven, schilder, geboren Amsterdam, 26 mei 1913, overleden Hauptlager KZ Neuengamme, 28 december 1944; sinds 1 juni 1935 gewoond hebbende Marnixstraat 187-IIv.
  Wed. Jannetje van der Hoeven, geboren Braam, in 18 januari 1950 hoofdbewoonster Marnixstraat 187-IIv, geboren Sloten, N.H., 9 april 1915.
  Inwonende zuster van Ite: Leida van der Hoeven, geboren 1914.
  Dochter: Helena van der Hoeven, echtgenote Vermes, geboren Amsterdam, 11 december 1938, vertrokken naar Amstelveen, 13 mei 1966.
  Jannetje Braam, dienstbode, werkster; overleden Amsterdam, 15 februari 1958.
  Zij hertrouwt Weesperkarspel, 1 oktober 1952 Arie Scheiberlich, geboren Utrecht, 7 oktober 1916.
  Dochter van Cornelis Braam, geboren Nieuwer Amstel, 13 oktober 1888, en Francijntje de Harder, geboren Bunschoten 30 januari 1888.
  Gewoond hebbende Amsterdam, Hoge Beilmer 67-I; 22 februari 1934 Weesperkarspel; 15 mei 1946 Franeker; 22 januari 1948 Voorburg; 30 april 1948 Weesperkarspel, Bijlmermeer A 61; 13 oktober 1952 Amsterdam, De la Reijstraat 33b; 29 januari 1957 Amsterdam, Dirk Sonoystraat 163hs.
 • De politieke ontreddering [c.p.n.]
 • Communique [Comité voor een rustplaats voor de geëxecuteerden van het m.l.l.-Front], werkcomité bestaande uit: A. Dolleman, Den Haag; B. Nansink, Amsterdam; Stan Poppe, Amsterdam; J.P. Tapperwijn, Amsterdam; C. Vrins, Rotterdam; andere ingeschrevenen: A. Bantema v.d. Veen, Leeuwarden; A. v.d. Berg, Rotterdam; B. Coster, Hilversum; G.J. Heersink, Zwolle; Alb. de Jong, Haarlem; Leo ter Laare, Amsterdam; W. Vellinga, Amsterdam; P. Zwierdink, Arnhem; D. Kleinsma, Amsterdam; Henr. Roland Holst-van der Schalk, Zundert (N.-Br.); C. Hamet, Zaandam; P. v.d. Hortst, Enschede; J. Kort, Haarlem; Prof. G. Mannoury, Amsterdam; D. Langkemper, St.-Pancras; A. Romijn, Deventer]
 • Internationale hulp [Een hoge burgermeestershoed uit Amerika]
 • Tussen Regge en Dinkel… [Arbeidsomstandigheden in Twente]
 • “You can’t take it with you” [Filmindustrie]
 • Wat ons opviel
  • Lonen, stakingen en concentratiekampen
  • De ontwikkeling in China
 • Vergaderingen v.s.v. (Haarlem, Amsterdam, Amsterdam-Oost, Arnhem)
 • Federatie [26e Congres van Esperantisten]
 • Kinderen in Duitsland [50% kindersterfte in 1945]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 43, 27 oktober 1945

Laatste bladzijde in volgend bestand.

 • Ontmoeting in Parijs [Wereldcongres van vakbonden en de e.v.c. en het n.v.v.]
 • Van het Oostelijk Front niets nieuws [naar Remarque]
 • Naïve Idealisten [Garmt Stuiveling in “De Vrije Katheder” over het personalistisch socialisme van de Nederlandse Volksbeweging]
 • Geen opstand – een revolutie [Professor Mannoury over Indonesië]
 • Georganiseerden en ongeorganiseerden
 • Zelfgesprekken
 • Wat moet er va[?] [?]chter worden? [“Kortom, wil men van de jeugd verantwoordelijkheidsgevoel, dan moet ze ook zeggenschap hebben”]
 • Dans- en voordrachtavond. Chaja Goldstein
 • Woorden van een onnozele (IV)
 • Van onze lezers. Antwoord van een vrouw [De schaarste en het stakingswapen]
 • Een les uit het verleden [Rosa Luxemburg]
 • In aansluiting [bij] het overlijdensbericht in “Spartacus” van 20 oktober 1945, betreffende mijn man en [onze] vader, Piet van der Hoeven, betuig ik langs deze weg mijn oprechte dank aan voornoemde Piet zijn kameraden, die blijk hebben gegeven van grote saamhorigheid, en mij in raad en daad ten volle hebben bijgestaan. Vrouw en kinderen. Marnixstraat 187-II, Amsterdam (C.). [zie ook vorig nummer]
 • Zoveel “crediet” en nog niet genoeg! [Geen déblokkering van stakingsgelden]
 • Tussen Regge en Dinkel. Storm op til! [Onrust in Twente]
 • Wat ons opviel
  • Ook de communistische partij tegen stakende arbeiders
  • In Engeland [Stakingen]
  • DE Amerikaanse Shylock [Kredieten en afhankelijkheid]
 • De d.u.w.-arbeiders in actie [De Arbeidsreserve, oproep tot uitbreiding naar andere sectoren; Dienst Uitvoerende Werken]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 44, 3 november 1945

Adres redactie en administratie: Utrechtsestraat 44; postgiro 168797 ten name van uitgeverij “De Vlam”, Amsterdam

 • “Zij doden de Geest niet, broeder!” [“Hiernaast, als hoofdartikel, herdrukken wij een artikel uit “Spartacus” van half november 1941, vermoedelijk één van de acht, die op 13 april 1942 het leven lieten.”]
 • Alleen het Derde Front (November 1941)
 • Bevrijde wereld [Film-journaal]
 • Aan hen die vielen [Gedicht van Mien S[neevliet]]
 • Novemberdagen [Novemberstrijd in Duitsland, 1918]
 • Ter discussie. DEe gekleurde bril [Historisch materialisme]
 • Voortdurende vrijheidsberoving [Film “Bergen-Belsen”; 18.000 Nederlandse joden en anderen in Russische gevangenschap]
 • Over jeugd en schotjesgeest [De Nederlandse Jeugd Gemeenschap]
 • Over collectieve schuld en bewustwording [Carl Jung verdedigt de “collectieve schuld” van het Duitse volk]
 • Wat ons opviel. Hoe kun je het zeggen [Indonesië]
 • De beroemde 25% [Een gemeentewerkman schrijft ons; loonsverhogingen en uitkeringsverlagingen]
 • Tussen Regge en Dinkel. De reactie zet haar strijd voort! [Twente; voormalige collaborateurs in de redactie van “De Koerier”; staking bij Noury]
 • Met grote smart berichten wij de officiële mededeling ontvangen te hebben, dat in Duitse concentratiekampen vermoord zijn mijn man: Max Roodveldt, in leven secretaris der Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders, alsmede mijn zoon: Abraham Roodveldt. Uit aller naam: H. Roodveldt-Engelschman, Eemnesserweg 185, Hilversum
   Mozes Roodveldt (1889-Neuengamme, 1942), bosjesmaker, sloper, secretaris van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders en lid van de Hooge Raad van Arbeid, in 1921 gemeenteraadslid in Amsterdam; zoon van Isaäc Roodveldt (1862-Auschwitz, 1942) en Sophia Lisser (1862-Auschwitz, 1942), trouwt 1910 Heintje Engelsman (1890-1968), zes kinderen, waaronder Isaac (1910-Auschwitz, 1942), and Abraham (1914-Neuengamme, 1942).
 • Bericht [Comité ter verzorging van de rustplaats van de door het fascisme vermoorde revolutionairen, P.C. Hooftstraat 181-183, Amsterdam]
 • [Gedicht “Machtigen!” van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk]
 • Woorden van een onnozele (V)
 • Stakingen [in Amerika, Engeland en Nederland]
 • Vergaderingen. Amsterdam (Centrum); Amsterdam (Oost); Rotterdam

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 45, 10 november 1945

 • De meesterzangers van Neurenberg [Het proces van Neurenberg]
 • De geldzuivering
 • In beweging [70.000 bouwvakker in staking in Londen]
 • Emancipatie
 • Theun de Vries in “De Vrije Katheder” over de Oktoberrevolutie in Rusland in 1917
 • Een nieuwe vinding [Engels havenstaking; per post stemmen in plaats van in algemene vergaderingen]
 • Controle op het ontslaan van personeel [Arbeiderscontrole via vertrouwensmannen over ontslagen bij de d.u.w.
 • Wereldmening over Indonesië
 • Machine-arbeid zenuwarbeid
 • Ter discussie. De gekleurde gevoelens [Psychologie; vervolg op “De gekleurde bril”]
 • “Leger gevaarlijke factor” [Andermans leger]
 • “Trotz alledem” [Slachtoffers van de strijd]
 • Van de wieg tot aan het graf [“Sociale zekerheid”]
 • Wat ons opviel
  • Gevoelige woorden van een rechtsgeleerde [Afscheid hoogleraar Scholten; sociale gerechtigheid]
  • De achteraan komende vrijheid [“Je Maintiendrai” over Indonesië]
  • Gij zijt allen broeders… maar het hemd is nader dan de rok [Katholiek leven in Nagasaki]
 • De film van deze week. Zwerver en dictator [Charley Chaplin]
 • Vergaderingen. Den Haag; Rotterdam
 • Heden overleed mijn geliefde man en onze strijdmakker kameraad Meindert Brieko in de ouderdom van ruim 73 jaar. Wed. M. Brieko-Rommes
   Meindert Brieko (Utrecht, 1872-Amsterdam, 1945), venter matten-manden, koopman in huishoudelijke artikelen), leefde Düsseldorf; 1917 Amsterdam, 1926 Prinsengracht 67-II; zoon van Judocus Jacobus Brieko en Johanna Petrie, trouwt 1898 Hendrika Johanna Peperkamp, gescheiden 1919; hertrouwt 1922 Maria Alida Cornelis Rommes (1891-), kinderen: Leo Jacobus Judocus (1899-), Berendina (1900-1900), Lambert Meindert Brieko (1901-).
 • Esperanto-congres [26e (werk-)congres te Amsterdam]
 • Rechters en schuldigen [Klassenjustitie]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 46, 17 november 1945

 • Onder vrienden [Internationale politiek; Bevin en Molotov; “het stalen gordijn”; Jan Romijn]
 • Bijbelkennis? [Bijzonder onderwijs en nationale opvoeding]
 • Het arme Amerika [Grondstoffengebrek]
 • Moord over Duitsland [Hongersnood; kindersterfte]
 • Wat wil de Communistenbond “Spartacus” [Aanplakbiljet]
 • Langst het front [Het kapitalisme is moord!]
 • Onpathetisch g[]?] over de pathos
 • Tussen Regge en Dinkel. Toenemende willekeur in de fabrieken [Twente]
 • De heerschappij van de doden over de levenden [Vervolg op “De gekleurde bril” en “De gekleurde gevoelens”; psychologie]
 • Wat ons opviel
  • Rechterlijke macht rehabiliteert zichzelf [Rechters als onderkruipers]
  • Binnen ieders bereik [Kosten atoombomfabrieken]
  • Langdurige hartelijkheid [Het handenschudden van Attlee en Truman]
  • Zalig zijn de armen [Truman, Hirosjima en Nagasaki]
  • Argentijnse tarwe als brandstof
 • Langs de straat [Armoede in Amsterdam en het Victoriahotel]
 • Vechten of verpauperen. De legende van de arbeidsschuwheid
 • Het Anti-Imperialistisch Strijdcomité. De Communistenbond “Spartacus” maakt geen deel meer uit van het bovengenoemde comité, nadat de andere daaraan deelnemende groepen geweigerd hadden, op de grondswlag van het eerst gepubliceerde manifest voort te gaan. “Spartacus” wilde alleen een actie, die de verbondenheid met en het steunen van de onderdrukte massa’s Indonesische boeren en arbeiders door het Nederlandse proletariaat ten doel had. Een solidariteit met de Soekarno’s, Soeporno’s en Koesoema’s, hetzij die zich in de vorm van zetbaas van het imperialisme of voor eigen rekening op de nek der Indonesische verdrukten willen zetten, kan door communisten niet gepropageerd en niet gevoeld worden.
 • Vergaderingen. Amsterdam

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 47, 24 november 1945

 • Het beloofde land [Imperialistische politiek en Thomas Edward Lawrence (“Lawrence van Arabië”)]
 • Kerkelijke organisatie en socialisme
 • Voor vrede, democratie en 5¼ miljard
 • Eenheid! ònder of tégen het kapitaal. n.v.v. en e.v.c. (Wordt vervolgd)
 • Rehabilisatie van kameraad L.H. Rode. In de eerste, zeer verwarde dagen van de oorlog, werden verschillende revolutionairen door de [Nederlandse] autoriteiten, tegelijk met n.s.b.-ers, gearresteerd. Dit gebeurde ook met kameraad Rode. Hij werd naar Hoorn getransporteerd. Door grove nalatigheid van verantwoordelijke personen in die dagen, is onze kameraad, die aan suikerziekte leed, door het niet toedienen van insuline, in de gevangenis bezweken. Handig hebben de fascisten en hun pers het lot van deze arbeider toen voor hun propaganda gebruikt, hoewel zij wisten, dat hij hen en hun ideeën haatte als de pest. Zij maakten misbruik van het feit, dat niet openlijk hun huichelarij hierover kon worden weersproken. Kam. Rode was het eerste slachtoffers in 1940, dat in Nederland als gevolg van zijn revolutionair verleden viel. Velen zijn nog na hem gevallen. Zijn vader en zijn makkers, die met hem gestreden hebben, zullen zijn werk als bewust klassestrijder voortzetten. Kameraden uit Amsterdam (N.)
   Leonardus Hendricus Rode (Amsterdam, 1908-Hoorn, 14 mei 1940); Amsterdam, timmerman, bouwvakker; zoon van Leonardus Hendricus Rode (1876-) en Maria Petronella Siemons (1880-), trouwt 10 april 1940 Wilhelmina Kelder (1915-), woonde 1939 Watergangscheweg 13h, Marnixkade 30-II, Niasstraat 71-II, Wijdenesserstraat 39-hs, Wagenaarstraat 116-Ia.
 • De Russische arbeiders [Het verschil tussen Russische en Duitse krijgsgevangenen in België]
 • Het eerste bevel. “Werkt door, alsof er niets gebeurd is” [Krupp in Essen overgenomen door Engelse troepen; de dreigende Derde Wereldoorlog]
 • Chinese burgeroorlog [De Chinese afzetmarkt als oorlogsinzet van Amerika en Rusland; het gevaar van een Derde Wereldoorlog]
 • Uitvaart en strijd. Door bijzondere omstandigheden kon de vorige week in ons weekblad geen melding meer worden gemaakt van de uitvaart van de tien revolutionaire kameraden, die op 13 april 1942 en 1 oktober 1942 werden vermoord
 • Kameraad Ben Draayer overleden. Onze kameraad en medestrijder Ben Draayer is, na een korte ziekte, overleden. Wij hebben jarenlang, in de illegaliteit en daarna, met hem samengewerkt. Altijd was hij op zijn post; de strijd van de arbeiders en de propaganda voor onze beginselen waren voor hem altijd nummer één. Zijn trouw en ijver zullen we ons steeds herinneren.
   Bernardus Draaijer (Ben, 1910-11 november 1945), bronseur, Amsterdam; zoon van Hendrick Draaijer en Aaltje (Anna) Cornelia Boeske, trouwt 1937 Maartje Elisabeth Sterk (1911-); gewoond hebbende J.M. Kemperstraat 13, 1942 Gerard Doustraat 216-I, 1944 Rustenburgerstraat 414-III; volgens politielijst in 1939 candidaat gemeenteraad Amsterdam voor de r.s.a.p.
 • Wat ons opviel
  • “De vrije wereld” [De behandeling van Japanse krijgsgevangen en het gebruik daarvan door het propaganda-journaal van het Amerikaans-Engels imperialisme in de bioscopen]
  • De waarheid, schele! Nog maar een maand of zo geleden, trachtte “De Waarheid” haar lezers wijs te maken, dat allen, die spraken over een derde wereldoorlog, de “wereldvrede” in gevaar brachten. Wij zouden niet minder dan fascisten en verraders zijn, waarmee korte metten diende te worden gemaakt: aan de muur! De c.p.-priesters hebben, in opdracht van paus Stalin, nu hun zoveelste jasje gewisseld. Nu opeens is het niet fascistisch of verraderlijk meer openlijk te spreken over de voorbreidingen van een nieuwe mensenslachting. Heet dat “tactiek” of “diplomatie”? De taal heeft er nog wel een andere uitdrukking voor!
  • De wereldvrede [Generaal Arnold bepleit met Duitse V-2’s Amerikaanse atoombommen uit te werpen]
  • Erger kan ook niet! [De Franse communist Thorez is beledigd omdat De Gaulle hem niet “nationaal” noemt]
 • Politieke tegenstellingen in de Esperanto-beweging [De s.a.t. was tijdens de oorlog tegen ieder nationalisme; vocht niet tegen één der oorlogvoerende partijen maar tegen de oorlog in zijn geheel. Dat is veranderd: de wereldvrede zou alleen verzekerd kunnen worden door een wereldfederatie van (kapitalistische) staten; terwijl men niet tegelijk een staat kan ondersteunen en tegen haar vechten]
 • Tussen Regge en Dinkel. Wat gebeurt er in de Twentse textielindustie
 • Ingezonden Dankbetuiging. Voor de tien vrouwen, Mien Sn[eevliet]. [De begravenis van onze mannen op 10 november]
 • Vergaderingen. Amsterdam, Haarlem, Zaanse huisvrouwenbond, Zutphen
 • Opdat men wete [Indonesië en Jac. de Kadt; den Heer P.J. Schmidt, Sal Tas, de o.s.p.]
 • Palestina [Het Jodenvraagstuk; “Een klassebewuste arbeider weigert mee te doen aan het spel van de imperialistische machten. Palestina is voor hem geen probleem. Er is maar één vraagstuk, dat hem principieel bezighoudt: hoe komt zijn klasse aan de macht. Hij erkent daarbij geen Christ of Jood, of Neger of Chinees of Indonesiër: hij erkent daarbij alleen zijn klassegenoot!”]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 48, 1 december 1945

