Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Main bibliographic sources


An inventory of the writings of Herman Gorter (1864-1927)


1902 1902 1910

Left: Herman Gorter in 1902;
Middle: Fragment of a letter to Jenne Clinge Doorenbos, 1910;
Right: Herman Gorter in 1920
(Source: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag)


Prior to 1920, Herman Gorter initially wrote all his works in Dutch, while assuring translation mostly made by himself, then five publications were first published in German: his “Open Letter to comrade Lenin” (1920) and “The Organisation of the Class Struggle of the Proletariat” (1921); “The Moscow International” (1921), “The Communist Workers’ International” (1923) and “The necessity of the reunification of the German Communist Workers’ Party” (1923); the latter three, for as far as known, were not published in Dutch.

Not included is his poetry, most of which can be found in the d.b.n.l.  (a.o. Verzamelde werken (Collected Works), excluding his political works) (1).


Dutch

1904-1919

Het communistisch manifest / Karl Marx en Friedrich Engels, vertaald [uit het Duits] door H[erman]. Gorter. – Amsterdam : Brochurenhandel s.d.a.p., [1904]. – 44 p. – (Oorspronkelijke titel: Manifest der Kommunistischen Partei)

Debat tusschen F[erdinand]. Domela Nieuwenhuis en H[erman]. Gorter over sociaal-demokratie of anarchisme. Gehouden te Enschedé op 8 October 1904. – Enschede : Drukkerij “De Nieuwe Tijd”, [1904]. – 32 p.

Debat tusschen F. Domela Nieuwenhuis en H[erman]. Gorter over sociaal-demokratie of anarchisme. Gehouden te Enschedé op 8 October 1904. – Tweede druk. – Enschede : Drukkerij “De Nieuwe Tijd”, [1905]. – 32 p.

Verslag van het openbaar debat over “Het ministerie-Kuyper”. Gehouden 20 October 1904 te Veendam tusschen Dr. H[erman]. Gorter en Mr. G.J. Sybrandy [Met een voorwoord door F. Spiekman]. – Veendam : F. Spiekman, [februari 1905]. – 20 p.

Verslag van het openbaar debat over “Het ministerie-Kuyper”. Gehouden 20 October 1904 te Veendam tusschen Dr. H[erman]. Gorter en Mr. G.J. Sybrandy [Met een voorwoord door F. Spiekman]. – Herdruk. – Veendam : F. Spiekman, [1905]. – 20 p.

5-10 april 1903 / H[erman]. Gorter. – [Amsterdam : J.A. Fortuijn, 1903]. – 8 p. – (Overdruk uit “De Nieuwe Tijd”, mei 1903)

Sociaal-democratie en anarchisme / H[erman]. Gorter. – Amsterdam : Brochurenhandel der s.d.a.p., 1905. – 76 p.

De grondslagen der sociaaldemokratie [Met een Beginselverklaring der s.d.a.p. en een Strijdprogram achterin] / H[erman]. Gorter – Amsterdam : Brochurenhandel s.d.a.p., [1905]. – 84 p.

Sociaal-democratie en anarchisme / H[erman]. Gorter. – Tweede druk. – Amsterdam : Brochurenhandel der s.d.a.p., [1906]. – 76 p.

Marxisme en revisionisme / A. Pannekoek en H[erman]. Gorter. – Amsterdam : J.A. Fortuyn, [1906]. – 48 p.
 p.1-23  p.24-47 
Bevat:
Theorie en beginsel in de arbeidersbeweging / Ant[on]. Pannekoek [p. 3-34]
Het revisionisme in de praktijk / H[erman]. Gorter [p. 35-47]
Overdruk uit “De Nieuwe Tijd”, Sociaaldemocratisch Maandschrift, 11e jaargang 1906

Socialisme en anarchisme / H[erman]. Gorter. – [Derde druk van Sociaal-democratie en anarchisme]. – Gent : Samenwerkende Volksdrukkerij, 1907. – 80 p. – (Abonnement Germinal, Vierde jaar, Nr. 7)
Met aangepast taalgebruik

Ethiek en materialistische geschiedenisbeschouwing. Eene proeve / Karl Kautsky, vertaald [uit het Duits] door H[erman]. Gorter. – Rotterdam : Uitgevers-maatschappij voorheen H.A. Wakker en Co., 1907 – 193 p. – (Sociale Bibliotheek ; 8) – (Oorspronkelijke titel: Ethik und materialistische Geschichtsauffassung)

Het communistisch manifest / Karl Marx en Friedrich Engels, vertaald [uit het Duits] door H[erman]. Gorter. – Derde Hollandsche uitgave [Tweede druk van de vertaling door Herman Gorter] – Amsterdam : Brochurenhandel s.d.a.p., [1907]. – 44 p. – (Oorspronkelijk titel: Manifest der Kommunistischen Partei)

Het historisch materialisme. Voor arbeiders verklaard / H[erman]. Gorter. – Amsterdam : De Tribune, [september 1908] – 112 p.

Klassemoraal. Een antwoord aan Jhr. De Savornin Lohman en Mr. P.J. Troelstra, leden der Tweede Kamer / H[erman]. Gorter. – Amsterdam : De Tribune, [december 1908] – 32 p.

De weg naar de macht / Karl Kautsky, vertaald door Herman Gorter. – Rotterdam : Uitgeversmaatschappij voorh[een]. H.A. Wakker, 1909 – 184 p. – (Oorspronkelijke titel: Der Weg zur Macht)

Sociaal-demokratie en revisionisme / H[erman]. Gorter. – Amsterdam : Uitgave van de Sociaal-Demokratische Partij, 1909 – 140 p.
 p. 1-26   p. 27-51   p. 52-71   p. 72-91   p. 92-110   p. 111-136

 • I. Het doel van dit geschrift, p. 3
 • II. Wat beteekenen de woorden Marxisme en Revisionisme?, p. 7
 • III. De eerste praktische Geschillein de Nederlandsche Sociaal-Demmokratie. Het Revisionisme vertoond zich, p 14
  • 1. De Agrarische Kwestie, p. 14
  • 2. De Schoolkwestie, p. 18
  • 3. De Spoorwegstaking, p. 22
 • IV De Nieuwe Periode. Verovering van de Macht door het Revisionime, p. 27
  • 1. De persoonlijke Politiek, p. 27
  • 2. Het Congres van den Haag, p. 39
  • 3. De Herstemmingen van 1905, p. 44
  • 4. De Strijdwijze van het Revisionisme en het Utrechtse Kongres, p. 48
 • V. Het Revisionisme gebruikt zijn Macht. De revisionistische Praktijk, p. 61
  • 1. De blijde verwachtingen, p. 61
  • 2. Het Revisionisme tegen de Marxisten, p. 72
  • 3. Het Revisionisme vóór de Burgerlijke Demokratie, p. 76
   • a. Het Militarisme, p. 76
   • b. Het Marxistisch Program, p. 82
   • c. De Wet op het Arbeidskontrakt, p. 85
   • d. De Klasse-Moraal, p. 96
   • e. De Werkeloosheid en de Krisissen, p. 101
   • f. De Algemeene Politiek, p. 109
   • g. De Tienuren-Dag, p. 112
   • h. De verkiezingen van 1909, p. 117
  • 4. Het Revisionisme tegen de Sociaal-Demokratie, p. 119
 • VI. De Revisionistische Praktijk. Haar resultaat, p. 128
 • VII. De Sociaal-Demokratische Partij (s.d.p.), p. 132

Het communistisch manifest / Karl Marx en Friedrich Engels, vertaald [uit het Duits] door H[erman]. Gorter. – [Derde druk van de vertaling door Herman Gorter] – Gent : Samenwerkende Maatschappij Volksdrukkerij, 1910. – 56 p. – (Abonnement Germinal, Zevende Jaargang, Nr. 3)

Het communistisch manifest / Karl Marx en Friedrich Engels, vertaald [uit het Duits] door H[erman]. Gorter. – Vierde Hollandse uitgave [Vierde druk van de vertaling door Herman Gorter] – Amsterdam : Brochurenhandel s.d.p., J.J. Bos en Co, [1910]. – 56 p.