 • “Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé” “Voorwaarts, kinderen van het vaderland, de dag der glorie is aangebroken” [Het lied van de burgerlijke vrijheid en van het ongeremd kapitaalbezit; tegelijk verdween “De Internationale” als Russich volkslied]
 • Verwilderde jeugd [De noodzaak van jeugdzorg volgens “Het Parool”]
 • Bravo! [Vervanging van Australische door Nederlandse troepen te Balikpapan in Indonesië volgens “De Waarheid”]
 • Het “socialisme” marcheert [Prof. Laski van de Engelse Labour-Party over Indo-China en Indonesië]
 • We leven vrij… [Dienstplicht voor Indonesië]
 • Eenheid! ònder of tégen het kapitaal. Het kapitaal wil óók een eenheidsvakbond (vervolg)
 • Over gemeenschapsgevoel [Psychologie; Adler, Bühler, Piaget, Nietzsche]
 • Woorden van een onnozele (V)
 • Tussen Regge en Dinkel [Klassestrijd in Twente] (Ongecorrigeerd)
 • De vijand staat in eigen land [Hans Bovenkerk in “De Vlam”; Indonesië; commentaar in “De Waarheid”; het atoomgevaar]
 • Zonder erkenning gaat het ook! [e.v.c.]
 • Wat ons opviel
  • Wie zal dat betalen? [De oorlogsschuld van de Verenigde Staten]
  • Vertrouwde klanken [in Argentinië wordt tarwe als brandstof verstookt]
  • Politieke gevangenen in Spanje [Amnestie voor Franco-aanhangers]
  • Moderne democratie… en het rassenvraagstuk [Neger-zeelieden niet toegelaten op conferentie]
  • Vervloekt wie er kwaad over denkt [Generaal Eisenhower voor de dienstplicht]
  • Collaboratie [Indonesië]
  • Uit het proces te Neurenberg [Schacht, Duitse bewapening door Rusland, met Amerikaanse financiering]
  • Spreek met Lieftinck en het komt in orde [Schaarste en afbetaling]
 • Ingezonden. De huisvrouwenbond Zaanstreek aan de minister-president, hoogachtend J.J. Burgerjon
 • Staking bij General Motors [300.000 betrokken arbeiders en nog 300.000 anderen; eis: evenveel loon als in de oorlog]
 • Nationaal herstel en de belastingbetaler [Dividenden, bij gebrekkige winsten, aangevuld uit de staatskas]
 • Vergaderingen. Amsterdam; Rotterdam; Zutphen; Leiden; Arnhem; Hilversum

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 49, 8 december 1945

Kleiner formaat

 • Zie ginds komt de stoomboot… [De cadeau’s van de bourgeoisie]
 • Het oude nieuws [Geen verandering]
 • Eenheid! ònder of tégen het kapitaal. Wat verlangt het kapitaal? Wat verlangen de arbeiders? (vervolg)
 • Politieke processen [Neurenberg]
 • Heta gaat om de moed! Over Jeeps en fluitketels [Behoeften en winst]
 • De troonrede
 • Grepen uit de revolutionaire litteratuur. Herman Heyermans, Diamantstad, 1898
 • Aan alle kameraden, vrienden en lezers van “Spartacus” [Voornemen om het lezerstal te verdubbelen]
 • Stalingrad [Film]
 • Vergaderingen. Amsterdam-Oost, Amsterdam-Zuid, Rotterdam, Wormerveer, Zaandam, Leiden, Arnhem

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 50, 15 december 1945

 • Blok tegen blok [Internationale situatie]
 • Wat ons opviel
  • Hij kon er niet van rondkomen [Verhoging van het salaris van Truman]
  • “Socialisme” als kapitalistisch wapen in de strijd om het bestaan
  • “Nederland helpt Indië” [Vier divisies]
  • Indonesië als klaploper
  • En wat zeggen de anderen [“Alle imperialisme is de Amerikaan vreemd”]
 • Met de rug tegen de muur [Strijdtaktiek, wordt vervolgd]
 • Over persoonlijkheid [Nieuwe cultuur; psychologie; Adler, Künkel]
 • Grepen uit de Revolutionaire Litteratuur. Panait Istrati, De distels van de Baragan, 1928, vertaling 1936
 • Modern en radicaal [Nederlandse atoombommen in plaats van boter, voorbereid tijdens de bezetting]
 • Slagzinnen die we niet vergeten…
 • Geen plicht leert zij, waar ’t recht ontbreekt! [Huisvrouwenbond over schaarste]
 • Toekomst-zorgen [Oswald Mosley, de Engelse fascist]
 • Op naar het podium [Paul de Groot in “De Waarheid”]
 • Vergaderingen. Wormerveer, Amsterdam-Centrum, Amsterdam-West, Arnhem
 • Tussen Regge en Dinkel [Twente]
 • Geleide economie [Blokzijl van de e.v.c.]
 • [Vergroting van het lezerstal]
 • Elk wat wils [e.v.c.-voorzitter Blokzijl]

 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 51, 22 december 1945

 • Het kapitaal “straft” [Indonesië]
 • Over strijdtaktiek en strijdorganisatie (vervolg)
 • Wat ons opviel
  • Wijs mij het verschil [Behandeling van werklozen]
  • d.u.w. als loonopjager
  • Zo doet men dat in die kringen [Wilde staking van gemeenteraadsleden]
  • De oorzaak [Oostenrijkse communistische partij krijgt slechte verkiezingsuitslag door de Russische bezetting]
  • Bloed en olie [Perzië]
  • Arbeidersbelang [Kupers van het n.v.v.: “De arbeiders hebben belang bij een sterke werkgevers-organisatie”]
  • Oliewinsten [Stijgende winsten in Amerika]
  In de kerstweek verschijnt geen nummer van “Spartacus”, daar de drukkerijen dan enig dagen gesloten zijn. Daarom geven wij deze week een vergroot nummer en over veertien dagen opnieuw
 • Grepen uit de revolutionaire litteratuur. Panait Istrati, De distels van de Baragan, 1928, vertaling 1936
 • Meningen van de lezers. Welaan, gij rijken! [Woorden uit de bijbel] / A.S.; met onderschrift redactie
 • Aan de gevallen kameraden [Gedicht] / A. Frenay-Visser
 • De vliegenvanger [Toneelspel van John Steinbeck, 1941]
 • Arbeidersgemeenschap [Vervolg]
 • Speciale aanbieding voor “Spartacus”-lezers. Van de legaal verschenen nummers van het weekblad “Spartacus” (no. 21 tot en met 52, jaargang 1945) kunnen wij een aantal exemplaren ingenaaid leveren à ƒ1,50 compleet. Bestellingen te richten aan Uitgeverij “De Vlam”, Utrechtsestraat 44, Amsterdam-C. Oplage zeer beperkt. Bestel onmiddellijk. Verdubbelen!
 • Tussen Regge en Dinkel. Het gaat steeds door. [Almelo, Deventer, Twente]
 • Onze mededeling inzake de propaganda-actie voor onze krant slaat in [Kleine commissie gevormd]
 • Vergaderingen. Enschede, Almelo, Leiden, Amsterdam, Haarlem [“Het verband tussen sexuele en maatschappelijke verdrukking”], Zaandam, Amsterdam-Zuid
 • Correspondentie [Over wat volgt]
 • [Ingevouwen] Inauguraal adres. Open brief aan de hoofd- en handarbeiders aller landen / [Bruun van Albada, volgens aantekening geschreven 1939, 16 p.]

1946


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 1 (5 januari)

 • De heilige oorlog
 • Een nieuw jaar van verslaving, een nieuw jaar van verzet
 • Grepen uit de revolutionaire litteratuur [André Malraux, Het menselijk tekort, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1934; over de burgeroorlog in China, uit de tijd dat Tsjiang Kai Sjek het bloedbad aanricht onder de revolutionairen]
 • Het Skoda-schandaal
 • Wilde stakingen en spelregels [Stakingen in de Verenigde Staten]
 • Feiten om vermeld te worden [Tewerkstelling]
 • Waarvoor zij vochten en nu onze Hollandse soldaten weer vechten [Brief van Amerikaanse veteraan]
 • Meningen van de lezers [a) Zelf-organisatie en partij, door w.k.., met antwoord; b) “Spartacus” te negatief]
 • Spartacus en de trotskisten [Voorstel tot fusie van Spartacus en c.r.m. te Zutphen, getekend door A. Vullinga [=Age Vallinga] voor “Spartacus”, afdeling Zutphen en Jan de Boer voor het c.r.m., afdeling Zutphen, voorstel principieel verworpen]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 2 (12 januari)

[“Dit is het tweede nummer van 12 bladzijden, dus 1½ maal de gewone omvang. De prijs is daarmee ook deze keer 20 cent. Hiermede hebben wij dus het niet verschenen nummer in de kerstweek vervangen”]

 • Op voorpost
 • Het fascisme marcheert [Ordening van de uitbuiting door de staat]
 • Kerk en arbeidsconflicten [Zelf-kritiek van de kerken ten opzichte van sociale noden]
 • Uit de fatsoenlijke wereld [Over Jacques de Kadt en Sal Tas]
 • Democratische interventie [Spanje]
 • Voor de staat of voor de massa’s
 • Spelers in een film zonder einde!
 • In het jaar 2000 [Bellamy]
 • Grepen uit de revolutionaire litteratuur [Naoshi Toekoenaga, Straat zonder zon, Amsterdam, Wereldbibliotheek, over klassenstrijd in Japan]
 • Mens en maatschappij [Lezing bij de Algemene Bond van Huisvrouwen te Enschede]
 • Hendrik V [Engelse film vertoond te Amsterdam]
 • Verdubbelen! [Het lezersaantal]
 • Over: Marxisme
 • Plicht
 • Tussen Regge en Dinkel [Enschede]
  • Lokkebrood
  • Goedkope arbeid
  • Armenzorg
 • De opvoeding van Duitsland
 • Bij de Algemene Bond van Huisvrouwen te Enschede
 • Ingekomen boeken of geschriften
 • Correspondentie
 • Wat ons opviel
  • “De Vlam”
  • Britse soldaten in staking
  • Een luger
 • Vergaderingen
  • Amsterdam
  • Zutphen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 3 (19 januari)

 • Duitsland [Ontmanteling van het Duitse Rijk]
 • Hoe het vergroeit [e.v.c.]
 • “Bezorgde lui” [Reactie op een verslag in de katholieke Volkskrant: Twentse textielindustrie dient voor 80% militaire doeleinden]
 • Bellamy en het communisme
 • Helpers gezocht voor de bezetter [Indonesië]
 • Wat ons opviel [Indonesië]
  • Stoottroepen naar Indonesië
  • Het oude leger over het nieuwe
  • Middel of doel?
 • Extra! [Sinaasappelendistributie in de haven van Rotterdam]
 • Klassenstrijd en ordening in Amerika
 • Partisanenstrijd in europa
 • Boekbespreking [Dr. W. van Ravesteijn, Geen reactie en geen utopie, maar... democratie, proeve van een radicaal-democratisch program, Rotterdam, Brusse]
 • Uitgeverij “De Vlam” (Utrechtsestraat 44, Amsterdam-Centrum): Einde januari verschijnen bij onze uitgeverij twee belangrijke werken: Van slavenmaatschappij tot arbeidersmacht; en De arbeidersraden]
 • Ingezonden opmerking [Aanmerkingen over de kwaliteit van het blad]
 • Vergaderingen
  • Enschede
  • Amsterdam-Zuid, Spanje en de democratiën]
  • Amsterdam-Oost, Indonesië en het Nederlandse kapitalisme
  • Arnhem, Franco Spanje en de houding van de “democratieën”
  • Zaandam, Zaal verwarmd, discussie over het weekblad “Spartacus”
  • Rotterdam-rechter-Maasover, Wat wil de “Spartacus”-beweging?

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 4 (26 januari)

 • Ongenode gasten [Conferentie van de Verenigde Naties in Londen]
 • Toepasselijk versierd [C.P.N.-congres]
 • Corruptie en ordening [naar aanleiding van een Tweede-Kamerdebat]
 • De toekomst van Duitsland
 • De partij en de arbeidersklasse [Debat in afdeling Zutphen]
 • Correspondentie van de redactie
 • Boekbespreking: A. Sparrenburg, Wie van Colijn?, Leiden, Leidse uitgeversmaatschappij
 • Spartacusbeweging 1919 [De verheerlijking van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht]
 • Het Ik en het Zelf [Egoïsme en altruïsme]
 • Rangen en standen onder gerepatrieerden (“De waarheid”)
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur (Ben Traven, Modesta)
 • Vergaderingen
  • Amsterdam-Centrum, Is Stalinisme communisme?
  • Rotterdam-rechter-Maasoever, Wat wil de Spartacusbeweging?
  • Hilversum, iedere vrijdagavond
  • Enschede, Staat en socialisme

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 5 (1 februari)

 • Het geheime weten [Volkerenbond en Verenigde Naties]
 • Arbeiders [Vlugschrift tegen oproep tot demonstratie voor Van Mook en de regering in verband met Indonesië]
 • Partij van de arbeid? [Vereniging van allerlei oude tendensen uit het verleden]
 • Van Potemkin tot regenboog [De Russische film “Potemkin” (internationalistische verbroedering), “Tien dagen die de wereld deden wankelen” (verboden) versus de Russische film “De regenboog” (nationalisme en haat), in Engeland bekroond]
 • Nieuwe ontwikkeling [Geert Ruygers, Socialisme vroeger en nu; personalistisch socialisme]
 • Film. De jeugd van Maxim Gorki
 • Politiek toneel [conferentie van vijf grote mogendheden in Londen]
 • Dat kan hier niet gebeuren [Burgemeester van Barneveld met oorlogsverleden]
 • Bij de duivel te biecht! [Honderden anti-fascisten vermoord in Griekenland]
 • Correspondentie van de redactie [Trotskisme en Indonesië]
 • Wijl God het wil... [Comité voor gebiedsuitbreiding]
 • Ouders! Past op uw kinderen [Militarisering van de Nederlandse jeugd, 14-17 jaar]
 • Arbeidsschool v.s.v. [Vereniging van Spartacus-vrienden Amsterdam]
 • Vergaderingen (Enschede, Staat en socialisme; Deventer; Hilversum; Amsterdam-Zuid, Wilhelm Reich, het verband tussen maatschappelijke en sexuele onderdrukking)
 • Tussen Regge en Dinkel [Arbeidsconflicten]
 • De tragedie van de lompen [Kledingdistributie h.a.r.k.]
 • Oproep [Oprichting muziekgezelschap]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 6 (9 februari)

 • Klassenstrijd in Frankrijk
 • Laat uw linkse hand niet weten... [Regering Schermerhorn]
 • Amerikaanse stakingstactiek [Naar The Militant van de Socialist Workers Party in Amerika (Trotskisten)]
 • Opstand in Treblinka [Concentratiekamp, Uitgave Stichting M.S. Fonds, Schiedam]
 • Gewetensbezwaren. Inzake de krijgsraad [Comité V.G.K., Bennebroek]
 • Over: Karakterfouten [Psychologie]
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Upton Sinclair, Jimmie Higgins]
 • Vergadering over Indonesië [Vereniging Nederland-Indonesië te Amsterdam, Ds. Buske]
 • Overkoepeling van de Jeugd [Allerlei jeugdorganisaties]
 • Vrouwen-logica
 • v.s.v.-vergaderingen [Almelo, De politieke en economische toestand van de arbeidersklasse; Amsterdam, Het historisch materialisme, Amsterdam-Centrum, Het verband tussen maatschappelijke en sexuele onderdtukking; Amsterdam-Oost, Stalinisme Trotskisme en Communisme; Brielle; Brielle, Wat wil de Spartacusbeweging?; Deventer, Staat en socialisme; Haarlem, Spartacus en het militarisme]
 • De oude Bolsjewieken en de Gestapo [De trotskistische r.c.p. over de Neurenberg-processen en beschuldigingen van contacten tussen oude bolsjewieken en de Gestapo]
 • Actie van de vrouwen [Enschedese huisvrouwenbond]
 • Soldaten zonder uniform [Filmrecensie]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 7 (16 februari)

 • De blinde Godin... [Justitia]
 • De verzetsbeweging in Spanje
 • Nationalisatie van de Engelse mijnen
 • Alweer een “groot” man rijker [Schermerhorn, Van Kleffens]
 • Onderzoek van de openbare mening [Vereniging voor opinie-onderzoek]
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Upton Sinclair, Jimmie Higgins]
 • Hirosjima
 • Intelligentie [Intelligentie-testen]
 • Arbeidersstrijd, arbeidersorganisatie [n.v.v. en e.v.c.]
 • Wie zijn “ons”? [Australische wapenleveranties aan Nederland voor Borneo]
 • Correspondentie van de redactie [over “Orde en geweld”]
 • Wat het zwaarst is... [Militaire uitgaven]
 • Koloniale zorgen voor de Franse bourgeoisie [Senegal]
 • v.s.v.-vergaderingen [Den Haag, Indonesië en de strijd van de arbeidersklasse; Amsterdam-West, Een indonesiër spreekt over Indonesië; Amsterdam-Zuid, De aanstaande verkiezingen]
 • “Ondeugende impressies” [Twentse Huisvrouwenbond]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 8 (23 februari)

 • Herdenking februari-staking 1941. Openbare vergadering
 • De strijd in de jodenhoek
 • Een fijne neus [Internationale beurs-organisatie in oorlogstijd]
 • De metaalarbeidersstaking in 1941
 • De grote dagen [Februari-staking]
 • Het begin van het einde [Februari-staking]
 • Waar prof. Romme zich niet mee bemoeit
 • Nog wat voor Romme
 • Legendevorming (Over de rol van de c.p.n. en de bourgeoisie in de Februari-staking herdenking]
 • Stakingen [in 1946]
 • Stemmen [Film Raduga waarin alle Duitsers vervloekt worden]
 • De strijd tegen het militarisme
 • v.s.v. vergaderingen [Zaandam, de strijdtactiek van de arbeidersklasse; Rotterdam-Zuid, Van slavernij tot arbeidersmacht]
 • Gezondheids“zorg” in Indonesië
 • Tussen Regge en Dinkel [De wederopbouw in Enschede]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 9 (2 maart)

 • Tot de orde van de dag [Parlementarisme en democratie]
 • De achtergrond van de prijspolitiek
 • Stakingsherdenking [Georganiseerd door Spartacus]
 • Relletjes [300.000 stakers in Bombay]
 • Waterlooplein 1946... [De verdwenen joodse handelaars, de nationale herdenking van de Februari-staking door de bourgeoisie]
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Ilja Ehrenburg, 10 paardenkrachten, het leven van de auto’s]
 • De e.v.c. en staatskapitalisme
 • Nationale Internationale [De driekleur op de herdenking van de Februaristaking]
 • Zelf-organisatie [Bedrijfsnieuws, blad van e.v.c./c.p.n. voor de havenarbeiders]
 • Ook gelikwideerd? [Het ontbreken van sovjets in een dagorder van Stalin]
 • Twee dichtbundels [Max Schuchart, Verboden nadruk, Schiedam, De Boekerij, 1945; [Anoniem], Unser Lied]
 • Adresverandering [Uitgeverij De Vlam, Trouringhstraat 8(2), Amsterdam-West 2]
 • v.s.v. Vergaderingen [Hilversum, iedere vrijdagavond; Leeuwarden; Amsterdam-Oost, Hoe ontwikkelen wij de grootst mogelijke activiteit?; Amsterdam, vertoning van de film 4000 millioen, met mandolineorkest]
 • Vreedzame ontwikkeling [Vrede en oorlogsellende]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 10 (9 maart)

[Voorlopig redactieadres: Beursstraat 17, Amsterdam-Centrum]

 • De Spaanse griep
 • Buiten de orde
 • De school als Ronsel-Bureau
 • Waarom doen ze dat [Februari-staking 1941]
 • De stakingsbeweging in Engels-Indië
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [10 p.k. Het leven der auto’s, door Ilja Ehrenburg, Uitgeverij W. de Haas, Utrecht]
 • Partijen en stromingen in Indonesië
 • Op vrije voeten
 • Zo heer, zo knecht
 • “Weerbare democratie”
 • Van de Maaskant
 • Tussen Regge en Dinkel [Twente]
 • v.s.v.-vergaderingen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 11 (16 maart)

 • Churchill blaast groot alarm
 • Deviezen-jacht
 • De school als ronsel-bureau
 • Slachtoffers van de “vrede”
 • De voorbereiding tot de derde wereldoorlog
 • Grepen uit de revolutionaire literaatuur [’s Keizers koelies, Theodor Plivier]
 • Voorvechters van de democratie
 • Tweeërlei maat [Ingezonden]
 • In Oost-Duitsland (eigen correspondentie)
 • Van de Maaskant
 • Landingen in Indonesië
 • Wat ons opviel
  • Democratische Gestapo
  • Ieder voor zich en...

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 12 (23 maart)

 • Stalin neemt de handschoen op
 • Amerika. Vakverenigingstaktiek enz.
 • Weest op uw hoede [repressie in Frankrijk]
 • De nieuwe internationale [Indonesië]
 • Bellamy en Spartacus
 • De olievlek der corruptie
 • Gezondheids-statistiek in Nederland
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [De stenen doolhof, David de Jong jr.]
 • Ha, de groente komt vrij!
 • Nationale onafhankelijkheid
 • Sijmen, betaal! [Regeringsmaatregelen]
 • Katholieken en de e.v.c.
 • Om onze vrijheid
 • Wat ons opviel
 • 400 millioen bondgenoten
 • Scholings-cursus
 • v.s.v.-vergaderingen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 13 (30 maart)

 • Brekers van het verzet
 • Geloofsbelijdenis van de ondernemer
 • Russische bevolkingspolitiek
 • Uit de bezettingstijd (Maurits Dekker, “De Laars op de nek”)
 • De arbeidersraden [boekrecensie]
 • Wat ons opviel
 • Van de Maaskant (De staking bij de “Baronie”)
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Stalin liquideert
 • Frühlingserwachen of Lente in Duitsland
 • Rectificatie (J.H. Cobbenhagen)
 • Vereniging Spartacus Vrienden

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 14 (6 april)

 • De organisatie van het Barbarisme (Hongersnood)
 • De taktiek van de stakingsbrekers
 • Van het westelijk front geen nieuws (filmrecensie)
 • Veiligheidsraad?
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [I.J. Singer, De gebroeders Aschkenazi]
 • Een humaan plan
 • Boekbespreking (Van slavenmaatschappij tot arbeidersmacht)
 • Correspondenten!
 • Wat ons opviel
 • Vrijwillige of gedwongen arbeid?
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Van de Maaskant
 • De Algemene Arbeidsreserve (Ongezonden)
 • “Bevrijde” wereld
 • Vereniging Spartacus Vrienden

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 15 (13 april)

 • “Ontspanning”
 • De verkiezingen
 • Klassenstrijd in Frankrijk
 • 1871 Parijs - Kroonstad 1921
 • Zaken doen
 • Wederopbouw... Waarvoor!
 • Mechanische hersenen [nieuwe rekenmachine]
 • Door uitputting wanhopig
 • “Beschermers” van het Marxisme
 • Lezers van Spartacus
 • Herdenking 13 april 1942 [Februaristaking]
 • Voor Christendom en Humanisme
 • Huisvrouwenaktie

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 16 (20 april)

 • De Franse ruïne
 • Over anti-semitisme
 • Loonarbeid in Rusland
 • De nieuwste rechten van de mens
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [John Steinbeck, De druiven der gramschap]
 • Het a.n.v.j. ontmaskert zichzelf
 • Over het vraagstuk van de partij
 • “Vrij Spanje” [Filmrecensie]
 • Wat ons opviel
 • Asperantistoj Atento! [Esperanto]
 • Indonesië
 • Kunst uit het verleden “Van Jan van Eijck tot Rubens” [Tentoonstellingsverslag]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 17 (27 april)

 • Meidag - Strijddag van de arbeidersklasse
 • Strijd in de metaalindustrie
 • Op de Hoge Veluwe [Besprekingen over Indonesië]
 • Verdwenen jeugd [Joodse kinderen]
 • Chaplin op z’n best
 • Iran en Spanje
 • De Javaan wordt mishandeld
 • Loon naar werken
 • De Miljardennota
 • Vergaderingen
 • Over het vraagstuk van de partij [vervolg]
 • Van trotskistische zijde
 • Esperanto Komuniko
 • Zeelieden-staking
 • Verbeteraars van Hitler

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 18 (4 mei)

 • Mei 1940 - Mei 1945
 • Teleurstelling en strijd (Mei 1945- Mei 1946)
 • De zeeliedenstaking
 • De betekenis van de opstand van Kroonstad
 • In afleggertjes [Tweedehandskleding]
 • Uit de bezettingstijd (fragmenten uit de zojuist verschenen roman: “Het begon op 10 mei”, uitgave boekenbedrijf “Arena”, Amsterdam)
 • Aan de lezers
 • De Jonge Garde van het proletariaat
 • De Franse democratie
 • e.v.c.-meeting - Amstelveld - Amsterdam
 • Over de taak van de partij III (slot)
 • Vrouwenbeweging
 • v.s.v. vergaderingen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 19 (11 mei)

[De bijlage over de verkiezingen ontbreekt]

 • Gelocaliseerde stakingen
 • Groeiende samenhang
 • Concurrentie
 • Anti-semieten en democraten
 • Dankbaarheid (Algemeen vrouwenverbond)
 • Waanzin [Voedselvernietiging]
 • Een nieuwe klasse vecht om de macht [Discussieartikel]
 • Een Zwitserse film [“De laatste kans”]
 • Staking Schiphol
 • Jeugdbeweging en klassenstrijd
 • Stakers-ondersteuning
 • Tussen Regge en Dinkel. Sitdown-staking
 • 1-Mei verslag
 • De zeeliedenstaking
 • Produktie-coöperaties

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 20 (18 mei)

 • Victorie-plein. Het bezoek van Churchill
 • Is Rusland socialistisch?
 • De Laars van Europa. Italië
 • Berlijn 1918 [Adam Scharrer, Vaterlandslose Gesellen]
 • “Samen op weg” (Filmrecensie)
 • Tegen het Défaittisme
 • Vrouwen-aktie
 • Van de lezers: Over zionisme
 • Jeugdbeweging
 • Het Esperanto-congres te Alkmaar
 • Over “Gedichten”

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 21 (23 mei)

 • Mislukte doorbraak
 • Uit de mijnstreek
 • Churchill deelt in onze armoede
 • De Antwerpse dokken solidair
 • Het erfrecht in Rusland
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Adam Scharrer, Vaterlandslose Gesellen]
 • Inflatie in Hongarije
 • Nationalisme en vaderlandsliefde
 • Van onze lezers
 • De arbeidersklasse in Indonesië
 • Zomerkamp-Spartacus
 • Tussen Regge en Dinkel “Zoya”
 • Vrouwenvergadering

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 22 (1 juni)

 • Strijd om de macht
 • De vrouw en de stakingen
 • Aandeelhouders en rentetrekker. De hyena’s van de samenleving
 • Teken op de steunlijst voor de stakers
 • Verkiezingen en staking
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [John Steinbeck, De Druiven der Gramschap]
 • Regeringscrisis
 • Sexuele nood!
 • Wist u dat...
 • Hollandse “Nieuwe”
 • Van de Maaskant
 • Zomerkamp-Spartacus
 • Van de Arbeids-reserve!
 • Grote openbare vergadering [Brakke Grond, Nes, Amsterdam]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 23 (8 juni)

 • Ongebroken strijd (Rotterdamse en Amsterdamse havens en de EVC)
 • Sportiviteit
 • Stakersvergadering Apollohal
 • Amerika
 • Kolonel Sutherland onthult
 • De tweede ronde (Verkiezingen)
 • Twee onder een deken [“Het Parool” en Deken Bont over oorlogsdoden]
 • Personalistisch socialisme
 • Een zeeman schrijft ons
 • De regering als stakingsbreker
 • Zomerkamp Spartacus

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 24 (15 juni)

 • Geldzorgen
 • De stakingen en de e.v.c.
 • De stand van de stakingen
 • Landbouw en techniek
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Maxim Gorki, De moeder]
 • Een lezer schrijft ons
 • Vunzig
 • Over revolutionaire literatuur
 • Aan de lezers!
 • Oproep tot internationale solidareit
 • Over gezondheidszorg en uitbuiting
 • Wettige “strijdmethoden”
 • Gij vrouwen...
 • Franse verkiezingen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 25 (22 juni)

 • Atoomvrede
 • De C.P. solliciteert
 • Nationalisatie
 • De goede aarde
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Th. Plevier, De keizer ging, de generaals bleven]
 • De Eenheidsvakcentrale en de c.p.n.
 • Suiker
 • De stakers antwoorden Blokzijl
 • Van onze lezers. Steunaktie Spartacus
 • Zomerkamp Spartacus
 • Zeeliedenstaking en nog wat
 • v.s.v. vergadering [Amsterdam, Velsen]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 26 (29 juni)

 • De strijd tegen de honger
 • Rusland bereidt zich voor...
 • Bevroren harten
 • Spartacus en het trotskisme
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Th. Plevier, De keizer ging, de generaals bleven]
 • Sexuele nood [neo-malthusianisme]
 • Het beheersen van mensen
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Wat lijkt dat op? [e.v.c. Arnhem, legerinval]
 • Van onze lezers
 • Mededeling van de administratie

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 27 (6 juli)

 • Op het hellend vlak
 • De stem des volks
 • Verworpenen der aarde
 • Boekenstal Amstelveld
 • Bikini [atoomproeven]
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Vreugdearbeid]
 • Henk Henriet
 • Arbeidersleven in Rusland
 • Een staker schrijft ons
 • Loden soldaatjes
 • Tussen Regge en Dinkel

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 28 (13 juli)

 • Het consumentenkrediet
 • Vredesoefeningen en 4pCt.
 • Het Russiche intellectuelen-paradijs
 • Luchtkastelen
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [P. Istratie, De ondergang van het huis Thüringen]
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Angst voor een woord
 • Spanje, 10 jaar geleden
 • Wie heeft de suiker
 • Indonesia, kruispunt van belangen
 • Volkstoneel
 • Van de Maaskant

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 29 (20 juli)

 • Het vredesoffensief
 • Crisis in de vakbeweging
 • Het kapitaal beloont
 • Pogrom 1946 [anti-joods pogrom in Polen]
 • Als schapen ter slachtbank geleid... [militaire lichting 1947]
 • De “Voorpost” weet het beter
 • On-nationale studenten
 • Er zit schot in [n.v.v]
 • Reformisme in België
 • Doel van onze strijd in Indië
 • Gemilitariseerde jeugd
 • Wat ons opviel

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 30 (27 juli)

 • Strijd om Duitsland
 • Opvoeding en onderwijs in Rusland
 • De nieuwe strijdmethoden en het communisme
 • Gebondenen en losgeslagenen [Indonesië]
 • Grepen uit de revolutinaire literatuur [Jef Last, Liefde in de portieken]
 • Voedsel
 • Slavenarbeid in België
 • Staking in en om Luik
 • Verkeerde wereld [Amerikaans militarisme]
 • Het Christelijk Nationaal Vakverbond en Spartacus