Waarom een Sociaal Democratische Partij / David Wijnkoop en Herman Gorter. – [Amsterdam : De Tribune, september 1910]
Vlugschrift

Het historisch materialisme. Voor arbeiders verklaard / H[erman]. Gorter. – [Tweede druk]. – Amsterdam : De Tribune, [december 1910]. – 100 p.

De grondslagen der sociaaldemokratie / H[erman]. Gorter. – Tweede vermeerderde, naar de nieuwste statistieken bewerkte uitgave. – Amsterdam : Uitgave der Sociaal-Demokratische Partij (s.d.p.), [1912] – 76 p.

Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie / H[erman]. Gorter. – Amsterdam : Brochurehandel Sociaal-Democratische Partij, [december 1914]. – 116 p.

Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie / H[erman]. Gorter. – [Tweede, gewijzigde druk]. Arbeidersuitgave. – Amsterdam : Brochurehandel Sociaal-Democratische Partij, [1915]. – 116 p.

Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie / H[erman]. Gorter. – Tweede verbeterde druk [derde druk]. Arbeidersuitgave. – Amsterdam : Brochurehandel Sociaal-Democratische Partij, [april 1915]. – 116 p.

Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie / H[erman]. Gorter. – Derde verbeterde en vermeerderde druk [vierde druk]. Arbeidersuitgave. – Amsterdam : Brochurehandel Sociaal-Democratische Partij, [april 1915] – 112 p.

 
 

De Tribune, 8, 14, 16 en 23 en 24 februari 1917

Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie / H[erman]. Gorter. – Derde [=vijfde] druk. – Amsterdam : J.J. Bos, 1918. – 109 p.

Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie / H[erman]. Gorter. – Derde [=zesde] druk. – Amsterdam : Brochurehandel sociaal-democratische partij, 1918. – 116 p.

Het wezen van den menschelijken hoofdarbeid / Jos. Dietzgen, vertaling [uit het Duits door] Herman Gorter. – Amsterdam : Firma J.A. Fortuyn, [1917]. – (Oorspronkelijk titel: Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit ; overdruk uit “De Nieuwe Tijd”, sociaal-demokratisch maandschrift, 7e jaargang 1902)

Een verklaring van Gorter / [H[erman]. Gorter]. – [s.l. : s.n., s.d.]. – ? p.

 De wereldrevolutie / Herman Gorter. – Amsterdam : Uitgegeven door de Sociaaldemocratische Partij in Holland (s.d.p.), J.J. Bos en Co., 1918. – 104 p.

Bron: Archive.org ; also see: Wikisource 

De wereldrevolutie / Herman Gorter. – [Tweede gewijzigde druk]. – Amsterdam : J.J. Bos, 1918. – 104 p.
Verschillende papiersoorten, omslagkleuren, formaten en prijzen.

Staat en Revolutie : De leer van het Marxisme over den Staat en over de Taak van het Proletariaat in de Revolutie / N. Lenin, vertaald door H[erman]. Gorter, uitgegeven door de Communistische Partij – Amsterdam [Kinkerstraat 300], J.J. Bos, 1919. – 136 p.
 Omslag (Grijs)
 Omslag (Kleur)
 Voorwoord, Voorrede, Hoofdstuk I, Klassenmaatschappij en Staat, p. 1-25
 Hoofdstuk II, Staat en Revolutie. Ondervinding der jaren 1848-1851, p. 26-37
 Hoofdstuk III, Staat en Revolutie. Ervaring der Parijse Commune van 1871. Analyse door Marx, p. 38-61
 Hoofdstuk IV, Vervolg. Aanvullende Verklaringen van Engels, p. 62-91
 Hoofdstuk V, De ekonomische Grondslagen van het Afsterven van den Staat, p. 92-113
 Hoofdstuk VI, Vulgariseering van het Marxisme door de Opportunisten, Narede, p. 115-136
De “Voorrede” is volgens de Moskou-uitgave die van Lenin bij de eerste uitgave.
Bij de tweede uitgave (niet door Gorter vertaald) is volgend voorwoord toegevoegd:
“Deze tweede uitgave wordt bijna zonder wijzigingen gedrukt. Er is slechts aan hoofdstuk II een derde paragraaf toegevoegd.
Moskou 30 (17) December1918. De schrijver."
Bron: collectie, scans en commentaar: F.C.

Serial “Het Communisme”, 1920

The volumes III, IV and X were not published, also see Gorter-brochures verspreid door de k.a.p.n.

Het communistisch manifest / Karl Marx en Friedrich Engels, vertaald [uit het Duits] door H[erman]. Gorter. – Vijfde Hollandse uitgave [Vijfde druk van de vertaling door Herman Gorter] – Amsterdam : J.J. Bos, 1920. – 56 p. – (Het Communisme ; I)
 Omslag, voorwerk, p. 1-9  p. 10-29  p. 30-45

De grondslagen van het communisme / H[erman]. Gorter. – Derde gewijzigde en vermeerderde druk [van “De grondslagen der sociaaldemokratie”]. – Amsterdam : J.J. Bos, 1920. – 100 p. – (Het Communisme ; II)
 Omslag, p. 1-25  p. 26-53  p. 54-79  p. 80-99 + Erratum

Het historisch materialisme. Voor arbeiders verklaard / H[erman]. Gorter. – Derde gewijzigde en vermeerderde druk]. – Amsterdam : J.J. Bos, 1920 – 120 p. – (Het Communisme ; V)
 Omslag, p. 1-11  p. 11-33  p. 34-55  p. 56-77  p. 78-97  p. 98-114

Klassemoraal. Een antwoord aan Jhr. De Savornin Lohman en Mr. P.J. Troelstra, leden der Tweede Kamer / H[erman]. Gorter, met een naschrift van 1920 van de schrijver. – Tweede druk. –Amsterdam : J.J. Bos, 1920 – 32 p. – (Het Communisme ; VI)
 Omslag, p. 1-11  p. 12-26, nawerk.

Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie / H[erman]. Gorter. – Vierde druk [Vijfde gewijzigde druk]. – Amsterdam : J.J. Bos, 1920 – 148 p. – (Het Communisme ; VII)
 Omslag, p. 1-17  p. 18-43  p. 44-69  p. 70-95  p. 96-121  p. 122-141

De wereldrevolutie / Herman Gorter. – Derde druk. – Amsterdam : J.J. Bos, 1920. – 108 p. – (Het Communisme ; VIII)
 Omslag, p. 1-27  p. 28-53  p. 54-75  p. 76-102

Staat en revolutie : De leer van het marxisme over den staat en over de taak van het proletariaat in de revolutie / Lenin, vertaald door H[erman]. Gorter. – Tweede druk. – Amsterdam : J.J. Bos, 1920. – 140 p. – (Het Communisme ; IX)

1921-1935

Open brief aan partijgenoot Lenin / H[erman]. Gorter, uit het Duits vertaald door X. – Amsterdam : J.J. Bos en Co., 1921. – 72 p.
 Omslag, p. 1-23  p. 24-47  p. 48-72.

Het opportunisme in de Nederlandsche Communistische Partij / H[erman]. Gorter. – Amsterdam : J.J. Bos, 1921. – 32 p.

Toelichting tot het ontwerp-program der k.a.p. in Nederland / [H[erman]. Gorter]. – [Amsterdam : Uitgave der Kommunistische Arbeiders-Partij (k.a.p.) in Nederland, 1921]. – 24 p.