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 31 (3 augustus)

 • Op weg naar het wereldmonopolie
 • Twee honden (China)
 • De nieuwe weg (lezersbrieven)
 • Fusie-rapport (e.v.c.-n.v.v.)
 • De bedrijfsunie buiten spel. Een bouwvakarbeider aan het woord
 • Rondom de troonrede
 • Miljardenlening
 • Van de Maaskant
 • Negatief of positief
 • Aan de lezers! Spartacus staakt één week (niet verschijnen door papierschaarste)
 • Wat ons opviel

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 32-33 (17 augustus)

 • De comedie van Parijs
 • De staking aan de P.T.T. in Frankrijk
 • Neo-naf (fusie e.v.c.-n.v.v.)
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur (A. Strug, De geschiedenis ener bom)
 • Politiek en economische strijd
 • Tsjecho-Slowakije
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Gaan de bankbedienden staken?
 • Een goed vaderlander [Joegoslavië-Tito]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 34 (24 augustus)

 • Vredes- of oorlogsconferentie?
 • Arbeidstoestanden bij de Amsterdamse tram
 • Aandeel in de winst
 • De liquidatie van de e.v.c.
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Lou Lichtveld, De Sfinx van Spanje]
 • Sociaal panorame Indonesië
 • Rond de Franse poststaking
 • Zomerkamp Spartacus

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 35 (31 augustus)

 • Botsende systemen! Strijd in het nabije Oosten
 • Slachtoffers en... slachtoffers [Schermerhor, Michielsgestel]
 • De reactie [anti-fascisme]
 • Exploitatie van de honger (unrra)
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Lou Lichtveld, De Sfinx van Spanje]
 • Collaboratie en klassenrecht
 • Kapitaal en arbeid in Amerika
 • Wederopbouw, voor wie?
 • Wat ons opviel [De Waarheid]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 36 (7 september)

 • Honger als saus
 • Brief uit België. Waarom saboteren de Franse postmannen de conferentie-comedie te Parijs niet?
 • Ze komen voor de dag [Manifest van een beweging die appeleert aan de ware Nederlandse geest]
 • Heropvoeding van de mensen. Boekbespreking. G. Mannoury, Massa-edukatieve bestrijding van ultra-agressieve groepstendenties
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Michael Gold, Joden zonder geld
 • Staking onder atoomgeleerden [Edward Teller]
 • Tramstaking in België
 • Op weg naar eenheid [n.v.v.]
 • Attentie! Aan de lezers
 • Help een handje!
 • Wat ons opviel

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 37 (14 september)

 • Antwerpse dokkers staken
 • Overlopers [Handelsverdrag Zweden-Rusland]
 • Oorlog in Indonesië
 • Uit het jaartallenboekje [1933-1946]
 • Kapitaalmanoeuvres in Wallstreet
 • Het ei van Columbus [e.v.c.]
 • Het democratische feest [Byrnes]
 • Wat ons opviel [kolonisatie van joden in Suriname]
 • Wig in de e.v.c.
 • Het spook van de derde wereldoorlog
 • Vereniging van Spartacusvrienden
 • Arbeidersschool
 • Loslippige diplomaten
 • De arbeidersraden
 • v.s.v. Zaanstreek
 • Deviezenjacht?

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 38 (21 september)

 • In en om Palestina. Het beloofde land. De Joodse arbeidersbeweging, Arabische loonarbeiders
 • Klassenstrijd in Zuid-Afrika
 • De afloop van de staking in Antwerpen
 • Woningnood in Groot-Brittannië
 • Eerlijkheid in het huwelijk [Overspel]
 • Stakingsgolf in Italië
 • Het schaaktoernooi [Euwe, Janowski, Botwinnik]
 • Over strijdbare eenheid
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Een beroep op uwhulp
 • Een Karel Doormanstraat [Amsterdam]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 30 (28 september)

 • Byrnes verlaat de slapende conferentie [Vredesconferentie Parijs]
 • Algemene werkstaking in Amsterdam en omgeving
 • Textiel-perikelen
 • Nogmaals de liquidatie van de e.v.c.
 • Gesprek met Lenin in Stalin’s gevangenis [Ciliga, Het Russische raadsel]
 • Wedloop naar de vernietiging
 • Onwaarachtige leuzen! [Indonesië]
 • Jezuieten en democratie [katholieke kerk]
 • Wat ons opviel
 • Over massabeweging [I]
 • Ingezonden [G. Mannoury]
 • Aandacht gevraagd. Een nieuwe verdeling van het werk van de Bond en Uitgeverij brengt wijziging in de adressering van alle correspondentie. Vanaf 1 October aanstaande moeten alle poststukken worden gericht aan het adres: Spartacus, Postbus 7046, Amsterdam-Zuid-II. Alle oude adressen zijn hiermede vervallen. Ook de correspondentie van de uitgeverij “De Vlam” moet dus aan bovenstaand adres worden verzonden (De naam “Uitgeverij de Vlam” moet derhalve niet afzonderlijk gebruikt worden). Allerlei werkzaamheden worden door ons als het ware in verschillende bedrijfsafdelingen uitgevoerd. Het zou ons veel helpen, als in de linker bovenhoek van de brieven (dus niet van de enveloppen) de afdeling, waarvoor ze bestemd zijn, wordt aangegeven. De afdelingen zijn: 1. Redactie geschrfiten en algemene politiek. 2. Administratie en organisatie bond. 3. Administratie en organisatie uitgeverij “De Vlam”. 4. v.s.v. (Vereniging van “Spartacus” vrienden). Dus alle post naar: Spartacus, Postbus 7046, Amsterdam-Zuid II. en liefst in de bovenhoek van de brief: Afdeling redactie, administratie bond, administratie uitgeverij “De Vlam” of v.s.v.. Nog niet ingetekend op “De Arbeidersraden”? U moet opletten dat U niet te laat komt. 22 October wordt de intekening gesloten. De daarna volgende bestellingen worden alleen tegen boekhandelprijs uitgevoerd. Intekenprijzen: deel II ƒ1.60, delen I en II ƒ2.40, het geheel gebonden ƒ3.20. Storten op gemeentegiro Amsterdam ten name van L.A. de Beer, zonodig via Postrekening 13500.

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 40 (5 oktober)

[Redacteur: Tjeerd Woudstra. Nieuw adres redactie en administratie: Spartacus, Postus 7046, Amsterdam-Zuid II; alle gelden naar Uitgeverij “De Vlam”, postgiro 168797 te Amsterdam; de stortingen voor intekening op “De Arbeidersraden” blijft op rekening Gemeentegiro Amsterdam ten name van: L. de Beer, Amsterdam]

[Er zijn zeven afdelingen: 1. redactie geschriften en algemene politiek; 2. propaganda en organisatie bond; 3. geldmiddelen bond; 4. v.s.v., ontwikkelingswerk, jeugdwerk; 5. Centrale boekhouding uitgeverij; 6. Abonnementen, bestellingen en expeditie uitgeverij; 7. algemeen beheer uitgeverij.]

 • De Amsterdamse staking in het slop
 • Russische moeilijkheden
 • In een democratisch land
 • Monopolisering van de wetenschap
 • Gesprek met Lenin in Stalin’s gevangenis [Ciliga, Het Russische raadsel]
 • Wat ons opviel
 • ’n Moeder antwoordt generaal Kruis
 • Nogmaals de staking bij de Franse post
 • Wat ons opviel
 • Proletarische massabeweging [II]
 • Vereniging van Spartacusvrienden
 • Discussie: Eerlijkheid in het huwelijk
 • Denk om ons nieuw adres

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 41 (12 oktober)

 • Neurenbergs recht
 • N.V. Koninkrijk de Nederlanden
 • Proletarische massabeweging [III]
 • Gesprek met Lenin in Stalin’s gevangenis [Ciliga, Het Russische raadsel]
 • Yes, we have no bananas
 • Tweeërlei aandeel
 • Ingezonden. Burgerlijke democratie of democratisch centralisme
 • Dialectiek [uitleg bij het begrip]
 • Even attentie
 • Koloniale uitbuiting en klassenstrijd
 • In ’t kort [Rijksbegroting]
 • v.s.v.-Zaanstreek

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 42 (19 oktober)

 • Een dubbeltje op z’n kant [Parijse vredesconferentie]
 • Ben je ook zo’n ijskoude? [militarisme]
 • Wapenstilstand in Indonesië
 • Ingezonden. Over proletarische kunst
 • Gesprek met Lenin in Stalin’s gevangenis [Ciliga, Het Russische raadsel]
 • Proletarische massabeweging. De Amsterdamse septemberstaking als proletarische massabeweging IV.
 • De kneding van de geest [monopolisering van de wetenschap]
 • Antwoord aan de “Voorpost”
 • Vliegtuigramp in ons land
 • De arbeidersraden
 • Wat ons opviel. De aandeelhouders hebben niets tegen nationalisatie
 • Ondervoeding

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 43 (26 oktober)

[Nieuwe redacteur: R. Hulsman]

 • Wapenstilstand – Is het verzet gebroken? [Indonesië]
 • Voorlichting? [Indonesië]
 • Sowjet-zeelieden als loondrukkers
 • Oppositie in de e.v.c.
 • En de akker is de wereld [boekbespreking, Dola de Jong]
 • De vrijwording van de geest
 • Een lichtpunt
 • Engelse politiek in het nabije Oosten
 • Dreigende inflatie
 • Nogmaals “Eerlijkheid in het huwelijk”
 • Wat ons opviel [levenspeil in Amerika]
 • Vreemde berichten [schip Bantam met mostertgas gezonken]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 44 (2 november)

 • De grote verandering [Indonesië]
 • Nederland in nood
 • De oorlog zal duren zolang Gij het duldt
 • Gesprek met Lenin in Stalin’s gevangenis [Ciliga, Het Russische raadsel]
 • De nieuwe mens in wording
 • Dreigende inflatie
 • Zonder commentaar [Maasbode en Parool]
 • Aan onze abonnees
 • De vlucht
 • Ter aanvulling
 • Oorlogsslachtoffers

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 45 (9 november)

 • Voorvechters van de vrede
 • Rectificatie [artikel De grote verandering]
 • Is de “republiek” van Japanse makelij?
 • Nederland in nood
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Langhoff, Veensoldaten]
 • Einde woningnood
 • Een congres van de arbeid te Utrecht
 • Gaat deopbouw stagneren?
 • Russische of westerse democratie
 • Brief uit Frankrijk
 • Over het maandblad [het niet verschijnen maandblad Spartacus door “allerlei omstandigheden”]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 46 (16 november)

 • Politieke confrontatie [Byrnes]
 • Arbeidersjeugd
 • De taak van de vakbonden
 • Deportaties (Duitse vakarbeiders naar Rusland)
 • Steunpunten van het Westen [Amerikaanse oorlogsvoorbereidingen]
 • Als destijds, als immer het derde front
 • Dapper zijn omdat het goed is [herdenking vermoorde revolutionairen Dolleman, Edel, Gerritsen, Koeslag, Menist, Roebers, Schriefer, Sneevliet, Witteveen en Ymkers; Stan Poppe spreekt wegens ziekte van comitévoorzitter Bertus Nansink]
 • Buiten troef [Rijksgebouwen]
 • Proteststaking in Zeeland
 • Overal hetzelfde liedje
 • Houd je kruit droog [Engeland]
 • Tussen Regge en Dinkel
 • v.s.v.-nieuws [Haarlem, Amsterdam]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 47 (23 november)

 • Cheribon [Indonesië]
 • De Nederlandse volkshuishouding
 • Zand in de ogen [bioscoopkritiek]
 • Werker, wie heb je gekozen [gedicht]
 • Geestelijke voogdij [anti-militarisme]
 • Wij zijn meesters over onze eigen honger
 • Politieke groeperingen en de e.v.c.
 • Klaproosdag
 • Verdachte bewondering
 • De beurs als barometer
 • Bedenkelijke eer
 • e.v.c. fusie... ruzie
 • [Aankondiging verschijning De arbeidersraden van P. Aartz]
 • Persbericht. De Koningin naar het Huis ten Bos
 • v.s.v.-nieuws [Amsterdam]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 48 (30 november)

 • De Indonesische intelligentia [Politieke confrontatie II]
 • Och... toch
 • Het congres van de arbeid
 • De Duitse krijgsgevangenen in Frankrijk
 • Gedachte en daad [gedeelte uit “De arbeidersraden”]
 • De eeuwige parade [film: “De Russische sportparade”]
 • Fusie-rapport - verraad-rapport [e.v.c.]
 • Spartacus en het militarisme
 • Een DUW-arbeider droomt
 • Persberichten

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 49 (7 december)

 • Het fascisme marcheert in het land van de vrijheid
 • Arbeidersjeugd
 • Kroon en kruis [ontwikkeling naar een autocratisch regime]
 • De eeuwige parade [film “Cambridge”]
 • Gedachte en daad [gedeelte uit “De arbeidersraden”]
 • Vriendenruzie
 • Persbericht
 • Nacht in de middag, een onopgelost probleem [Koestler en Theun de Vries]
 • Wij moeten het zelf doen
 • Met volle zeilen
 • Kunstschatten en mensen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 50 (14 december)

 • Frankrijk in de smeltkroes
 • Oog en oor in de tram
 • Unilever en staat
 • Een doodgezwegen boek [Bertold Brecht, Furcht und Elend des III. Reich]
 • Gedachte en daad [gedeelte uit “De arbeidersraden”]
 • ’n Nieuw geluid [De Toorts, katholiek maandblad]
 • De grote man
 • Gods eigen land importeert V2-uitvinder [Werner von Braun]
 • Zand, zeep, soda, zeepsop

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 51 (21 december)

 • Rondom de Indische Oceaan
 • Bedrijfsbezetting in de autofabriek van Renault
 • Dollar imperialisme
 • Unilever en staat
 • De intellectuelen en het historisch materialisme [door Anton Pannekoek]
 • Gedachte en daad [gedeelte uit “De arbeidersraden”]
 • De stakingsgolf in Oostenrijk
 • Puzzle van de vrijheid
 • Strijd om de macht
 • Parlements comedie
 • Een Engelse krant over de vakvereniging
 • Werkkamp Hedel
 • Wat ons opviel [Schimmelpenninck sigarenfabriek Wageningen]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), nr. 52 (28 december)

 • Kerend getij
 • Het einde van de mijnwerkersstaking in Amerika
 • Staaltje van hulpverlening
 • Bij de honderdste geboortedag van Domela Nieuwenhuis
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Theun de Vries, Stiefmoeder Aarde]
 • Een lezer schrijft ons [over “negermuziek”]
 • Staaltje van hulpverlening
 • Geweld of weerbaarheid
 • Waarom faalde de arbeidersklasse [I., door Anton Pannekoek]
 • Radio hoorspel
 • Herdenking F. Domela Nieuwenhuis

1947


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 1 (4 januari)

 • Strijdende arbeidersklasse verovert de toekomst
 • Waarom faalde de arbeidersklasse [overgenomen uit Politics, II., door Anton Pannekoek]
 • Domela herdacht
 • Uit het doodgezwegen boek [Bertold Brecht, Furcht und Elend des III. Reich]
 • Atoomenergie / [Bruun van Albada, er volgt een serie die begint met I]
 • Staking in de haven van Antwerpen
 • Het algemeen welzijn [n.v.v.-e.v.c.]
 • [Ingevoegd: gestencild oproep aan de lezers, januari 1947]
 • Correctie: Arbeidersraden p. 185, regel 29

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 2 (11 januari)

 • Atoombom chantage / [Bruun van Albada]
 • Baruch gaat heen [Truman]
 • “Manhattan District” en de “Grote Vijf” [uit: Atoom]
 • De mijnwerkers hebben het goed
 • Wat ons opviel [n.v.v.-e.v.c.; u.n.o.]
 • Raamplan, cam-plan, camp-plan
 • Uit het doodgezwegen boek [Bertold Brecht, Furcht und Elend des III. Reich]
 • Kapitalisme en arbeiders in Amerika
 • Er is een moord gepleegd [psychische schade door oorlog]
 • Aebeidersjeugd
 • Alle handen zijn vuil [persbericht De Waarheid, 3 januari 1947]
 • Zes punten van Einstein over de atoombom

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 3 (18 januari)

 • Kapitalisme en arbeiders in Amerika
 • De stakingen in 1946
 • Wat ons opviel [Van Kleffens]
 • Rectificatie
 • Nogmaals Domela herdacht [lezersbrief]
 • Concurrentie-Christendom en accordeonmuziek
 • Indonesische opbouwmogelijkheden (politieke confrontatie)
 • Symptomen van het verzet in het algelopen jaar
 • De havenstaking van Antwerpen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 4 (23 januari)

 • Arbeidersstrijd in Engeland
 • De staat en de stakers
 • Eerst klaarheid dan eenheid
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [John Steinbeck, In dubious battle]
 • Nationalisatie in de praktijd
 • Wat ons opviel [Staking de bij Michelin rubber- en bandenfabriek te Clermond-Ferand, Frankrijk]
 • Sparen of sterven
 • De staatse Duitser en de humane Brit
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Tegenstellingen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 5 (1[?] februari)

 • Closed shop
 • Honger en socialisatie
 • Revolutie en partij in Indonesië (politieke confrontatie,slot)
 • De muur is dik, I.
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [John Steinbeck, In dubious battle]
 • Een half ei beter dan een lege dop (2 films)
 • De havenstaking van Antwerpen
 • Wat ons opviel
 • Stellingen over taak en wezen van de partij [I.]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 6 (7[?] februari)

 • Het Duitse probleem
 • Korte berichten uit het buitenland [Italië, Duitsland (Neurenberg)]
 • Unilever levert ambtenaren
 • De muur is dik, II.
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [John Steinbeck, In dubious battle]
 • Kapitalisme en arbeiders in Amerika
 • Stellingen over taak en wezen van de partij [II.]
 • “November 1918 zal niet weerkeren”

 “Spartacus”, [jg. 7 (1947), nr. 7] (21 februari)

[Gestencilde nooduitgave van 5 p. omdat de drukker de achterstallige betaling voor “De arbeidersraden” gehonoreerd wilde zien; zonder redactie- of administratieadres]

 • Aan onze lezers
 • De grote comedie
 • “Spartacus”-bijeenkomst

 “Spartacus”, [jg. 7 (1947), nr. 8] (24 februari)

[Gestencilde nooduitgave, 2 p.]

 • Comité “Trotz Alledem”, 2 p., [om geld voor de drukker bij elkaar te krijgen, bijdragen naar: P.E.J. Nansink, Houtmankade, nr. 27-IV, Amsterdam-Centrum, ondertekend door Jan Vastenhouw, H.G. Luijks, Bertus Nansink, secretaris penningmeester]

 “Spartacus”, orgaan van de communistenbond Spartacus, [jg. 7 (1947), nr. 9] (2[?] maart)

[Gestencilde nooduitgave, 4 p.]

 • Ondanks alles... [nieuwe financiële tegenslag]
 • Een hopeloos geval (conferentie te Zürich)
 • Een nieuwe stakingsgolf in België

 “Spartacus”, [jg. 7 (1947), nr. 10] (8 maart)

[Gestencilde nooduitgave, 1 p.]

 • Ondanks alles [Nieuwe drukker weigert te drukken]
 • Eerste verantwoording Trotz Alledem

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 11 (11 maart)

[Weer gedrukt na vier weken niet-verschijnen, ondanks identiek zetsel bij een andere drukker, bij vooruitbetaling; abonnement: ƒ1,95 per kwartaal, ook bij vooruitbetaling]

 • Van de Kroon en Van den Tempel [kwestie Kruls-Helfrich, autocratische neigingen]
 • We zijn er en we blijven er! Trotz Alledem!
 • Tweede verantwoording Trotz Alledem
 • Van poort tot poort [vakbondspolitiek]
 • Achter gesloten gordijnen [ontpolitisering in de gezinnen]
 • De verkeerde wereld... [vechtpartij tussen stakers en stalinisten in Frankrijk
 • Spartacus, e.v.c. en economische akties [oriëntaties voor de leden]
 • Esperanto-bericht [Nr. 19 van “Klasbatalo”]
 • Niet betalende passagiers [vervoer van soldaten naar Indonesië]
 • Buurman Jansen [militarisme]
 • [Stellingen over] Taak en wezen van de partij [III.]
 • Bericht [“Ons weekblad verschijnt weer met nr. 11. De nummers 7-10 zijn, behoudens twee noodkranten, om de bekende reden uitgevallen”]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 12 (22 maart)

 • Truman stelt het ultimatum
 • Honger achter het stalen gordijn
 • Derde verantwoording Trotz alledem [enig rekenen: ruim 3000 abonnées]
 • Zomaar een brief... [onbeantwoorde brieven]
 • Herman Gorter (wordt vervolgd)
 • Te laat [over landen die te laat op de markt verschijnen, zoals Duitsland en Rusland, en het gevaar van een Russisch atoomwapen]
 • Wat ons opviel [Milde rijken (Barbara Hutton), hongerdoden te Berlijn]
 • Begeerte heeft ons aangeraakt [dienstbodennood]
 • Onderwijs en oorlog [onderwijsbegrotingen]
 • [Stellingen over] Taak en wezen van de partij [IV.]
 • Van de administratie

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 13 (29 maart)

 • Geestelijke slavernij [I.]
 • Vurig protest [politiek van Truman]
 • De Roer-opstand. Maart-April 1920
 • Derde [=vierde] verantwoording Trotz Alledem
 • Van de administratie [kwitanties over eerste kwartaal]
 • Spanningen in Palestina
 • Herman Gorter (vervolg, wordt vervolgd)
 • De afgewezen fusie [n.v.v.-e.v.c.]
 • Tussen Regge en Dinkel [Twente]
 • [Stellingen over] Taak en wezen van de partij [V.]
 • “Contractkoelies”

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 14 (5 april)

 • Uncle Sam op het oorlogspad
 • 1 mei vergadering
 • Waarom overalls in plaats van oorlogsschepen?
 • Lingadjadji getekend [Indonesië]
 • De E.V.C. en het tariefstelsel
 • Bijbelkennis op de openbare school
 • Herman Gorter (vervolg)
 • De macht van de producent
 • Film. Geef ons het recht om te leven
 • Het gaat goed
 • Vijfde verantwoording Trotz Alledem
 • [Stellingen over] Taak en wezen van de partij [VI.]
 • Deserteurs [Indonesië]
 • v.s.v.-nieuws

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 15 (12 april)

 • Sombere vooruitzichten
 • Geestelijke slavernij [II.]
 • 1 Mei vergadering te Amsterdam
 • Aan het derde front
 • Zomaar een brief (slot)
 • Open brief aan Domine Plenter
 • Zesde verantwoording Trotz Alledem
 • Mededeling van de administratie [geen geld meer naar Trouringhstraat 8]
 • De opbouw [wederopbouwperiode]
 • Cijfers zonder meer [Palestina]
 • Strijd om de macht in de e.v.c.
 • [Stellingen over] Taak en wezen van de partij [VII.]
 • Socialisme in Tsjecho-Slowakije
 • Herdenking 13 april 1942
 • Oorlogsargumenten? [Truman]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 16 (19 april)

 • Voor Hollands Glorie [Wederopbouwperiode]
 • Geestelijke slavernij III.
 • Dieven in de nacht [Arthur Koestler]
 • Nelson [de zuil van in Londen]
 • Wij moeten het zelf doen
 • Van Heide-Maatschappij tot d.u.w.
 • Wat ons opviel
 • Oud-minister Schermerhorn houdt woord
 • De arbeidskracht [meerwaardeleer]
 • Spartacus en de aktie in de bedrijven
 • n.v.v. democratie
 • Filantropie
 • [Stellingen over] Taak en wezen van de partij [VIII.]
 • Zevende verantwoording Trotz Alledem
 • In dienst van het socialisme [a.j.v.]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 17 (26 april)

 • Meidag en klassenstrijd
 • Nog steeds strijd om de macht in de e.v.c.
 • Produktieverhoging, uitvoer en winst
 • Vrouwen en socialisme [I.]
 • Van Heidemaatschappij tot d.u.w.
 • Versobering
 • Haatpropaganda [tegen de “collectieve verantwoordelijkheid” van het Duitse volk volgens “Het Parool”]
 • Geestelijke slavernij IV.
 • Steun aan linkse jeugdorganisaties
 • 1 Mei Amsterdam en omgeving
 • Achtste verantwoording Trotz Alledem
 • 1 Mei bijeenkomsten [Rotterdam, Haarlem]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 18 (3 mei)

 • Strijd in China [I.]
 • Moderne ontwikkeling
  • De geleide economie als concurrerende kracht
  • Geestelijke beheersing van de bevolkingen
  • Vakverenigingen en parlementaire partijen
  • Begin van een ontwikkeling
 • Medezeggenschap
 • Onderwijsmisère
 • Van Heidemaatschappij tot d.u.w.
 • Het wezen van de revolutionaire bedrijfsorganisatie [discussiebijdrage van een medewerker]
 • De onderdaan [roman van Heinrich Mann]
 • Brief uit Duitsland [toestand in Duitsland]
 • De derde gelijkheid [Sinclair Lewis, Edgar Ansel Mowrer]
 • Marx-annexatie [Alexander Miller]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 19 (10 mei)

 • Franse arbeiders in strijd
 • Strijd in China II.
 • Denken in Guldens [Minister Lieftinck]
 • Zomerkamp Spartacus 1947
 • Vrouwen en socialisme [II.]
 • De eenheidsman [gedicht, Theo Maassen]
 • Studenten als aandeelhouders
 • Onderwijsmisère I.
 • De arbeidskracht II. Equivalenten
 • Trotz Alledem. Onze aktie
 • [Reclame van een hele pagina voor Spartacus]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 20 (17 mei)

 • Amerika in Indonesië
 • De doorbraak [verzoening socialisme en religie]
 • Comité Trotz Alledem [tweede verantwoording,nagekomen gelden]
 • Rotterdam [1 mei]
 • Cursusvergadering [Naar nieuwe vormen van strijd, Zuider Volkshuis aan de Dreef]
 • Strijd in China [III.]
 • Bij de dood van Henry Ford
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [De onderdanen, Heinrich Mann]
 • Van Heidemaatschappij tot d.u.w.
 • Over ontevredenheid, winst en nog wat
 • De arbeidskracht III.
 • 1 mei in Spanje

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 21 (24 mei)

 • Honger en voedselmonopolie
 • Duister spel [het stalinisme in Italië, Frankrijk en België]
 • Een nieuw geluid uit Australië [“Southern Socialist”]
 • Strijd in China [IV.]
 • Massastakingen in Duitsland
 • Over “Eenheid” in de e.v.c.
 • De groentenhandel
 • Zomerkamp Spartacus
 • Spartacus en het militarisme
 • Wat ons opviel [10.000 ton suiker gevonden]
 • Gezondheidszorg in Indonesië

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 22 (31 mei)

 • Nog twee jaren [Gromyko’s voorstel om atoomwapens buiten de wet te stellen en de christelijke reaktie daarop]
 • Strijd in China [V.]
 • Vernieuwing [Colijn en de s.d.a.p.]
 • In de vuurgloed der massa-stakingen [massa-aktie in Duitsland, door overlevende Duitse revolutionairen]
 • [Gedicht, Theo Maassen]
 • Aanval op het communisme
 • Het drama e.v.c.
 • Volksmisleiding
 • Het joods tehuis
 • Kapitalistische wanorde

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 23 (7 juni)

 • Wereldpolitiek van de dollar
 • Reclassering
 • Fabrieken terug aan eigenaars maar... ze hebben ze nog niet
 • Strijd Indonesië?
 • Wat ons opviel [bewapening]
 • Het wezen van de revolutionaire bedrijfsorganisatie
  • De theorie
  • Praktijk
 • Van de Maaskant
 • Theorie en praktijk
 • Schone woorden voor vuile dingen [Bank van lening]
 • De staking bij de meelfabriek “De Sleutels” te Leiden
 • Trotz Alledem [derde verantwoording nagekomen gelden]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 24 (14 juni)

 • Het grensincident [Griekenland en Turkije]
 • Oorlogsdreiging en strijd
 • Wat ons opviel [“Socialist Leader” van de Onafhankelijke socialisten in Engeland, over Joseph Wagner’s bezoek aan Engeland]
 • De groeiende stakingsbeweging in Duitsland
 • Het heilige Rusland I.
 • Zomerkamp Spartacus
 • Van de Maaskant
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Geef ons heden... [f.a.o., i.f.a.p.]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 25 (21 juni)

 • Amerika blaast verzamelen
 • Op een schoen en een slof
 • Waar vrouwen over spreken
 • Het heilige Rusland II.
 • [Gedicht, Theo Maassen]
 • Zomerkamp Spartacus
 • Beginselverklaring van de Duitse revolutionairen
 • Van de Maaskant
 • Maatschappelijke ontwikkeling I.
  • Het liberale kapitalisme
   • Het vastlopen van het liberale kapitalisme

 Spartacus, orgaan van de Communistenbond “Spartacus”, [jg. 7 (1947), nr. 26 (28[?] juni)]

[Gestencilde nooduitgave, 4 p.]

 • Ondanks alles [“Weer stokt de regelmatige uitgaven van ons gedrukte orgaan”]
 • Initiatief
 • Een hopeloos geval (conferentie te zürich)
 • Een nieuwe stakingsgolf in België

  Spartacus, orgaan Communistenbond “Spartacus”, [jg. 7] (1947), nr. 27 (5 juli)

[Gestencilde uitgave, 8 p., twee exemplaren]

 • Spartacus op de Vesuvius [nieuw steunfonds]
 • De stakingsgolf in Europa
 • Het dictaat van Lingajadji [Indonesië]
 • Zomerkamp Spartacus. Belangrijk

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 28 (12 juli)

 • Edelmoedigheid, planmatigheid en opstandigheid
 • Spartacus op de Vesuvius. Over bezitsrecht en beschikkingsrecht [penningmeester P. Nansink, Houtmankade, nr. 25-IV, Amsterdam Centrum]
 • Zomerkamp Spartacus
 • De strijd in China [VI., wordt vervolgd]
 • De dood betaalt Dividend [Fenner Brockway en Frederic Mullaly, boekrecensie]
 • De arbeidskracht. III.
 • Het heilige Rusland. III.
 • Ai! [textielexport]

 Spartacus, orgaan Communistenbond “Spartacus”, [jg. 7] (1947), nr. 29 (19 juli)

[Gestencilde uitgave, 8 p.]

 • Be[?] Berchtesgaden [Tweede conferentie te Parijs, Marshall-plan]
 • Hallo! Hallo! Hier de Vesuvius!
 • Bericht uit Oostenrijk
 • Van de Maaskant
 • Hallo! Hallo!
 • Zomerkamp Spartacus 1947

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 30 (26 juli)

 • “Pacificatie” in Indonesië
 • Frankrijk in het kruisvuur van de imperialistische machten
 • Geen halve waarheden [Wederopbouwconferentie te Parijs]
 • De strijd in China [VII.]
 • De oorlog in Indonesië
 • Van de administratie
 • De ordening van het bedrijfsleven
 • De Arbeidskracht. IV.
 • Gij zult niet generaliseren [Collectieve schuld Duitsers]
 • Techniek en geest
 • Voor het behoud van de krant

 Spartacus, orgaan Communistenbond “Spartacus”, [jg. 7] (1947), nr. 31 (2 augustus)

[Gestencilde uitgave, 8 p.]

 • Waar het om gaat! [Indonesië]
 • Verlies- en winstrekening
 • Kampliefhebbers!

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 32 (7 of 14 augustus)

In augustus is één aflevering niet verschenen; vanaf het volgende nummer wordt het 4 in plaats van 8 bladzijden; de problemen in deze periode komen ook voort uit het vertrek van de meeste oud-g.i.c.-ers, wat ook weer te maken zal hebben gehad met de financiële moeilijkheden; maar vooral ook met het wijkende revolutionaire perspectief.