De Algemeene Arbeiders-Bond (Revolutionaire bedrijfsorganisaties / [Karl Schröder en Friedrich Wendel], vertaald [uit het Duits] door H[erman]. Gorter. – Amsterdam : Uitgave der Kommunistische Arbeiders-Partij (k.a.p.) in Nederland, 1921. – 40 p.
 Omslag, p. 1-19  p. 20-40

 De organisatie voor den klassenstrijd van het proletariaat / H[erman]. Gorter [vertaald uit het Duits]. – [Amsterdam] : Uitgave der Kommunistische Arbeiderspartij (k.a.p.) in Nederland, 1922. – 24 p. – (Original German title: Die Klassenkampf-Organisation des Proletariats)

De Berlijnsche en de Essener Richtung / [H[erman]. Gorter]. – [s.l. : s.n., s.d.]. – ? 
Het enig bekende exemplaar in Collectie Canne Meijer, i.i.s.g.

De Sowjetregeering en de Derde Internationale op sleeptouw der internationale bourgeoisie / [Adolf Dettmann], uit het Duitsch vertaald [door Herman Gorter]. – [Amsterdam] : Uitgave der Kommunistische Arbeiderspartij (k.a.p.) in Nederland, 1922. – 40 p. – (Oorspronkelijke titel: Die Sowjetregierung im Schlepptau der internationalen Bougeoisie)
 p. 1-19  p. 20-39.

Het wezen van den menschelijken hoofdarbeid / Jos. Dietzgen, vertaling [uit het Duits door] Herman Gorter. – [Tweede druk]. – [Amsterdam] : Uitgegeven door de g.i.c., [1935]. – 86 p. –(Oorspronkelijk titel: Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit)
 Voorwerk  I.  II.  III.  IV.

De groote dichters . Nagelaten studiën over de wereldliteratuur en haar maatschappelijke grondslagen / Herman Gorter, [verzorgd door Jenne Clinge Doorenbos en Ant[on]. Pannekoek]. – Amsterdam : N.V. Em. Querido’s Uitgeversmaatschappij, 1935. – 516 p.
Tevens opgenomen in Verzamelde werken, deel VII, 1952

Reprints after 1935

Het historisch materialisme / Herman Gorter. – Amsterdam : Uitgave “De Tribune” (Proletarisch Links, Internationale Kommunistenbond, de Nederlandse afdeling van de vierde internationale, 1975. – 111 p. – (PL brochure ; 1)

Open brief aan partijgenoot Lenin / Herman Gorter. – Amsterdam : Uitgeverij De Vlam, [ca. 1976]. – 72 p. + bijlagen

Het wezen van de menselijke hoofdarbeid / Josef Dietzgen [Translated by Herman Gorter, reedited by Jaap Meulenkamp]. – Lelystad : Uitgave van de groep “Daad en Gedachte”, [1977]. – 62 p.

Periodicals

De Nieuwe Tijd

For a list of contributions (1897-1921) to “De Nieuwe Tijd”, see: Verzamelde Werken , III, p. 325-328.

 Marx en het determinisme / Herman Gorter
In: De Nieuwe Tijd, Jrg. 9 (1904), p. 52-61

 Tegen het Pseudo-Marxisme /Herman Gorter
In: De Nieuwe Tijd, Jrg. 22 (1916), p. 3-18, 66-69, 184-185

 De Internationale van Moskou / H[erman]. Gorter
In: De Nieuwe Tijd, Jrg. 23 (1917), p. 507-518

 De lessen van de Maartbeweging : Naschrift op de “Open brief aan Lenin” / Herman Gorter
In: De Nieuwe Tijd, Jrg. 26 (1921), p. 369-375

De Tribune

De Tribune ; Soc[iaal]. Dem[ocratisch]. Weekblad, (19 october 1907) ; Orgaan van de Soc[iaal]. Dem[ocratische]. Partij (20 maart 1909); later: Revolutionair Volksblad ; Orgaan van de c.p.n., Amsterdam (1907-1937)
In 1907 edited by J[an].C[ornelis]. Ceton, W[illem]. van Ravesteyn en D[avid]. J[oseph]. Wijnkoop
This list from De Liagre Böhl, 1973, p. 293-296

Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard [Feuilleton] / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 22 februari - 11 juli 1908

Waarom zijn geloovige socialisten tevens revisionisten? / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 10 october 1908

De Krisis, Saks tegen Treub / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 7 november, 21 november, 26 november 1908

Antwoord aan Jhr. de Savornin Lohman en Mr. P.J. Troelstra, Leden der Tweede Kamer [Bijvoegsel] / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 5 december 1908

Antwoord aan Partijgenoot van Eck / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 16 januari 1909

Nog eens: Klassemoraal / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 23 januari 1909

Het aanstaande Congres der s.d.a.p. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 30 januari 1909

Persoonlijke verklaring / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 30 januari 1909

Het Marxisme in de s.d.a.p. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 6 februari 1909

Weder: Klassemoraal / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 13 februari 1909

Marxisme en revisionisme / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 20 maart 1909

Het gevaar van het Syndicalisme / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 17 april 1909

De eerste gevechten / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 24 april 1909

1 Mei! / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 1 mei 1909

De taktiek der s.d.a.p. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 29 mei 1909

De toekomst der s.d.a.p. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 19 juni 1909

Twee opmerkingen aan het Weekblad der s.d.a.p. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 26 juni 1909

Marxisme / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 3 juli 1909

De lintjeshandel van Dr. Kuypers / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 3 juli 1909

De strijd / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 10 juli 1909

De vooruitgang der arbeidersklasse / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 31 juli 1909

De ‘Vooruitgang’ van de arbeidersklasse / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 14 augustus 1909

Het Algemeen Kiesrecht en de Algemeene Werkstaking / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 24 september 1909

De strijd om de klassemoraal / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 2 october 1909

Slechte Sociaal-Demokraten I / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 16 october 1909

Slechte Sociaal-Demokraten II / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 23 october 1909

Slechte Sociaal-Demokraten III / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 30 october 1909

Anarchisten en Revisionisten / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 6 november 1909

Onze aansluiting bij de Internationale / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 4 december 1909

Brieven aan Twentsche Arbeiders I / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 11 december 1909

Brieven aan Twentsche Arbeiders II / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 18 december 1909

Brieven aan Twentsche Arbeiders III / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 1 januari 1910

Brieven aan Twentsche Arbeiders IV / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 15 januari 1910

Brieven aan Twentsche Arbeiders V / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 22 januari 1910

Iets persoonlijks / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 26 februari 1910

De taak der Arbeiders-Pers / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 12 maart 1910

De verscherping der klassentegenstellingen I / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 23 april 1910

Het Manifest der s.d.p. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 30 april 1909

De verscherping der klassentegenstellingen II / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 21 mei 1910

De verscherping der klassentegenstellingen III / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 28 mei 1910

De verscherping der klassentegenstellingen IV / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 4 juni 1910

De Klassemoraal / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 2 juli 1910

Eenige opmerkingen naar aanleiding van het aftreden van H. Roland Holst / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 30 juli 1910

Baden en Holland / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 8 october 1910

Duitschland / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 8 october 1910

Nederland en zijn verdediging / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 22 october 1910

Het militarisme / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 12 november 1910

Secte of Partij? / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 10 november 1910

De Papendrechtse zaak I: Klasse-Wetenschap / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 26 november 1910

De Papendrechtse zaak II: Klasse-Idiotisme / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 3 december 1910

Marx en de samenwerking met liberalen en demokraten / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 21 januari 1911

De Antithese / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 25 maart 1911

De eerste Mei en het Militarisme / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 29 april 1911

Het Congres der s.d.p. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 27 mei 1911

De strijd in de havens / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 15 juli 1911

Between Juli 1911 en May 1913 no contributions registered

1903-1913 / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 1 februari 1913

Tegen Troelstra over het Imperialisme [I] / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 24 mei 1913

De Arbeiderspartij de knecht van het Liberalisme / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 5 juli 1913

Nog enkele opmerkingen over den verkiezingsstrijd / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 5 juli 1913

Over het Imperialisme. II. Het belang der geheele bourgeoisie bij het Imperialisme / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 12 juli 1913