 • Indonesië-Amerika
 • Het heilige Rusland IV
 • Opnieuw voor behoud van onze krant
 • Wederopbouw
 • Ver[enigde]. socialistische staten van Europa?
 • Tsjecho-Slowakije en het tweejarenplan
 • Staking aan de Antwerpse Haven
 • Uit het donkere Zuiden

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 33 (23 augustus)

 • Nederland-Indonesië voor de Veiligheidsraad
 • Een goed initiatief [Oprichting van een bond van revolutionaire propagandakernen in de bedrijven]
 • Huwelijks-wetgeving in de Sowjet-Unie [n.v.s.h., “Verstandig ouderschp”, Fritz Lieb, Rusland onderweg]
 • Te midden van de Arbeidersklasse [Oprichtingscongres van een Bond van revolutionaire propagandakernen “Arbeiderseenheid”]
 • Moderne slavernij “De slag om Engeland”
 • Ons Zomerkamp

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 34 (30 augustus)

 • Licht in het plan Marshall
 • Leidersruzie [Kupers-Suurhof in het n.v.v.]
 • Stakende ondernemers [Broodprijs]
 • d.u.w. III. Progressieve strafkolonie
 • Eet meer vlees [Vleesrantsoenering en Pythagoras]
 • Geen uitweg [Derde wereldoorlog totale vernietiging]
 • Vaarwel mijn broeder [De gebroeders Askenan / J.J. Singer]
 • Sterft gij oude vormen en gedachten [Congres Franse socialisten in Lyon]
 • Internationale Federatie van Bedrijfskernen [België]
 • Bij Uitgeverij “De Vlam”
  • P. Aarts, De Arbeidersraden
  • Idem, gebrocheerd, deel I
  • Idem, deel II
  • Van Slavenmaatschappij tot Arbeidersmacht
  • Inaugureel adres, een open brief aan alle hand/ en hoofdarbeiders der wereld
  • Spartacus en de verkiezingen
  • Darwinisme en Marxisme

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 35 (6 september)

 • De joodse tragedie [4500 joodse emigranten met hun schip Exodus voor de kust van Palestina]
 • Engelse mijnwerkers in strijd
 • Het geld [Inflatie]
 • Mislukte intimidatie [Staking meelfabriek “Holland”]
 • Een verheugend bericht en een herhaald verzoek [“Spartacus” overwint moeilijkheden]
 • Aktiviteit en beginselvastheid [Nieuwe organisatie, buitenlandse kameraden]
 • Misleiding [Sinaasappeleninvoer]
 • Eerste verantwoording “Spartacus op de Vesuvius”

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 36 (13 september)

 • De polsslag van de tijd [Proteststakingen tegen troepenuitzendingen naar Indonesië, de vijand staat in eigen land]
 • Mijnwerkersstaking in Engeland uitgebreid
 • Het geld (de munt)
 • Ontslagrecht en onrecht
 • Het heilige Rusland V
 • Ons kamp [Voorbije zomerkamp, correspondentie voor de volgende: L. van der Jagt, Van Beuningenstraat 90-I, Amsterdam-W.]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 37 (20 september)

 • Bevin en de nieuwe slag om Engeland [De leider van “Labour” spreekt de t.u.c. (de grootste vakbond) toe over de internationale situatie]
 • Labourpolitiek in Engeland
 • Het geld (crediet geld)
 • Persfonds
 • In Bremerhaven
 • Staking Meelfabriek “Holland” [Amsterdam]
 • Mislukte oogst of kapitalistisch wanbeheer [Behoefte of winst?]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 38 (27 september)

 • Arbeiders in de bedrijven [Internationale politiek, nationalisme, Indonesië; Actie-comité Indonesië: Nederlandse Bond van Vrije Socialisten, Vrije Socialisten Vereniging, Communistenbond Spartacus]
 • Mars door moeras [Troonrede en Miljoenennota]
 • Het geld (crediet geld)
 • Politieke delinquenten en wij [Terugkeer geïnterneerden]
 • Anderer twisten [Indonesië]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 39 (4 oktober)

 • Diplomaten- en strop-politiek [Confrontatie Marschall-Wischinky tijdens u.n.o.-vergadering]
 • Mogen wij staken of moeten wij staken? [Weekblad “De Vlam”]
 • Het geld (Het goud)
 • Van de Maaskant [Staking van lassers bij P. Smit jr.]
 • Pers en vakverenigingsleiders in Engeland [Arthur Horner]
 • Exodus [Joden naar Palestina]
 • Regeringszorgen [Subsidies voor levensmiddelen]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 40 (11 oktober)

 • “Arbeidsinzet” in de nieuwe slag om Engeland [Overheveling van arbeidskrachten]
 • Poolse staking [Textielarbeiders in Loda, Polen]
 • Het geld (Gouds waardemeter)
 • Van de Maaskant [Lassers van P. Smit]
 • “Bevrijde” wereld [Joodse exodus; mijnwerkersstaking in Schotland; textielstaking in Italië; havenstaking in Triëst]
 • Perspolemiek en pershumor [Textielexport]
 • Adieu [“Vrij Nederland”, rectificatie]
 • Het juiste onderzoek [“Het Vrije Volk” over textielexport]
 • Momentopnamen in het land van de dollar
 • Tweede verantwoording “Spartacus op de Vesuvius”

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 41 (18 oktober)

 • Chloroform door Comminform [Stalinistisch Rusland]
 • Hulp van alle kanten [Verdeling van de wereld en de o.n.u.]
 • Films van de maand [A matter of life and death; Les enfants du Paradis; The lost weekend; Odd-man-out; Sciuscia; ]
 • Momentopnamen in het land van de dollar [Oproep Truman om minder te eten]
 • Internationale Federatie van Bedrijfskernen
 • Ons eigen werk [Financiële toestand “Spartacus”]
 • i.f.b.k.
 • Zaandammers opgelet [Vergadering met muziek en declamatie]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 42 (25 oktober)

 • Drie machten [Rusland-Amerika]
 • Staking in Parijs [Metro-staking]
 • Het geld (waardevast goud?)
 • Van de Maaskant [Staking bij P. Smit jr.]
 • Raad van Vakverenigingen in actie [Aanval op de stakers in de meelfabrieken]
 • Wijzigingen in het Britse parlement [Groot-Brittannië onafhankelijk van Amerika]
 • Zaandam [Bijeenkomst voor Spartacuslezers]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 43 (1 november)

 • Lafayette! We are here! [Verkiezingen, Internationale betrekkingen]
 • Nederland in het oorlogsfront [Indonesië]
 • Geld onder geleide[?] economie [Gouden standaard]
 • Nameloos, woordeloos, kinderleed
 • Afbraak [Duitsland]
 • Zaandam [Vergadering; Waarom revolutionaire bedrijfskernen en haar taak, afgewisseld met declamatie]
 • Strijd van de Chileense mijnwerkers

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 44 (8 november)

 • Na dertig jaren [Oktoberrevolutie in Rusland]
 • 7 November 1917 [Oktoberrevolutie in Rusland]
 • Geld en geleide[?] economie [Wisselkoersen]
 • Tussen Regge en Dinkel [Textielindustrie Twente]
 • Van de Maaskant [Rotterdam, P. Smit, metaalbedrijf De Vries-Robbe & Co.]
 • Staking aan de Meelfabrieken onze zaak [Holland en Ceres]
 • De “Willem Barendsz” [Arbeidsomstandigheden op het walvissenschip]
 • Amsterdam. Voor de lezers van Spartacus. “De huidige wereldsituatie” in Krasnapolsky

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 45 (15 november)

 • Ons dagelijks brood [Rusland]
 • Van de Maaskant [P. Smit]
 • Conferenties [“Van onze Belgische medewerkers ontvingen we het volgende bericht”; Nationale Conferentie van de Arbeid (n.a.c.
 • Amerika en de Wereld [Internationale politiek]
 • Gestencilde bijlage; Aan de Amsterdamse lezers van “Spartacus”v.s.v.; De huidige wereldsituatie en de arbeidersklasse; Krasnapolsky, Warmoestraat, Amsterdam
 • Criminaliteit sterk toegenomen
 • Trotski en de vakvereniging (Wordt vervolgd)
 • Op het laatste ogenblik [Stoommeelfabriek Holland; nederlaag Labour en Stalinisten in verkiezingen in Frankrijk; Stakingsgolven in Frankrijk]
 • Abonnés en agenten opgelet [Sanering financiën “Spartacus” nog niet klaar]
 • Safety first [Vaticaan tevreden over Russische atoombom voor de veiligheid]
 • Uit eigen kring [Geslaagde “Spartacus”-bijeenkomst in Zaandam]
 • Spartacusvrienden Amsterdam [Vergadering in Krasnapolsky, Amsterdam]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 46 (22 november)

 • Op weg naar het klassenfront [De staking bij de meelfabrieken Holland en Ceres in Amsterdam]
 • Sjahrir en de weg naar de hel [Vraaggesprek van Jef Last met Sjahrir “De Vlam”; Indonesië; nationalisaties]
 • Trotski en de vakvereniging (vervolg)
 • Symbolen van Neerlands koloniale macht
 • Un testament de Léon Trotski? [Uit “La révolution prolétarienne”]
 • Momentopnamen uit het land van de dollar [Voedselpakketten voor Frankrijk en Italië]
 • Derde verantwoording persfonds “Spartacus op de Vesuvius”

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 47 (29 november)

 • Klassenstrijd in Frankrijk
 • De renaissance van het marxisme [A.J. Koejemans in “De Vlam”]
 • Moeten wij kiezen [Oktoberrevolutie in Rusland; lezersbrief]
 • Organisatie van het klassenfront en de vakbonden
 • Klanken uit de Zaanstreek [Zwaardemakers fabrieken]
 • Ongewenste toenadering [Afstand tussen rechterlijke macht en het volk]
 • Stars and Stripes for ever [John Gunther, Inside u.s.a.]
 • Momentopnamen uit het land van de dollar [Militaire exercities]
 • Partij van de Arbeid actief [Alleen de contributie is welkom]
 • Attentie! [Viertalig het juiste adres van “Spartacus”]
 • Sint-Nicolaas [Oproep om “De Arbeidersraden” van P. Aartsz cadeau te doen]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 48 (6 december)

 • Het heilig verbond [Internationale betrekkingen]
 • De staking in Frankrijk en de imperialisten
 • Moeten wij kiezen [Het aanstaande wereldconflict]
 • De Amerikaanse vakbeweging op de glijbaan [Taft-Hartley-arbeidswet]
 • Feiten die spreken [Nazi’s in Amerikaanse uniformen in Frankrijk tegen het verzet]
 • Solidariteit [De Federatie van Bedrijfskernen, j.f.b.k.]
 • Vierde verantwoording persfonds “Spartacus op de Vesuvius”

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 49 (13 december)

 • Grenzen der Theorie [Oude en nieuwe vormen van de arbeidersbeweging]
 • De Franse arbeiders op mars [Massastakingen]
 • Antithese Synthese [De situatie en het beheer van de productiemiddelen]
 • Brief uit Frankrijk [Schaarste en hoge prijzen, anarchisten en stalinisten, verkiezingen]
 • Nederland brengt beschaving [Zuid-Celebes]
 • Persbericht. De Officier van Justitie heeft het weekblad “De Vlam” van Tom Rot gedagvaard om op 18 december a.s. te verschijnen voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
 • Spartacus conferentie. Onderwerp: De huidige politieke verhoudingen en de taak en betekenis van Spartacus

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 50 (20 december)

 • Macht en vrede [Internationale conferentie van Amerika, Engeland, Rusland en Frankrijk te Londen]
 • Einde der stakingen in Frankrijk [Overwinning van de Franse arbeiders]
 • Bij Uitgeverij “De Vlam” [Beschikbare boeken en brochures]
 • Kunst en samenleving
 • Spartacus Bondsconferentie [Gebouw “De Arend”, Breeuwerstraat hoek Placiusstraat]
 • De staking aan de meelfabrieken [Holland en Ceres te Amsterdam]
 • Verdovingsmiddelen voor het volk [Gedicht] / [Theo Maassen]
 • Er klopt iets niet! [Onderwijsstelsel]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), nr. 51 (27 december)

 • Het schijngevecht te Londen [Internationale conferentie van de grootmachten]
 • Een brief… [Over het artikel Sjahrir en de weg naar de hel, met antwoord]
 • Vrede op aarde [Fictie]
 • Amerika als koloniserende mogendheid
 • Afscheid van Kees [Leen Molenaar]
 • Herstel [Rijkdom in de binnenstad]

1948


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 1 (3 januari)

 • Van Beel-den en Mook-ers [Indonesië, L.J.M. Beel en H.J.J. van Mook]
 • De koude oorlog [Na de conferentie van de “grote vier” te Londen]
 • Zwarte handelaren [?]nog wat
 • Balans [van Spartacus-leden en -lezers]
 • Toen de trein stilhield…
 • Herinneringen [Jacques de Kadt en Sal Tas]
 • BEgrafenis Kees [Leen Molenaar]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 2 (10 januari)

 • Regering en nieuwe arbeidersstrijd [Komende stakingen]
 • Vredesboodschap in het land van de dollar [Militaire vernietigingsindustrie]
 • Revolutionaire litteratuur [bespreking van Mayer Levin, Citizens, 1940]
 • Bespiegelingen naar aanleiding van een heilwens [Klaas Voskuil over onvermijdelijke overproductie]
 • Wat ons opviel [“Te wenig verse vis”; staking van reders]
 • Positie en werk van Spartacus [Voorbije bondsconferentie]
 • De triomf van de c.i.o. [United Steelworkers Noord-Amerika]
 • Van rode biet en Hoornse workers [Suikerbietenrecept van de a.v.r.o.]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 3 (17 januari)

 • Strijd om het menszijn
  • Mens en machine
  • Principieel standpunt!
  • Arbeidskracht – Geen mensen
  • Wie is de baas over de arbeidskracht
  • Vechten voor het menszijn
 • De grote leugen [Voorwendselen voor de Tweede Wereldoorlog; Marshall-plan, bewapening, komende klassenstrijd]
 • De klasse groeit in de strijd [Nieuw plichtsbesef, nieuwe verantwoordelijkheid, nieuw recht, nieuwe moraal] (Wordt vervolgd)
 • Aandeelhouders vieren feest [Genationaliseerde Engelse transportbedrijven]
 • Kras [s.d.a.p. niet marxistisch]
 • Van de Maaskant [De havenbaronnen en de vakbond]
 • Aan onze postabonnees
 • “Spartacus op de Vesusius”. Vijfde verantwoording

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 4 (24 januari)

 • Machtsvorming is nodig! [Onvermogen van het e.v.c.c.p.n.]
 • Verdelen en heersen [Indonesië]
 • De klasse groeit in de strijd [Nieuw plichtsbesef, nieuwe verantwoordelijkheid, nieuw recht, nieuwe moraal] [vervolg]
 • Velen eerste zullen de laatsten zijn [Brieven van Rosa Luxemburg bij de v.a.r.a.]
 • Oproep van de internationale Federatie van Bedrijfskernen [Namen: L. v.d. Jagt, Van Beuningenstraat 90-I, Amsterdam; J. de la Bosse Sr., Van Beuningenstraat 57-III]
 • P. en P. (Peter en Principe) [Peters verzint verleden in Rusland]
 • Aan onze postabonnes
 • Uit het dollarparadijs [Uit “The Western Socialist”; veel bedrijfsongelukken in Amerika]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 5 (31 januari)

 • Zelfstandige arbeidersstrijd [Nederland]
 • De u.s.a. verdedigt de democratie [Griekenland]
 • De vijand staat in eigen land [Vervolg op “De grote leugen”, nationalisme]
 • Attentie! Leest u Spaans of Italiaans [of Portugees]?
 • Herinnering en herdenking [Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht]
 • Staking meelfabrieken [Amsterdam]
 • Aan de postabonnees
 • Het wandelend geweten [Congres van de oud-illegaliteit]
 • Als de ziele luistert [Prof. Kohnstamm]
 • Postabonnes opgelet

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 6 (7 februari)

 • Ongewenste blokvorming
  • Het “Bevin-plan”
  • Getorpedeerd!
  • Geen zelfstandigheid
 • Iets voor onze agenten [Maandelijkse afrekening]
 • De enige weg [Klassenstrijd in Nederland]
 • Een brief over psychologische factoren
 • Ingezonden [De Nederlandse Bond van Vrije Socialisten over een kindercolonne na de overwinning van Franco vanuit Spanje naar Rusland vertrokken]
 • Nog iets over bedrijfskernen
 • De Internationale Federatie van Bedrijfskernen en de arbeiders-meidag
 • Ten laatste malen [Aan onze postabonnees]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 7 (14 febuari)

 • Het Comunistisch Manifest [Na honderd jaar]
 • Momentopnamen uit het land van de dollar. De zwarte proleet [Het negerprobleem]
 • Van de maaskant [Stakingen in Rotterdam]
 • Onze propaganda actie
 • Spartacus vacantie-week [organisatie: Leen van der Jagt, Van Beuningenstraat 90-I, Amsterdam-West; C. van der Kuil, penningmeester, 1e Oosterparkstraat 127-II, Amsterdam-Oost]
 • Critiek. [Lezersbrief] De scheidingslijn; in reactie op: De klasse groeit in de strijd; handarbeiders tegenover hoofdarbeiders
 • Spartacus op de Vesuvius. Zesde verantwoording, persfonds

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 8 (21 februari)

Laatste pagina ontbreekt.

 • Arbeidersstrijd – Waarvoor? [De politisering van stakingen]
 • Groei door strijd [Over een artikel over de stakingen in Frankrijk in “l’Internationaliste” (bordigistisch)]
 • Klop op iedere deur [Over William Motley, Knock on any door, 1947]
 • Twee citaten! Het internationale karakter van het Engelse socialisme
 • De jongste minister [Prof. J.R.M. van den Brink (r.k.s.p.)]
 • [?]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 9 (28 februari)

Eerste pagina ontbreekt.

 • [?]
 • De aanval is begonnen [Versoberingen van minister Lieftinck]
 • Over zelfstandige klassebeweging [Onder dit hoofd komt in het eerste nummer van Raden-communisme, uitgaven van de Groep van Radencommunisten in Nederland, een artikel voor, waar wij enige kanttekeningen bij willen maken; wordt vervolgd (dat vervolg is niet verschenen, er wordt wordt niet vermeld dat de groep uit de Spartacusbond voortkwam)]
 • Zomerkamp 1948, er zijn 90 plaatsen beschikbaar
 • De Linie. Over medezeggenschap en zeggenschap
 • Wie was Spartacus? [Volgende week: Spartacus in Duitland]
 • Wat ons opviel [Inzamelingen voor de armen]
 • Boekenweek 1948
 • Vrienden van Spartacus

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 10 (6 maart)

 • Stuivertje wisselen [De Russische bezetting van Tjechoslowakije]
 • Koos op de Bres [Koos Vorrink over de marinebegroting]
 • De stakingen in Frankrijk [Vervolg van “Groei door strijd”]
 • Zomerkamp 1948
 • Van de Maaskant [Klassenstrijd in Rotterdam]
 • Spartacus in Duitsland [Vervolg]
 • De staking van de bouwvakarbeiders [Amsterdam]
 • Voor hen die nog twijfelen [Verstrengeling bankkapitaal en staat]
 • Ons persfonds. Spartacus op de Vesuvius [Werkgroep Den Haag, p.a. J. Rijpkema, Stortenbekerstraat 7, Den Haag]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 11 (13 maart)

 • De Commune van Parijs
 • Brief uit België [Over stakingen aldaar]
 • Vrijheid [Wordt vervolgd]
 • [Een steen] voor Kees [Leen Molenaar]
 • Van de Maaskant [Maatregelingen]
 • Spartacus in Nederland [Derde Front]
 • Ons persfonds. Spartacus op de Vesuvius
 • Zeven jaar in Siberië [Spaanse anti-fascisten in Russische kampen]
 • Sociale rechtvaardigheid voor d.u.w.

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 12 (20 maart)

 • Wij zijn er en wij blijven er. En ons zal de zege zijn [Aan alle klassebewuste arbeiders!]
 • Prof. Romme’s streven [Brochure “Verbreiding van Privaat-Eigendom”]
 • Een lezer schrijft ons [ovewr dichtkunst Henriette Roland Holst-van der Schalk]
 • Uit “Liederen der Gemeenschap” [Gedicht] / A. van Collum
 • Spartacus Voorjaars-Conferentie, Amsterdam
 • Spartacus neergeslagen? [Derde Front]
 • Kamp 1948
 • Wat ons opviel [Oorlogsvoorbereidingen]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 13 (27 maart)

 • Niet “Links” niet “Rechts” maar vooruit naar het klassefront
 • Berichten over Spanje [Uit “Ruti” (anarchistisch) en “La batalla” p.o.u.m.]
 • Vrijheid (Slot)
 • Wederom oppositie in de e.v.c.
 • Tussen Regge en Dinkel [Rechtzaak in Almelo over arbeidsconflict]
 • Proeftijd voor Spartacus [Bezettingstijd na het Derde Front]
 • Help ons met de propaganda
 • Meibericht i.f.b.k. [Internationale Federatie van Bedrijfs Kernen, vergadering te Amsterdam]
 • Bericht aan de kwartaalabonnees

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 14 (3 april)

 • De kracht onzer klasse
  • Ons hernieuwde onderzoek
  • Theorie en praktijk
  • Wat de machthebbers pogen
  • Spartacus brengt klasse-inzicht
 • De voorjaarsconferentie
 • Iets over “De Arbeidersraden” [van Herman Gorter]
 • De doden van Griekenland zijn de eerste slachtoffers van de derde wereldoorlog [Verkort overgenomen uit “l’Internationaliste”, 1948, van de linkse communisten van Frankrijk]
  • Het Spaanse voorbeeld
  • Het Griekse proletariaat proefkonijn van het Stalinisme
 • Moment-opname uit het land van de Dollar. De Rode Proleet [Navajo-Indianen]
 • Wat propageert Spartacus?
 • Een opgevangen klank uit Amsterdams Raadsdebat [Sal Tas p.v.d.a. en Brandenburg c.p.n.]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 15 (10 april)

 • Wat is communisme?
  • Proloog
  • Maatschappelijke orde gesplitst in klassen
  • Het moderne kapitalisme
  • De staat verdrukt
  • De strijd om het communisme
 • Het oude standpunt [In de Vlam van 26 maart lezen we, dat de Volkskrant van Romme een verband construeert tussen de c.p. en de Fed. v. Bedrijfskernen en dat de Waarheid hierop reageert door de Federatie een bedenksel te noemen van anarchisten, politiekagenten, spionnen enz.; het afsterven van de staat als “oud standpunt”]
 • Uit het land van katoen en heide [Twente] (Wordt vervolgd)
 • Atoomenergie I
 • Hoe ziet Spartacus onze klassepositie?
 • Wat ons opviel. Der frische fröhliche Krieg [Indonesië], Nationalisatie en nog wat… [Elektrische bedrijven in Engeland]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 16 (17 april)

 • Vrije mannen en vrouwen [Marshall-plan, blokvorming]
 • De voorjaarsconferentie [van Spartacus]
 • Revolutionair 1 mei-comité Den Haag [Gebouw De Ruijterstraat 67, sprekers: Joh. Nieuwenhuis, G. Hiemstra [Stan Poppe?] en G. R[e]ijnders, zangkoor Libertas en accordeonmuziek, kaarten verkrijgbaar Stortenbekerstraat 7, Den Haag]
 • Uit het land van katoen en heide [Twente, vervolg (wordt vervolgd)]
 • Atoomenergie II
 • Van e.v.c. naar o.v.b. [Afscheiding in Rotterdam]
 • Spartacus en het arbei… [“Spartacus op de Vesuvius”; Den Haag eist een rol op (zie vervolg over dit conflict over de financiën), adres Jac. Rijpkema, Stortbeterstraat 7, Den Haag]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 17 (24 april)

 • Van Stap tot Stap e.v.c.-o.v.b.
  • De kern van de kwestie
  • Eigen politieke wil
  • e.v.c.-oppositie
  • De situatie van nu
 • Hoe denkt u daarover? [Lezers-brieven]
  • De vernieuwing van het onderwijs noodzakelijk?
 • Uit het land van katoen en heide [Twente] (Vervolg) [De aantrekking van Drentse gezinnen]
 • De rekeneenheid in het communisme [I] (Wordt vervolgd) / [Theo Maassen]
 • De mijnwerkersstaking in Amerika
 • Spartacus en het arbeidersfront [Opnieuw uitstel van een aflevering, verontschuldigingen rond “Spartacus op de Vesuvius”]
 • Vacantieweek 1948

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 18 (1 mei)

 • Mei 1948 [Strijddag voor de arbeidersklasse]
 • Mei-vergaderingen [Amsterdam i.f.b.k. (Sprekers: A. v.d. Bom, L.J. Bot, Bertus Nansink en een kameraad uit de bedrijven), Den Haag (Sprekers: Joh. Nieuwenhuis, G. Hiemstra, G. Reijnders)]
 • De Italiaanse verkiezingen
  • De grote belangstelling
  • De betekenis van Italië
 • Uit het land van katoen en heide [Twente]
 • De rekeneenheid in het communisme [II] (Vervolg, slot volgt)
 • Spartacus en het arbeidersfront [Vervolg]
 • Van de Maaskant [Rotterdam]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 19 (8 mei)

 • Een verenigd Europa? [Versteviging Amerikaanse positie tegenover Rusland]
 • Klasse en voorhoede
  • Spartacus, de i.f.b.k., de o.v.b. en de klasse
  • Cellenbouw
 • Uit het land van katoen en heide. De bevrijding [Stakingen in Twente]
 • Boekbeswpreking Herman Gorter Neen en Ja / [Jacques de Kadt]
 • Spartacus als organisatie in de klasse
 • De zomerconferentie [Te Rotterdam]
 • Bij Uitgeverij “De Vlam”
 • Spartacus op de Vesuvius

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 20 (15 mei)

 • Volk en regering [Marshall-plan]
 • Palestina als wereldprobleem
 • Uit het land van katoen en heide [Invoering c.a.o., de e.v.c., haar houding en standpunt, Samenvatting; Twente]
 • De mogelijkheden van en met de o.v.b.
 • Spartacus-vacantie. Werkgroep Zomerwerk, penningmeester C. v.d. Kuil, 1e Oosterparkstraat 127-II, Amsterdam-Oost
 • Het bondsorganisme van Spartacus [Artikelen blijven liggen]
 • Spartacus op de Vesuvius!
 • De Antwerpse kameraden houden op Zondag 16 mei aanstaande een cursusvergadering in het lokaal Cicil, Van Arteveldestraat 8. Onderwerp Vrije Gedachte en Arbeidersbeweging. De bijeenkomst vangt om 10 uur ’s morgens aan.

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 21 (22 mei)

 • De joodse staat
 • Bezoek de propagandavergadering Amsterdam, gebouw De Arend, Planciustraat, ’s avonds 8 uur, 24 mei aanstaande, onderp: De vakbeweging en de strijd van de arbeidersklasse, vrij entree
 • In de mist. Brochurebesspreking van L.J. Bot, van het orgaan van de n.b.v.s. (Nederlandse Bond van Vrije Socialisten), Socialisme van onder op; “diep teleurstellend”
 • Uit het land van katoen en heide. Onze taak [Twente]
 • Het organisatiewerk van Spartacus
 • De meivergaderingen. [Beide vergaderingen bezocht door ongeveer 250 personen]
 • Achtste verantwoording “Spartacus op de Vesuvius”

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 22 (29 mei)

 • De strijd om de vrijheid [Wederopbouw, Rooms-Rode coalitie, mislukking geleide economie]
 • Van het stakersfront [Bouwvak Den Haag, afscheiding n.v.v.]
 • Di[?]at [Portret van de koningin in “De Waarheid” van de c.p.n. in verband met Hanny Schaft-herdenking]
 • Van de Maaskant [Vergadering van gedesillusioneerden in Rotterdam]
 • Spartacus als werkgemeenschap
 • Grote particuliere vermogens in de wereld
 • Correctie [Artikel “De rekeneenheid in het communisme”, nr. 21]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 23 (5 juni)

 • De kerk in het koor [De wereldsituatie]
  • “communisme”
  • Fascisering
  • Het spook
  • Het werkelijke communisme
 • Als de kapitalist zijn broeders hoeder wordt… [Navajo-Indianen]
 • Iets over voorhoede
 • Een stem uit het land van de dollar [“Workers Party” gaf verdediging Rusland op]
 • De Internationale in de Tweede Kamer [c.p.n.-rel in het parlement rond het mogelijk maken van de staat van beleg]
 • De bijeenkomst te Antwerpen [“Vrije gedachte en arbeidersbeweging”, georganiseerd door de Vrijdenkersvereniging “Francisco Ferrer”, inleiding Hiemstra, 25 deelnemers]
 • Omdat het zo slecht gaat [Winsten grote maatschappijen]
 • Zomerconferentie [Rotterdam, zondag 6 juni, zaal 3, Beursgebouw, De Meent]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 24 (12 juni)

 • Dubbele moraal [Amerikaanse legerbegroting]
 • Sirenenzang [Weekblad “De Vlam” ]
  • De Derde kracht
  • Nieuwe reformistische sirenenzang
  • De werkelijke Derde Macht
 • Atoomenergie [III]
 • St… [Palestina; communistische nederzettingen; Arthur Koestler, “Dieven in de nacht”]
 • Zomerconferentie [Rotterdam, evaluatie]
 • Spartacusvrienden naar Overveen [De werkgroep Zomerwerk]
 • Vacantieweek 1948. Kees van der Kuil, 1e Oosterparkstraat 127-II, Amsterdam-Oost

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 25 (19 juni)

 • Verkiezingstijd [in Nederland]
 • Nieuwe Economische Politiek [in Nederland en West-Europa]
  • De geleide economie
  • Economische Unies
  • Monopolistische orde
 • Atoomenergie [IV]
 • “Spartacus op de Vesuvius” [Bondsconferentie in Rotterdam; afbetaling schulden, daling lezerstal]
 • Correspondentie. Vragensteller over artikel: “Rekeneenheid Communisme” wordt binnenkort in “Spartacus” beantwoord
 • Abonnees opgelet
 • Zomerdag Overveen Spartacusvrienden
 • Nabeschouwing Zomerconferentie
  • Het onderwerp
  • Organisatie is maatstaf?
  • Benutten van mogelijkheden
  • De moeilijkheden

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 26 (26 juni)

 • Een baaierd van belangen [Indonesië]
 • De klassenstrijd
 • Atoomenergie V
 • Spartacus. De vergadering. [Fragment uit Spartacus door A. Koestler, vertaald uit het Frans; wordt vervolgd]
 • Zomerdag Overveen [Een tweede zomerdag in Overveen volgt; Haarlemmers, Zaankanters en Velsenaren wij rekenen ook op u]
 • Het verzet herleeft [Havenstaking in Londen]
 • Zomerkamp Spartacus
 • Geen koren op de molen dragen [Bertus Aafjes over het vermijden van historische gegevens]
 • “Spartacus op de Vesuvius”. Negende verantwoording
 • Abonnees opgelet

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 27 (3 juli)

 • Achter de wolken [Film met die titel over kinderleed en verantwoordelijkheid]
 • Van de Maaskant. Arbeiders vergaderden
 • Spartacus [Vervolg]
 • Discussie over de Rekeneenheid van het Communisme [III]
 • Beginselverklaring [Naar die van de g.i.c., met wijzigingen]
 • Discussie [Gedicht met voetnoten, over Frits Kief in “De Vlam”; ook over Jo Meyer en Jan t. S.]
 • Zomerdag Overveen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 28 (10 juli)

 • Het conflict Joegoslavië-Rusland
 • Van het stakersfront [Reactie op een lezersbrief over een artikel uit mei]
 • Spartacus (Vervolg)
 • Nabeschouwing Zomerconferentie
  • Organisatie en inzicht
  • Organisatie groeit in de strijd
  • Lagere vormen van strijdorganisatie
  • Onze verantwoordelijkheid
 • Verspreide Chijntjes. En niet van A. Verwey. Nog niet uitgegeven. [Sam de Wolff en Jacques de Kadt in “De Vlam”; gedicht]
 • Zomerwerk 1948. Zomerkamp
 • What is in a name? [In het weekblad “De Vlam” wordt “Spartacus” een blad van “Calvino-marxisten” genoemd, waarop vrolijk geantwoord wordt]
 • Spartacus-bijeenkomst te Enschedé. Zondag 18 juli aanstaande belegt Spartacus een cursus-vergadering in Hotel “Avion”, Deurningerstraat. Aanvang 10 uur precies, zaaltje gaat halftien open. Twee inleidingen: Uit het land van katoen en heide, en: De algemene toestand van de arbeidersklasse. Wij nodigen de Twentenaren uit aanwezig te zijn.