De leugenaar. / Komedie en Waan. / De gevolgen. / De s.d.a.p. de knecht van de Liberalen / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 26 juli 1913

Over het Imperialisme. III. De verscherping der klassetegenstellingen en de vergrooting der eenheid der bourgeoisie door het Imperialisme / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 26 juli 1913

Het eerste feit. / De s.d.a.p. de knecht der liberalen. / De gevolgen / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 2 augustus 1913

Open brief aan het Buitengewoon Kongres der s.d.a.p. te Zwolle, door het Partijbestuur der s.d.p. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 8 augustus 1913

Aan de ‘Marxisten’ in de s.d.a.p. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 9 augustus 1913

Troelstra / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 9 augustus 1913

De taak der Tribune / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 1 october 1913

Het revolutionaire proletariaat. I. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 11 october 1913

Het revolutionaire proletariaat. II. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 20 october 1913

Het revolutionaire proletariaat. III. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 25 october 1913

Het nieuwe probleem der sociaal-demokratie / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 15 november 1913

Het debat over de Klassemoraal (Slot) / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 13 december 1913

Between December 1913 and September 1917, with one exception, no contributions registered

Geïnterneerde deserteurs / H[erman]. G[orter].
In: De Tribune, 30 oktober 1915

De taktiek der Russiche Marxisten / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 18 september 1917

De Maximalisten en de vrede / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 12 januari 1918

Het Duitsche en het Engelsche Imperialisme. I. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 19 januari 1918

Het Duitsche en het Engelsche Imperialisme. II. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 23 januari 1918

Het Duitsche en het Engelsche Imperialisme. III. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 8 februari 1918

Proletarisch wapengeweld / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 22 maart 1918

De Tribune en het Duitsche en Engelsch-Amerikaansche Imperialisme. I. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 23 juli 1918

De Tribune en het Duitsche en Engelsch-Amerikaansche Imperialisme. II. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 24 juli 1918

Troelstra-Wijnkoop. I. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 17 september 1918

Troelstra-Wijnkoop. II. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 18 september 1918

Verweer en aanval. I. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 8 november 1918

Verweer en aanval. II. / H[erman]. Gorter
In: De Tribune, 9 november 1918

Between November 1918 and March 1921 no contributions registered

De Waarheid omtrent Sovjet-Rusland en de oppositie der IIIe Internationale [Verslag van een rede van Herman Gorter opgesteld door A. Wijns]
In: De Tribune, 31 maart 1921

De Waarheid omtrent Sovjet-Rusland en de oppositie der IIIe Internationale [Verslag van een rede van Herman Gorter opgesteld door A. Wijns]
In: De Tribune, 1 april 1921

Other periodicals

Het enig nodige / [H[erman]. Gorter]
In: De Baanbreker [Utrecht], 2 april 1910

Taktiek / [H[erman]. Gorter]
In: De Baanbreker [Utrecht], 14 mei 1910

  Radek / [H[erman]. Gorter]
In: De Kommunistische Arbeider [Amsterdam], Jrg. 1, nr. 9, maart 1922

Archives i.i.s.g.

Collectie Van Ravesteyn, i.i.s.g.

Collectie Pannekoek, i.i.s.g.

Collectie Van der Goes, i.i.s.g.

Collectie Kautsky, i.i.s.g.

Collectie Luteraan, i.i.s.g.

Collectie Wiedijk, i.i.s.g.


Other archives

Gorter Archief, Bussum

Secondary literature

Of the huge literature on Herman Gorter, for as far as it is not limited to his poetry, the main titles (all available in the Collection a.a.a.p.) are:

In memoriam Herman Gorter / H. Roland Holst-van der Schalk, A. Roland Holst, Dirk Coster, Anthonie Donker. – Brussel, Maastricht : A.A.M. Stols, 1928. – 80 p.

Herman Gorter, de dichter van Pan, Een heroïsch en tragisch leven / W. van Ravesteijn. – Rotterdam : W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij, 1928. – 304 p.

Herman Gorter / Henriëtte Roland Holst-van der Schalk. – Amsterdam : N.V. Em. Querido’s Uitgeversmij, 1933. – 160 p.

Herman Gorter. De mens en dichter / J.C. Brandt Corstius. – Amsterdam : Uitgevers Mij. Contact, 1934. – 250 p. – (Handelsuitgave proefschrift Utrecht)

Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst / Dr. Rob Antonissen. – Utrecht, Antwerpen : Uitg. Mij. W. de Haan N.V., De Sikkel, 1946. – 644 p. – (Proefschrift Leuven 1942)

Herman Gorter: neen en ja / J[acques]. de Kadt. – Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1947. – 116 p.

 Herman Gorter en het socialisme / Frits Kief. – In: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 2e reeks, nr. 14, 1960, p. 460-475

Herman Gorter documentatie over de jaren 1864 tot en met 1897  . – Samengesteld door Enno Endt. – Amsterdam : Polak en Van Gennep, 1964. – 448 p.

 Gorter als politicus onderschat / Fritz Kief. – In: De Gids, jg. 128, 1965, nr. 1-2, januari-februari, p. 77-81

Wisselend Getij. Dichterlijke en politieke activiteit in Herman Gorter’s leven / Jenne Clinge Doorenbos. – Amsterdam  Polak en Van Gennep, 1964. – 60 p.

Herman Gorter / Samengesteld door Gerrit Borgers, Enno Endt, Jan Hulsker, Juriaan Schrofer en Ellen Warmond. – ’s-Gravenhage : Uitgave van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1966. – 40 p. – (Schrijvers Prentenboek ; 12)

 Gorters brieven aan Lenin / Garmt Stuiveling. – In: Willens en wetens. Twaalf essays / Garmt Stuiveling. – Amsterdam : Querido, 1967. – 271 p. – p. 114-138

Gorter en zijn uitgever, Versluijs / Enno Endt. – In: De Gids, jg. 131, 1968, p. 117-129

Herman Gorter: belangrijk literatuur socioloog avant la lettre / Bert Brouwers. – In: Nieuw Vlaams Tijdschrift, jg. 22, 1969, nr. 9, november, p. 918-931

Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland / Herman de Liagre Böhl. – Nijmegen : Uitgave SUN, 1973. – 317 p.

De politieke aktiviteiten van Herman Gorter / Kees Fens. – In: De Volkskrant, 9 juni 1973

 De Marxist Herman Gorter in ere hersteld en ontluisterd. De dichter-politicus in de kritieke jaren 1909-1920 / Igor Cornelissen. – In: Vrij Nederland, 10 maart 1973

Over Herman Gorter / Adriaan Roland Holst. – In: Tirade, jg. 19, 1975, nr. 204, april, p. 241-243

Synopsis en kritiek van de marxistische politiek en polemiek van Herman Gorter / Paul van Aken. – In: Provocatie en inspriratie / Provocation et inspiration. Liber amicorum Leopold Flam. Dl. 2. – Antwerpen : Ontwikkeling, 1975, p. 1062-1067

Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd / samengesteld door Jacques Kruithof. – Amsterdam : Van Gennep, 134 p.

Herman Gorter, een revolutionair socialist in politiek Bussum. – Bussum : PSP, 1977. – 63 p.

Herman Gorter. Dichter van Holland en het socialisme / Jan en Annie Romein. – In: Erflater van onze beschaving. Nederlandse gestelten uit zes eeuwen / Jan en Annie Romein. – 12de druk. – Amsterdam : Em. Querido, 1977. – (Oorspronkelijke uitgave 1938-1940). – p. 865-895

De eerste jaren in de SDP / Herman de Liagre Böhl. – In: Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw / redactie van Garmt Stuiveling. – Amsterdam : Querido, 1978. – p. 163-176

Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek onder redactie van Garmt Stuiveling. – Amsterdam : Em. Querido’s Uitgeverij B.V., 1978. – 396 p.

Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd. – Amsterdam : Van Gennep [samengesteld en verzorgd door het Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum], 1978. – 134 p.