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 29 (17 juli)

 • De betekenis van de verkiezingen
  • Het peil
  • Geen deel van de klassenstrijd
  • De uitslag
 • De kerk, de staat en het huwelijk [Echtscheidingswetgeving]
 • Derde zomerdag voor de omgeving Amsterdam-Haarlem [in Bloemendaal-Santpoort]
 • Wat ons opviel [“De Vlam” over laster in “De Waarheid”]
 • De achterhoede [Boektitel van Andreas Latzko, Wereldbibliotheek, 1946, vertaling van A.M. de Jong]
 • Loonstop en staking in België [Deze brief uit België moest tot onze spijt enige malen blijven overstaan]
 • Spartacus-bijeenkomst Enschedé
 • Spartacus op de Vesuvius [Gebrek aan menskracht, ook tekenaar gezocht]
 • Tiende verantwoording
 • Nog eens een woord aan de abonnees

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 30 (24 juli)

 • Terwille van de Vrede [De veiligheidsraad, einde van het kolonialisme]
 • Vacantieweek Spartacus
 • Van de Maaskant [Bouwvakarbeiders]
 • Fragment uit: De stenen Doolhof, van D. de Jong jr., A.A.M. Stols, Maastricht, 1935
 • Zomerdag omgeving Amsterdam-Haarlem [Trein-reizigers en fietsers]
 • Arbeiders wonen…? [Arie Pleysier in “De stem van nederland” over de opgeloste woningnood in Amsterdam]
 • Verkiezingen en parlementarisme
 • De bijeenkomst in Enschede [ondanks slecht weer behoorlijke opkomst; vervolgen in Enschede, Zwolle, Hengelo, Zutphen]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 31 (31 juli)

 • Stakingen en statistiek
  • Economische en politieke acties
  • De stakingen in het buitenland
  • Nieuwe verhoudingen
 • Van het stakersfront [Rotterdamse bouwvakarbeiders; Den Haag, instrumentenfabriek N.V. Waldorp; Deventer, houtbedrijf firma Stoffel en Zoon; Schaesberg, mijn Oranje-Nassau]
 • Ons la ons niet nuk niet [Fragment uit: De Eerste Walvisvaart van de Willem Barendsz; muiterij]
 • Aan de abonnees
 • Zomerkamp Spartacus [Fietsers en treinreizigers]
 • “Spartacus op de Vesusius” [Gulheid Antwerpse kameraden]
 • Vijfenveertig jaren [Spoorwegstaking 1903]
 • Mededeling aan bezorgers en abonnes

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 32 (7 augustus)

 • Koude oorlog in Berlijn [Vredesconferenties, Marschall-plan, luchtbrug]
 • Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie [Wetsontwerp]
 • Tram- en Busstaking in Den Haag
 • Boekbesprekling [De wording van het communisme in Nederland, Dr. W. van Ravesteyn]
 • Arbeiders-vacantie
  • Vacantie voor de burgerman
  • Onze vacantie
  • Het Spartacuskamp
  • Het programma
 • Recht [Klassenjustitie]
 • Mijnwerkers [Gedicht ingezonden door een lezer]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 33 (21 augustus)

De aflevering van 14 augustus is niet verschenen.

 • Van Stikker tot Drees
 • Bezorgdheid [Berlijn, koude oorlog]
 • Militarisme en anti-militarisme
 • Van het stakersfront [Haagse trammannen]
 • Spartacus vacantieweek [Lezersbrief over voorbije vacantieweek]
 • Het proletariaat [Gedicht]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 34 (28 augustus)

 • Dictator Drees [Wordt vervolgd]
  • De komende economische politiek
  • En de arbeiders?
  • Wat gebeurde na 1945?
 • Van het stakersfront [Haagse trammannen]
 • Tussen Regge en Dinkel [Proefproces in Almelo]
 • Geef het volk brood en spelen [Pensionering koningin Wilhelmina]
 • De valuta-oorlog in Duitsland [I] [Bakkeleiende geallieerde, een verwarde arbeidersklasse; men schrijft ons uit Berlijn, met naschrift van de redactie]
 • Bij Uitgeverij “De Vlam” [Geen nieuwe publicaties]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 35 (4 september)

 • Een mislukking? [De oprichting van het o.v.b.]
  • De ontwikkeling van de o.v.b.
  • Verkeerde opzet
  • Hoe moet de opbouw zijn?
 • Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie [Wetsontwerp]
 • Oranje-roes
 • De valuta/oorlog in Duitsland II [Met uitgebreid onderschrift van de redactie; ]
 • Het vrije woord bij “De Vlam” [Over het kunstgebit van Sam de Wolf]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 36 (11 september)

 • Verscherping van tegenstellingen [Indonesië]
 • Over de dingen des vlezes [Nee, over ontevreden slagers met wilde acties en over de vleesrantsoenen]
 • Arbeidersbeweging en godsdienst [I]
 • Oranje boven
 • Naar aanleiding van het wereldcongres der kerken [Oecumenisch congres der christelijke kerken]
  • Breuk met het feodalisme
  • Steun zoeken
  • Tegen het communisme
  • Uitkomst en vertrouwen
 • Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie [Wordt vervolgd]
 • Niet in een nationale collectebus, maar voor Spartacus op de Vesuvius, adres: Jac. Rijpkema, Stortenbekerstraat 7, Den Haag

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 37 (18 september)

 • Scheuren en geschillen [Internationale tegenstellingen, Berlijn]
 • Vergaderingen. Voor lezers en genodigden worden in de maand oktober in Enschede en Zutphen bijeenkomsten belegd, waar als onderwerp aan de orde komt: De positie van de Nederlandse arbeidersklasse voor en de na wereldoorlog. De bijeenkomst te Enschede wordt gehouden op zondag 3 oktober ’s morgens om tien uur in hotel “Avion”. De bijeenkomst te Zutphen vindt plaats op zaterdag 2 oktober des avonds half acht in het Volkshuis. Wij nodigen u allen uit deze bijeenkomsten bij te wonen.
 • De staking bij de h.t.m. [Haagse trammannen]
 • Nationalisme, koningsschap en klassenstrijd
 • Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie [Vervolg]
 • Antwerpenaars, zondag 19 september voormiddag tien uur Cursusvergadering in Cecil, Van Arteveldestraat
 • Arbeidersbeweging en godsdienst II [Wordt vervolgd]
 • Herfstconferentie Spartacus [Werkgroep contact]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 38 (25 september)

 • Macht of onmacht [Indonesië]
 • Atoomenergie VI
 • Klassenstrijd en traditie
 • Arbeidersbeweging en godsdienst [Slot]
 • Voor of tegen [Haagse tramstaking, o.v.b.]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 39 (2 oktober)

 • Bij de opening van de Staten-Generaal [Troonrede]
 • Israël na de moord op Bernadotte
 • Begraaf de doden [Fragment uit een toneelstuk van Irvin Shaw]
 • “Spartacus op de Vesuvius” [Maandelijkse verantwoording, met plotseling grotere bedragen van mensen met academische titels voor hun naam; waarschijnlijk vooral uit de kringen rond “De Vlam”]
 • Atoomenergie VII
 • Vergaderingen [Enschede en Zutphen]
 • “Arbeidersraden” in commmissie [Het boek van Anton Pannekoek]
 • Abonnees opgelet!

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 40 (9 oktober)

 • De les van Berlijn [Internationale tegenstellingen]
 • Abonnees opgelet [Belgische abonnees kunnen storten op de postrekening van L. Victor, Spaarstraat 22, Antwerpen, rekeningnummer 472420]
 • Vakcentrale of vakorganisatie [e.v.c., o.v.b.]
 • De huidige structuur van het kapitalisme en de wereldsituatie [I] [Herfstconferentie, bijdragen voor het intern orgaan komen voortaan zoveel mogelijk in het weekblad; wordt vervolgd]
  • Terugkerende problemen
  • De structuur van het kapitalisme en de situatie
  • Het oostelijk blok
  • Atoomenergie [VIII, wordt vervolgd]
  • Vergaderingen [Zutphen en Enschede]
  • Bijwonen herfstconferentie

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 41 (16 oktober)

 • Oorlog of vrede? Wie beslissen er over? [Atlantisch Handvest, Verenigde Naties, Derde Wereldoorlog]
 • Stellingen over de staking als strijdvorm in ons tijdperk [Ontvangen van een kameraad uit midden-Europa]
 • Worsteling der werkers [Oorlogsvoorbereidingen, economische politiek, de nieuwe arbeidersbeweging]
 • De huidige structuur van het kapitalisme en de wereldsituatie [II]
  • Algemene crisis met een depressieperiode
  • Georganiseerde machtsconcentratie
 • Filmochtend Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming [Te ontwikkelen debat]
 • Atoomenergie X [=IX]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 42 (23 oktober)

 • Opnieuw beginnen [“De Vlam” over een nieuwe arbeidersbeweging]
 • Abonnees opgelet!
 • Niet in een nationale collectebus, maar voor Spartacus op de Vesuvius
 • Spartacuslezers van Haarlem en omgeving [Gebouw “Nijverheid”, Jansstraat]
 • Recht en macht [Krantenknipsels uit Gelderland ingezonden door lezer; represailles in Indonesië en Putten]
 • Wiens brood men eet diens woord men spreekt [Bespreking van Jaap Kolkman, Walvis aan stuurboord, vergeleken met het eerder besproken boek van Dr. A. Melchior]
 • Herfstconferentie Spartacus [30-31 oktober, Den Haag, Zaaltje Vlamgroep, Anna Paulownastraat 113, per adres fam. Noorda]
 • Atoomenergie XI [=X]
 • Spartacus op de Vesuvius [De gevers aan de Werkgroep Den Haag zijn genummerd, het gaat tot nummer 825]
 • Correspondentie. Lezer Haarlem. Wij hopen zeer binnenkort op uw brief in te gaan

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 43 (30 oktober)

 • De strijd in Frankrijk
  • In wezen gaat het om kapitalisme of socialisme
 • Noord-Atlantisch Bondgenootschap
 • Spartacus en de arbeidersstrijd [Antwoord op lezersbrief: I. Het is zo moeilijk onze ideeën bij de mensen ingang toe doen vinden. Vechten we niet tegen de bierkaai? II. We worden zo gauw vereenzelvigd met de Stalinisten. Zullen de machthebbers dit ook niet doen en ons bij een eventuele oolog gelijk met de Stalinisten in concentratiekampen opsluiten? III. Is het verantwoord tegenover onze gezinnen, als we dit riskeren?]
 • De arbeidersklasse en de oorlog. Stellingen
 • Herfstconferentie Spartacus
 • Verslag o.v.b. [Besloten karakter door “Nieuwe Strijd” verbroken

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 44 (6 november)

 • Camoeflage en werkelijkheid [Economische omstandigheden]
 • Het congres van het o.v.b. [Oprichtingscongres, Rotterdam, 16-17 oktober 1948]
 • Over ditjes en datjes [Onechte kinderen en kinderbijslag]
 • De mijnwerkersstaking in Frankrijk
 • Naar aanleiding van een brief [Het o.v.b.; een brief van kameraad De Jonge uit Enschede]
 • Jongeren in het Noorden [De Landelijke Werkcommissie Vrije-Jeugd-Conferenties, Van Hogendorpstraat 163, Amsterdam-West, verzoekt ons plaatsing van het volgende: werkt mee aan de eenheid van de vrije jeugd- en jongerenbeweging. Komt allen op 6-7 november in Appelsga (Friesland) op de boerderij van Witvoet. Leden van de Werkcommissie Vrije-Jeugd-Conferenties zullen ons doel en streven nader uiteenzetten. Een inleiding wordt verzorgd door John van Veen (secretaris van de Vlamgroep Rotterdam). Kosten zijn 75 cents. Verder houden we een vrije collecte. Aanmeldingen en inlichtingen bij Simon Redmeijer, Bovenburen 239, Winschoten. Postzegel voor antwoord insluiten s.v.p.]
 • Verslag herfstconferentie [In volgende aflevering]
 • Bij Uitgeverij “De Vlam” [Geen nieuwe titels]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 45 (13 november)

 • Presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten [Dewey-Truman]
 • De structuur van het huidige kapitalisme [I] [Wordt vervolgd]
  • Machtsconcentratie
  • West-Europa
  • Oost-Europa
 • Onze Herfstconferentie
 • Atoomenergie [XI]
 • De burgeroorlog in China

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 46 (20 november)

 • Strijd om de Centrale Wereldbeheersing
 • De structuur van het huidige kapitalisme II
  • Discussie
  • De strijd van de arbeidersklasse
  • Strijd om de orde
 • Prikkellectuur [Jeugdbescherming]
 • “Spartacus op de Vesuvius”
 • De Vlam en een nieuw begin [Het weekblad]
 • Aan onze pproefabonnees
 • Mededeling van de redactie

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 47 (27 november)

 • Hebt u er ook genoeg van? [Mr. Stikker van de Partij voor Vrijheid en Democratie en het Verre Oosten]
 • Attentie [De administratie]
 • Voor de vrouw [“Het Parool” over huisvrouwen]
 • Voor onze proefabonnees
 • November 1918 [I]
 • De zitting duurt voort [Vervolging oorlogsmisdadigers en Indonesië]
 • Klasse en macht [Geweldloosheid, strijd van boeren]
 • Het o.v.b. en de zelfbeweging van de arbeidersklasse
 • Vergaderingen [Amsterdam]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 48 (4 december)

 • Israëlische problemen
 • Afscheid [Piet de Kramer (Rotterdam) overleden; was geen lid]
 • Machteloosheid van de arbeiders [Over een artikel in “L’Internationaliste”]
 • Sinterklaas
 • November 1918 II
 • Van proefabonnee tot abonnee
 • Lezersvergadering in Amsterdam

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 49 (11 december)

 • Amerika in Europa [Wederopbouw, Marshall-plan]
 • Atlantic-offensief [“Het Parool” en de propaganda voor het westelijk blok]
 • Bezinning [“Noch Marshall, noch Stalin, maar klasse tegen klasse”]
 • Voor de vrouw [Brief uit de lezerskring]
 • Financiële democratie [Philips-aandelen voor personeel]
 • Zwaar-gewicht tegen veder-gewicht [Jef Last in “De Vlam”]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 50 (18 december)

 • Het Marshall-plan en de geleide economie
 • De nieuwe Belgische regering de arbeidersstrijd [Belgische makkers schrijven ons]
 • Jeugd en arbeidersstrijd
 • De n.d.s.m. [c.p.n. en e.v.c.]
 • Spartacus en bedrijfsorganisatie [I] [Het o.v.b.]
  • Vakbeweging en bedrijfsorganisatie
  • Wat dan?
 • Attentie [De administratie]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), nr. 51 (25 december)

 • Het koloniaal bewind [Indonesië]
 • Opstand van de massa’s
 • Mensen in de mist
 • Spartacus en bedrijfsorganisatie [II] (Vervolg)
  • Opnieuw beginnen
 • Proza van de schoolmeester [Onderwijzers-acties]
 • “Spartacus op de Vesuvius”
 • We ontvingen het verzoek onderstaande oproep in ons blad te plaatsen [Comité van actie tot steun aan de dienstweigeraars]

1949


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 1 (1 januari)

 • Mensen en machten [Bespiegelingen over de omstandigheden]
 • Niet veel nieuws [Indonesië]
 • Voor de vrouw [Ontvangen brief]
 • Hoe lang nog [Indonesië]
 • Een woord tot de sociaal-democratische arbeiders [Indonesië en de nieuwe arbeidersbeweging]
 • Kris-kras en kruimeltje [k.r.o.-radio-programma en Indonesië]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 2 (8 januari)

 • De geleide economie en de arbeidersbeweging [Marshall-plan, Atlantic-pact]
 • Indonesië en de Veiligheidsraad
 • De publieke opinie [Geo-politieke tegenstellingen in de Nederlandse politiek]
 • De “held” Viruly
 • Welnu, laten we aanpakken [Weekblad “De Vlam”]
 • Wat ons opviel! [Indonesië]
 • Nogmaals voor de vrouw [Lezersbrief]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949) nr. 3 (15 januari)

 • De positie van de Amerikaanse arbeidersklasse

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 4 (22 januari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 5 (29 januari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 6 (5 februari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 7 (12 februari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 8 (19 februari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 9 (26 februari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 10 (5 maart)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 11 (12 maart)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 12 (19 maart)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 13 (26 maart)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 14 (2 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 15 (9 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 16 (16 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 17 (23 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 18 (30 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 19 (7 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 20 (14 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 21 (21 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 22 (28 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 23 (4 juni)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 24 (11 juni)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 25 (18 juni)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 26 (25 juni)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 27 (2 juli)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 28 (16 juli)

Vanaf dit nummer tweewekelijks in plaats van wekelijks.


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 29 (30 juli)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 30 (13 augustus)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 31 (27 augustus)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 32 (10 september)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 33 (24 september)

Met los aankondiging van toneelstuk.


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 34 (8 oktober)

Vanaf dit nummer gestencild in plaats van gedrukt; laatste pagina ontbreekt.


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 35 (22 oktober)

Eerste pagina ontbreekt.


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 36 (5 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 37 (19 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 38 (3 december)

Pagina 6-7 ontbreekt.


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 39 (17 december)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), nr. 40 (31 december)


© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 24 August 2015, latest additions 18 October 2017
Overzicht