Tesamen streefden wij naar hoge dingen / Karel van het Reve. – In: Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes / Karel van het Reve. – Amsterdam : Van Oorschot, 1979. – p. 90-96

 Is dit Gorter? / Jacques de Kadt. – In: Tirade, jg. 23, 1979, nr. 1, januari, p. 10-22

Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd / Herman de Liagre Böhl. – Amsterdam : Uitgeverij Balans, 1996. – 559 p.
Tweede druk 2000


German

Die Gründung der “Sociaaldemokratische Partij in Nederland” (s.d.p.). Adresse an die Internationale / [H[erman]. Gorter, A. Pannekoek, W. van Ravesteyn et al.]. – Berlin : Verlag Dr. A. Pannekoek [Zehlendorf, Gertraudstraße, 10], Hrsg. vom Vorstand der s.d.p., 1909. – ? p.

  Der historische Materialismus. Für Arbeiter erklärt / Hermann Gorter, aus dem Holländischen übersetzt von Anna Pannekoek, mit einem Vorwort von Karl Kautsky. – Stuttgart : Verlag von J.H.W. Dietz Nachf., 1909. – 128 p. – (Kleine Bibliothek ; Nr. 4). – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Quelle: Friedrich Ebert Stiftung 

Der historische Materialismus. Für Arbeiter erklärt / Hermann Gorter, aus dem Holländischen übersetzt von Anna Pannekoek, mit einem Vorwort von Karl Kautsky. – [Neuauflage] – Stuttgart : Verlag von J.H.W. Dietz Nachf., 1910. – 128 p. – (Kleine Bibliothek ; Nr. 4). – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Der historische Materialismus. Für Arbeiter erklärt / Hermann Gorter, aus dem Holländischen übersetzt von Anna Pannekoek, mit einem Vorwort von Karl Kautsky. – Agitations-Ausgabe [Neuauflage] – Hamburg : Verlag von Erdmann Dubber, 1910. – 128 p. – (Sammlung Sozialistischer Schriften ; 13). – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Der historische Materialismus. Für Arbeiter erklärt / Hermann Gorter, aus dem Holländischen übersetzt von Anna Pannekoek, mit einem Vorwort von Karl Kautsky. – [Neuauflage] – Stuttgart : Verlag von J.H.W. Dietz Nachf., 1913. – 128 p. – (Kleine Bibliothek ; Nr. 4). – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Der Imperialismus, der Weltkrieg und die Sozial-Demokratie / Herman Gorter, übersetzung aus dem Holländischen. – Amsterdam : Herausgegeben von der Sozial-Demokratischen Partei Hollands (s.d.p.), 1915. – 152 p. – (Original Dutch title: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie)
  p. 1-17    p. 18-39    p. 40-53    p. 54-73    p. 72-77    p. 78-107    p. 108-119    p. 118-147    p. 148-152

  • Vorbemerkung des verfassers
 • I. Der Imperialismus, p. 1
 • II. Der Weltkrieg, p. 5
 • III. Das Proletariat, Weltkapital gegen Weltarbeit, p. 10
 • IV. Der nationalismus des Proletariats, p. 18
 • V. Das Beispiel Deutschlands. Die Gründe des Nationalismus des Proletariats. Widerlegung dieser Gründe, p. 23
 • VI. Die Ursachen des Nationalismus im Proletariat [I], p. 54
  • a. Die Unkenntniss über den Imperialismus, p. 54
  • b. Der Reformismus, p. 54
 • VII. Die Nationale Massenaktion, p. 73
 • VIII. Die Ursachen des Nationalismus im Proletariat [II], p. 78
  • c. Die Radikalen. Kautsky
 • IX. Die Marxistische Richtung. Die Nationale und Internationale Massenaktion, p. 108
 • X. Die Zukunft, p. 119
 • XI. Die Neue Internationale, p. 148

Der Imperialismus, der Weltkrieg und die Sozial-Demokratie / Herman Gorter, übersetzung aus dem Holländischen. – Zweite Auflage. – Amsterdam : Herausgegeben von der Sozial-Demokratischen Partei Hollands (s.d.p.), 1915. – 156 p. – (Original Dutch title: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie)

 Die Weltrevolution / Herman Gorter, übersetzt aus dem Holländischen. – Amsterdam : J.J. Bos en Co., 1918 – 104 p. – (Original Dutch title: De wereldrevolutie)
Ausgabe 1920?

Quelle: Archive.org 

Der historische Materialismus. Für Arbeiter erklärt / Hermann Gorter, aus dem Holländischen übersetzt von Anna Pannekoek, mit einem Vorwort von Karl Kautsky. – [Neuauflage] – Stuttgart : Verlag von J.H.W. Dietz Nachf., 1919. – 128 p. – (Kleine Bibliothek ; Nr. 4). – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

 Der Imperialismus, der Weltkrieg und die Sozial-Demokratie / Herman Gorter, übersetzung aus dem Holländischen. – [Dritte Auflage]. – München : Futurus-Verlag, [1919]. – 136 p. – (Original Dutch title: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie)

Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz , Digitalisierte Sammlungen

Die Weltrevolution / Herman Gorter, übersetzt aus dem Holländischen. – [Zweite Ausgabe]. – Amsterdam : J.J. Bos en Co., [1919] – 104 p. – (Original Dutch title: De wereldrevolutie)

Der historische Materialismus. Für Arbeiter erklärt / Hermann Gorter, aus dem Holländischen übersetzt von Anna Pannekoek, mit einem Vorwort von Karl Kautsky. – [Neuauflage] – Stuttgart : Verlag von J.H.W. Dietz Nachf., 1920. – 128 p. – (Kleine Bibliothek ; Nr. 4). – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

  (Umschlag) Offener Brief an den Genossen Lenin. Eine Antwort auf Lenins Brochüre “Der Radikalismus eine Kinderkrankheit des Kommunismus” / Herman Gorter (Holland). – Ausgabe A (Für die Organisationen). – Berlin : Verlag der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, [1920]. – 88 p.

 • Vorwort
 • 1. Einleitung
 • 2. Die Gewerkschaftsfrage
 • 3. Der parlamentarismus
 • 4. Der Opportunismus in der Dritten Internationale
 • 5. Schluss

Offener Brief an den Genossen Lenin. Eine Antwort auf Lenins Brochüre “Der Radikalismus eine Kinderkrankheit des Kommunismus” / Herman Gorter (Holland). – Ausgabe B. – Berlin : Verlag der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, [1920]. – 88 p.

“Die holländische Schule”. – Proletarier, Monatsschrift für Kommunismus, Sonderheft, Jahrgang 1, Heft 4, Februari/März 1921. – Berlin : Kommissions-Druckerei der A.A.U. [Allgemeine Arbeiter-Union], [1921]. – 21 p.
Contains:
Partei, Klasse und Masse / Hermann Gorter – p. 3-10
Marxismus und Idealismus / A. Pannekoek – p. 10-12
Das Aufkommen einer radikalen Richtung in der kommunistische Partei Frankreichs / Henriette Roland Holst – p. 13-15

Die Klassenkampf-Organisation des Proletariats / Herman Gorter. – Berlin : Herausgegeben von der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, Druck: Kommissionsdruckerei Der k.a.p.d., [1921]. – 32 p. – (Original Dutch title: De organisatie voor den klassenstrijd van het proletariaat)

 • I. Die Betriebs-Organisation. Die Allgemeine Arbeiter-Union
 • II. Die kommunistische politische Partei
 • III. Einheit von Allgemeiner Arbeiter-Union und kommunistischer Partei
  • Anmerkungen von Herman Gorter
  • Redaktionelle Anmerkung

Die Moskauer Internationale / Hermann Gorter. – Berlin NO : Verlag der KAPD, [Juli 1921], – 16 p.

Der historische Materialismus. Für Arbeiter erklärt / Hermann Gorter, aus dem Holländischen übersetzt von Anna Pannekoek, mit einem Vorwort von Karl Kautsky. – [Neuauflage] – Stuttgart : Verlag von J.H.W. Dietz Nachf., 1921. – 128 p. – (Kleine Bibliothek ; Nr. 4). – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Der historische Materialismus. Für Arbeiter erklärt / Hermann Gorter, aus dem Holländischen übersetzt von Anna Pannekoek. – Zweite bedeutend vermehrte Ausgabe. – Berlin : Kommunistische Arbeiter-Internationale, 1921. – 144 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Der historische Materialismus. Für Arbeiter erklärt / Hermann Gorter, aus dem Holländischen übersetzt von Anna Pannekoek. – Zweite Auflage. – Berlin : Auslieferungsstelle: Verlag “Proletarier”, 1922. – 144 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Die Kommunistische Arbeiter-Internationale / H[erman]. Gorter. – Berlin-Mariendorf : Herausgegeben von der Kommunistischen Arbeiter-Internationale, Druck: H. Wegner und Co., 1923. – 24 p.

Der historische Materialismus. Für Arbeiter erklärt / Hermann Gorter, übersetzt von Anna Pannekoek. – Dritte bedeutend vermehrte Ausgabe. – Berlin : Buchhandlung für Arbeiterliteratur, 1928. – 144 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Der historische Materialismus. Für Arbeiter erklärt / Hermann Gorter, aus dem Holländischen übersetzt von Anna Pannekoek, mit einem Vorwort von Karl Kautsky. – [Neuauflage] – Stuttgart : Verlag von J.H.W. Dietz Nachf., 1930. – 128 p. – (Kleine Bibliothek ; Nr. 4). – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Reprints

Organisation und Taktik der proletarischen Revolution / A[nton]. Pannekoek, H[erman]. Gorter, herausgegeben und eingeleitet von Hans Manfred Bock. – Frankfurt : Verlag Neue Kritiek, 1969. – 254 p.
Contains: Die Ursachen des Nationalismus im Proletariat [From: Der Imperialismus, der Weltkrieg und die Sozialdemokratie, original Dutch, Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie]; Die Russische Revolution [From: Die Weltrevolution, original Dutch title: De wereldrevolutie]; Offener Brief an den Genossen Lenin; Die Klassenkampf-Organisation des Proletariats

 (Umschlag) Offener Brief an den Genossen Lenin ; Eine Antwort auf Lenins Broschure „Die linke Radikalismus – die Kinderkrankheit im Kommunismus“ / Hermann Gorter. – Hamburg : Verlag Association, März 1974. – 84 S.

 • Einleitung: Die Rätebewegung und der Marxismus der 2. Internationale
 • Brief an den Genossen Lenin ; Eine Antwort auf Lenins Broschure „Die linke Radikalismus – die Kinderkrankheit im Kommunismus“ / Hermann Gorter
  • Vorwort
  • 1. Einleitung
  • 2. Die Gewerkschaftsfrage
  • 3. Der parlamentarismus
  • 4. Der Opportunismus in der Dritten Internationale
  • 5. Schluss

Periodicals

Zum Attentat auf Lenin / [H[erman]. Gorter]
In: Volksrecht [Zürich], 3 September 1918

Offener Brief an den Genossen Lenin / [H[erman]. Gorter]
In: Kommunistische Arbeiter-Zeitung [Berlin], 1920, Nr. 123-131, August-September

Ostlicher und westlicher Kommunismus / [H[erman]. Gorter]
In: Proletarier [Berlin], 1. J., 1920, 1, Oktober, p. 9-

Die k.a.p.d. und die 3. Internationale / [H[erman]. Gorter]
In: Kommunistische Arbeiter-Zeitung, 1. J., 1920, Nr. 162[?], [Dezember ?]

Delegation nach Moskou / [H[erman]. Gorter, F. Rasch, K. Schröder, et al.]
In: Proletarier, 1. J., 1920, Nr. 3, p. 5-12

Partei, Klasse und Masse / [H[erman]. Gorter]
In: Proletarier, 1. J, 1921, Nr. 4, Februar-März 1921

Lehren der März-Aktion. Nachschrift zu dem Offenen Brief an Lenin / von Herman Gorter
In: Proletarier, 1. J., 1921, Nr. 5, April-Mai 1921

Rede des Genossen Gorter
In: Kommunistische Arbeiter-Zeitung 1. J., 1921, September

Die marxistische revolutionäre Arbeiterbewegung in Holland / [H[erman]. Gorter]
In: Proletarier [Berlin, K.A.I.], 2. J., 1922, Nr. 1, Februar, p. 16-20

Die Kommunistische Arbeiter-Internationale / [H[erman]. Gorter]
In: Proletarier [K.A.I.], 2. J., 1922, November [?]
(Sondernummer zum 2. Kongres des K.A.I.)

Die Essener und die Berliner Richtung / [H[erman]. Gorter]
In: Kommunistische Arbeiter-Zeitung [Richtung Essen], 1. J., 1922, Nr. 23, [November?]

Die Notwendigkeit der Wiedervereinigung der Kommunistischen Arbeiter-Parteien Deutschlands / [Herman Gorter]
In: Proletarier, Zeitschrift für Kommunismus, [Jahrgang 2], [1923], [Heft 2]

Die Richtigkeit der Essener Richtung in der Frage des Mittuns in wirtschaftlichen Kämpfen / [H[erman]. Gorter]
In: Kampfruf [Berlin, Essener Richtung], 2. J., 1923, p. 14-

Der historische Materialismus / [Herman Gorter]. – In: Die Einheitsfront, 1926
 Die Einheitsfront : Organ der Allgem[eine]. Arbeiter-Union, Einheits-Organisation. – 6. Jahrgang (1926), Nr. 11 (März). – 6 S.


Finnish

Maailman vallankumous / Herman Gorter. – Pietari : Suom. kommunistisen puolueen keskuskomitea, 1919. – 132 p. – (Suomalaisten kommunistien sarjajulkaisu, n:o 60)
Original Dutch: De Wereldrevolutie, 1918


English

Also see: Marxists.org 


 The World Revolution  / Dr. Herman Gorter, Professor of Moscow University, translated by Hugh McMillan. – Glasgow : Socialist Information and Research Bureau (Scotland), 196 St. Vincent Street, 1920. – 77 p. – (Original Dutch title: De wereldrevolutie)
Source pdf: Archive.org 

Later translations

 Poems of 1890 : A selection / Herman Gorter, translated by Paul Vincent. – London : UCL Press, 2015. – 91 p.
Source: UCL Press 

Historical Materialism  / Herman Gorter
Source not very clear, translated from German

Open Letter to Comrade Lenin ; An Answer to Lenin’s Pamphlet “Left-Wing” Communism, An Infantile Disorder. – In: International Communism in the Era of Lenin ; A Documentary History / Edited by Helmut Gruber. – New York, Anchor Books, 1972. – 426 p.
Extracts only

Imperialism, the World War and Social Democracy  / Herman Gorter
Source not very clear, probably translated from German; heavily annotated

The Opportunism of the Communist Party of the Netherlands  / Herman Gorter, 1919
Source not very clear, translated from German

 The Communist Workers’ International / Herman Gorter, introduction by Carsten Juhl. – London : [s.n.], 1977. – vi, 16 p.
Source: archive.org 

Reprints

Pannekoek and Gorter’s Marxism / Edited and introduced by D.A. Smart. – London : Pluto Press, 1978. – 176 p.
Contains: The Origins of Nationalism in the Proletariat [Translated from: Der Imperialismus, der Weltkrieg und die Sozialdemokratie, original Dutch, Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie]; The Organisation of the Proletariat’ Class Struggle [Translated from German, Die Klassenkampf-Organisation des Proletariats, 1921, Original Dutch title: De organisatie voor den klassenstrijd van het proletariaat)

Open Letter to Comrade Lenin / [H[erman]. Gorter] – London : Wildcat Pamphlet, 1989
Also see: “Left Wing” Communism – an infantile disorder? ; translation first published in the Workers’ Dreadnought, 1920

Periodicals

The Workers’ Dreadnought

For a complete digital collection, see: l.s.e. Digital Library 

 One Communist Party  / Herman Gorter
In: The Workers’ Dreadnought, Vol. VII (1920), no 2 (3 April), p. 5

 Ireland: The Achilles’ Heel of England  / Herman Gorter
In: The Workers’ Dreadnought, Vol. VII (1920), no 7 (8 May), p. 1-2

 Opportunism and Dogmatism  / Herman Gorter
In: The Workers’ Dreadnought, Vol. VII (1920), no 14 (26 June), p. 1-2

 Dogmatism and opportunism  / Herman Gorter
In: The Workers’ Dreadnought, Vol. VII, (1920), no 18 (24 July), p. 2-3

 An Open Letter to Comrade Lenin / Herman Gorter
In: The Workers’ Dreadnought, Vol. VII (1920), no 27 (25 September), Vol. VII (1920), no 28 (2 October), Vol. VII, 1921, no 51; Vol. VIII (1921), nos 1-13 (12 March - 11 June)

Why we need the fourth Communist Workers’ International  / Herman Gorter
In: The Workers’ Dreadnought, Vol. VIII (1921), no 32 (22 October), p. 5

The International Workers’ Revolution  / Herman Gorter
In: The Workers’ Dreadnought, Vol. X (1924), nos 47-52, Vol. XI (1925), nos 2 and 8, (9 February - 19 May)

Other periodicals

The Great Strike on the Railroads of Holland  / Herman Gorter
In: International Socialist Review, April 1903, translated from Neue Zeit by A. M. Simons

One Communist Party / [H[erman]. Gorter]
In: World Revolution, 1976, No 8

Why we need the Communist Workers’ International / [H[erman]. Gorter]
In: Revolutionary Perspectives, No 11


Latvian

Wehsturiskais materialisms / H[erman]. Gortera, no holandeeschu walodas tulkojis Fr. Rosinsch [Translated from Dutch by Fricis Rozinš (1870-1919)]. – Rigâ : Isdewuse [published by] Latweeschu Kulturas Beedriba, 1910. – 136 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)


Bulgarian

Istoričeskijat materializm. Za rabotnici objasnen / Cherman Gorter [translated from German]. – Sofija : Partijna Socialističeska Knižarnica i Pečatnica, 1910. – 140 p. – (Naučna Biblioteka Knižka ; 10). – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Istoričeskijat materializm. Za rabotnici objasnen / Cherman Gorter [translated from German]. – (Vtoro izdanie [Second edition]) – Sofija : Partijna Socialističeska Knižarnica i Peččatnica, 1919. – 176 p. – (Naučna Biblioteka Knižka ; 10). – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Proletarskata organizacija na klasovata borba / Cherman Goter, prevod or nemski [translated from German], beležka kom bolgarskoto izdanie [introduction to the bulgarian edition] IG [Ivan Gančev] – Sofija : Kooperativna pečatnica “Gutenberg”, [1921]. – 40 p. – (Biblioteka “Iskra” ; No. 1). – (Original Dutch title: De organisatie voor den klassenstrijd van het proletariaat)

Komunističeskija rabotničeski internacional (Dve taktiki [Two tactics]) / CH[erman]. Gorter [translated from German]. – Sofija : Pečatnica “Fotinov”, 1924 – 36 p. – (Original German title: Die Kommunistische Arbeiter-Internationale)

Istoričeskijat materializm. Populjarno izloženie [popular exposition] / Cherman Gorter, prev[od]. ot vtoroto nemsko izdanie: Ivan Gančev [translated from the second German edition by Ivan Gančev] – [Third edition]) – Sofija : Chemus A.D. za Knigopečatane i Izdatelstvo, 1924. – 176 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Istoričeskijat materializm. Populjarno izloženie [popular exposition] / Cherman Gorter, prevod ot vtoroto nemsko izdanie: Ivan Gančev [translated from the second German edition by Ivan Gančev] – [Fourth edition]) – Sofija : Izdatelstvona Rabotničeskata Socialdemokrati&ccaroneska Partija, 1946. – 176 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)


Ukrainian

Istoryčnyi materijaljizm / Herman Gorter, pereklav iz njimec’koho [translated from German by] Petro Ljivoberežnyi – [Kiëv] : Nakladom Vidavnictva “Pracju”, 1917. – 116 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)


Norwegian

Der historiske materialisme / Herman Gorter, oversat av Eugène Olaussen. – Kristiania : Norges Socialdemokratiske Ungdomforbunds Forlag, 1918. – 72 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Verdensrevolutionen / Herman Gorther [Gorter]. – Kristiania : Det Norske Arbeiderpartis Forlag, 1919. – 128 p. – (Original Dutch title: De wereldrevolutie)


Polish

Imperjalizm, wojna šwiatowa a socjaldemokracja / Herman Gorter. – [1918]. – (Original Dutch title: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie)


French

La révolution mondiale / Herman Gorter. – Bruxelles : Editions socialistes, Imprimerie Populaire, [1919] – 80 p. – (Original Dutch title: De wereldrevolutie)

  L’Impérialisme, la Guerre mondiale et la Social-Démocratie / Herman Gorter. – Bruxelles : Éditions Socialistes, 1920. – ? p. – (Original Dutch title: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-demokratie)

Réponse à Lénine sur “La maladie infantile du communisme” (1920) / Herman Gorter. – Paris : Librairie Ouvrière [67, Boulevard de Belleville], [1930]. – 112 p. – (Original Dutch title: Open brief aan partijgenoot Lenin)
 p. 1-37  p. 38-77  p. 78-112  Changed cover

La gauche communiste en Allemagne / Denis Authier, Jean Barrot. – Paris : Payot, 1976. –388 p.
Contains: L'opportunisme dans le Parti Communiste Hollandais (Original Dutch title: Het opportunisme in de Nederlandsche Communistische Partij); Les leçons des “Journées de Mars” (1921) (Dernière lettre de Gorter à Lénine) (Original German title: Lehren der März-Aktion)

Réponse à Lénine, Lettre ouverte au camarade Lénine, (1920) / H[erman]. Gorter – [Deuxième édition]. – Paris : éditions Spartacus, 1979 – ? p.

La révolution mondiale / Herman Gorter. – Bruxelles : Editions socialistes, Imprimerie Populaire, [1919] – 80 p. – (Original Dutch title: De wereldrevolutie)
photocopied reedition ca. 1978
 p. 1-17  p. 18-35  p. 36-55  p. 56-76

Periodicals

Impérialisme et Socialisme / [H[erman]. Gorter]
In: Demain [Genève], 2. J., 1918, Nr. 24, April, p. 354-363
[III and IV of Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-demokratie]

L’Union universelle du Prolétariat / [H[erman]. Gorter]
In: Bulletin communiste [Paris], 1° Année, 25 novembre 1920, p. 44-45

L’internationale Ouvrière Communiste (1923) / H[erman]. Gorter
In: Invariance, année VII, série II, n° 5

Pourquoi nous avons besoin de la Quatrième Internationale Ouvrière et Communiste / Herman Gorter.
In: (Dis)continuité, n° 32, mai 2011, p. p;138-140
Translated from: Workers’ Dreadnought, 22 octobre 1921


Hungarian

Marksizm i darvinizm A történelmi materializmus / Gorter Hermann, forditotta [translation] Pogáni József. – Budapest : Kiadja a Szocialista-Kommunista Munkások Magyarszági Pártja [Published by the Hungarian Party of Socialist-Communist Workers], 1919. – 104 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)


 A világforradalom fejlődése és a kommunizmus taktikája / A. Pannekoek : Nyílt levél Lenin elvtárshoz / H. Gorter. – Barikád Könyvek, 2011


Yiddish

der historišer materyalizm / funm holendišen sozyalistisen thuer [from the Dutch socialist fighter] herman gorter. – warše [Warsaw] : farlag arbeter-heym, 1919. – 128 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

 historišer materyalizm / haqdome fun qarl qautsqi [preface by Karl Kautsky], yidiš h. maymon [Yiddish H. Maymon] [translated from German] / herman gorter. – finfte ’oyflage [fifth edition]. – warše [Warsaw] : farlag arbeter-heym, 1926. – 128 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)
Source: Internet Archive 


Russian

Istoričeskije materializm / German Gorter, perevod i predislovie [translation and preface by] I. Stepanova – Moskva : Possijskaja Kommunističeskaja Partija (bol’ševikov) [Russian Communist Party (Bolsheviks)], Knigoizdatel’stvo [publishing house] “Kommunist”, Jui’ 1919 goda. – 140 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

Imperializm, mirovaja vojna i social-demokratija  German Gorter, [translated from German by] I. Stepanov – Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel’stvo [State pubisher], 1920 – 152 + 8 p. – (Giz. ; Nr. 562). – (Original Dutch title: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie)

Istoričeskije materializm / German Gorter, perevod i predislovie [translation and preface by] I. Stepanova – Vtoroe, ispravlennoe izdanie [Second, improved edition]. – Moskva : Izdatel’stvo “Krasnaja Nov”, 1924. – 176 p. – (Glavlit [Glavnaja Literatura] [Main Literature] ; Nr. 24503). – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)
Accompanied by other texts


Italian

La rivoluzione mondiale / Herman Gorter, [traduzione Gustavo Sacerdote]. – Milano : Avanti, 1919. – 96 p. – (Original Dutch title: De wereldrevolutie)

L’imperialismo, la guerra mondiale e la socialdemocrazia / Herman Gorter, traduzione Gustavo Sacerdote. – Milano : Società Editrice Avanti, 1920. – 160 p. – (Original Dutch title: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie)

L’internazionale comunista operaia (K.A.I. 1923) / H[erman]. Gorter [with an introduction by Carsten Juhl]. – Caserta : Edizione G.d.C, [1973]. –48 p.
 p. 1-13  p. 14-35  p. 36-48;


Swedish

Värdsrevolutionen / Hermann Gorter, Bemyndigad översättning av [authorised translation by] Allan Wallenius. – Stockholm : Frams Förlag, 1919. – 144 p. – (Original Dutch title: De wereldrevolutie)

Socialismens ABC. Den historiska materialismen förklarad för arbetere. Med ett förord av Karl Kautsky / Hermann Gorter, till svenska av [in Swedish by] Otto R. Wangson. – Malmö : Tryckeri Aktiebolaget Framtidens Bokförlag, 1921. – 168 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)

   Öppet brev till kamrat Lenin – ett svar på Lenins broschyr: “Radikalismens – kommunismens barnsjukdom”. – [Stockholm] : Arbetarmakt, 1975. –

   Den Historiska Materialismen / Herman Gorter. – [Stockholm] : Arbetarmakt, 1977. –
Original edition Malmö : Framtiden, 1921


Latgalian

Wèsturiskais materialisms / G. Gorters [adaptation by Wl. Zeimals after the Latvian and Russian editions]. – [Pleskava (Rigâ)] : Latwijas Kommunistiskos Partijas Gromotu Apgoniziba “Spartaks”, 1922. – 116 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)


Lithuanian

Istorinis materializmus / Hermann Goerter, Versta iš Rusu kalbos [translated from Russian], prakalba Lietuviu leidžiant [introduction to the Lithuanian edition by] P.A. – Brooklyn, N.Y. : Amerikos Liet[uviu] Darbininku Literaturos Dr[augi]jos Leidinys [Journal of the Association of the Lithuanian Friends of Literature in America], 1923. – 192 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)


Greek

 Ho historikos hulismos / Her. Gkorter [Gorter], [translated from German by Nikos Laídis], prologos tou [Preface by Mr] K. Gianni Kordatou. – Athenai : Bibliopôleion Mich. I. Saliberou, [1925]. – 140 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)


Serbo-Croatian

Istorijski materijalizam / Cherman Gorter, prevod s nemačkog [vertaald uit het Duits]. – Sid : Knjižarsko štamparska zadruga “Pravo naroda”, 1925. – 130 p. – (Original Dutch title: Het historisch materialisme)


Afrikaans

Die Kommuniste-Manifes / Karl Marx en Friedrich Engels, [translated from the Dutch translation by Herman Gorter]. – Kaapstad : Werkersparty van Suid-Afrika, [mei 1938]. – 48 p. – (Original Dutch title: Het communistisch manifest; original German title: Manifest der Kommunistischen Partei)


Portuguese

A Questão Sindical, extraido de «Reposta a Lenine», 1920
In: Sindicatos : Arma contra-revolucionária / Herman Gorter, Bergmann, A. Pannekoek. – Lisboa : Edições Spartacus, 1974. – 66 p. – p. 11-30


Czech

Otevřený dopis soudruhu Leninovi  [Open Letter to Comrade Lenin] / Herman Gorter. – 2011
Source: Knihovnička Starého Krtka  (Bookshelf of the Old Mole)


Spanish

Carta abierta al camarada Lenin / Herman Gorter, 2004.


Chinese

Historical Materialism would have been translated from Japanese into Chinese by Li Da, see: Wikipedia  (nl).


Japanese

Historical Materialism would have been translated into Japanese, see: Wikipedia  (nl).


Notes

1. The edition of Herman Gorter’s “Verzamelde Werken” (Collected Works, three editions in different covers) by Dr Garmt Stuiveling in 1948-1952 in 8 Volumes consists of “corrected” versions of Herman Gorter’s poetry, something not appreciated by everyone; Garmt Stuiveling’s equally “corrected” edition of the famous and much translated “Max Havelaar” by Multatuli led to the sarcastic remark that one might better call it the Garmt Havelaar by Max Stuiveling (Willem Frederik Hermans); so it seems useful to compare with the latest editions published during Herman Gorter’s lifetime.


Compiled by Vico, 15 August 2015, latest additions 10 November 2020Inventory by language

The 25 languages are given (not very logical) in the chronological order of the first publication in a language (for as far as known); in this overview this has been corrected to an alphabetical order according to the language-codes.

 • af – Afrikaans / Afrikaans / Afrikaans / Afrikaans
 • bg – Bulgarian / Bulgare / Bulgarisch / Bulgaars
 • cs – Czech / Tchèque / Tschechisch / Tsjechisch
 • de – German / Allemand / Deutsch / Duits
 • el – Greek / Grec / Griechisch / Grieks
 • en – English / Anglais / Englisch / Engels
 • es – Spanish / Espagnol / Spanisch / Spaans
 • fi – Finnish / Finois / Finnisch / Fins
 • fr – French / Français / Französisch / Frans
 • hu – Hungarian / Hongrois / Ungarisch / Hongaars
 • it – Italian / Italien / Italienisch / Italiaans
 • ja – Japanese / Japonais / Japanisch / Japans
 • lt – Lithuanian / Lithuanien / Litauisch / Litouws
 • ltg – Latgalian / Latgaliens / Letgalisch / Letgaals
 • lv – Latvian / Letton / Lets / Lets
 • nl – Dutch / Néerlandais / Niederländisch / Nederlands
 • no – Norwegian / Novergien / Norwegisch / Noors
 • pl – Polish / Polonais / Polnisch / Pools
 • pt – Portuguese / Portugais / Portugiesisch / Portugees
 • ru – Russian / Russe / Russchisch / Russisch
 • sh – Serbo-Croatian / Serbo-croate / Serbokroatisch / Servo-Kroaats
 • sv – Swedish / Suedois / Schwedisch / Zweeds
 • uk – Ukrainian / Ukraienien / Ukrainisch / Oekraïens
 • yi – Yiddish / Yiddish / Jiddisch / Jiddisch
 • zh – Chinese / Chinois / Chinesisch / Chinees

 Also see: Notes and letters by Herman Gorter