Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives
 

De Arbeidersraad 1933-1937

Raden-kommunistiese beschouwingen

Redactie en administratie: Weesperstraat 16a, Amsterdam-Oost

Uitgegeven door “voormalige k.a.p.n.-leden”, meer in het bijzonder door de familie Korper waaronder Frits Kief, en met A. de Leeuw; klaarblijkelijk vooral in reactie op de Rijksdagbrand door Marinus van der Lubbe en de verschijning van het “Roodboek”.

De illustraties zijn van Gerd Arntz (1900-1988), zie: Gerd Arntz Web-Archive en: Wikipedia.

Het tijschrift is gebrekkig overgeleverd, en er is veel dat ontbreekt.

Bron: i.i.s.g. , Amsterdam


Arbeidersraad

Bron: Collectie a.a.a.p.


1933

 De Arbeidersraad, 1ste jaargang, 1933, nr. 1, september

 • Ter inleiding
 • Wereldontwrichting wereldwording
 • De Rijksdagbrand
 • Aan de arbeiders van n.a.s. en r.s.p.

 De Arbeidersraad, [1ste jaargang], 1933, [nr. 2], 2 oktober

 • Verklaring [over de Rijksdagbrand en Marinus van der Lubbe: de daad wordt afgewezen, en de persoon was onbekend]

 De Arbeidersraad, [2de jaargang], 1934, nr. 1, december


 De Arbeidersraad, 2de jaargang, 1934[?], nr. 3, maart

 • Dreigende wereldoorlog
  • Feiten en gestalten
  • Economische ondergrond
 • De ineenstorting van een politiek systeem

 De Arbeidersraad, [3de jaargang], 1935, nr. 2, januari

 • Imperialisties Komplot aan de Saar

 De Arbeidersraad, [3de jaargang], 1935, nr. 3, maart

 • De internationale situatie
  • Rusland
  • Frankrijk
  • Oostenrijk
  • Italië
  • “Luwende crisis”
 • Een antwoord [aan M.A., een medewerker van “De Arbeid” over de Saar-leugening]
 • Mededeling

 De Arbeidersraad, [3de jaargang], 1935, nr. 4, april

 • Waarheen gaat Europa?
 • Men vraagt niet,wij draaien toch
 • Naschrift

 De Arbeidersraad, [3de jaargang], 1935, nr. 5, eind april (extra)

 • De statenverkiezingen. Tegen fascisme en demo-fascisme, de proletarische dictatuur!

 De Arbeidersraad, [3de jaargang, 1935, nr. 6, mei

 • Van Plannen en Schappen. Neo-reformistische corporaties of Arbeidersraden?

 De Arbeidersraad, [3de jaargang], 1935, nr. 7, voorjaar

 • Duitsland van binnen bezien

 De Arbeidersraad, [3de jaargang], 1935, nr. 8, augustus

 • Wereldcrisis – Wereldrevolutie [I]
 • Het fascisme in een slop

 De Arbeidersraad, [3de jaargang], 1935, vlugschrift 14 augustus

 • Arbeiders, kameraden! [De g.i.c. nogmaals als “prae-fascisties“”]

 De Arbeidersraad, [3de jaargang], 1935, nr. 9, september

 • Wereldcrisis – Wereldrevolutie (II)
 • Uit Herman Gorter, “De Arbeidersraad”
 • Fragment uit “De Arbeiders Alleen”
 • Het “demonstratief congres” der s.s.a. en wij

 De Arbeidersraad, [3de jaargang], 1935, nr. 10, oktober-november

 • Imperialistische oorlogsdreiding. Tegen oorlog en godsvrede: proletarische raden-dictatuur!
 • Van onderen op! [s.s.a.-congres]

 De Arbeidersraad, 2de [=4de] jaargang, 1936, nr. 6, juni

 • Arbeiders in offensief!
  • Economische situatie
  • De politieke toestand
  • De arbeiders in het offensief
 • Openbare vergadering
 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Van de redactie
 • Het volksfront regeert

 De Arbeidersraad, 2de [=4de] jaargang, 1936, nr. 7, juli

 • Marx en de professoren
 • Een wetswijziging. Oude heren, nieuwe wetten [Rusland, Nederland, Erich Mühsam]

 De Arbeidersraad, 2de [=4de] jaargang, 1936, nr. 8-9, augustus

 • Burgeroorlog in Spanje
 • Stalin executeert
 • De steunroof. Klassefront tegen de verpaupering

 De Arbeidersraad, [4de jaargang], 1936, nr. 10, november-december

 • Honger en kanonnen

 De Arbeidersraad, 3de [=5de] jaargang, 1937, nr. 1-2, januari-februari

 • Spanje!
 • Bij de aanvang van de derde jaargang [ingevoegd; A. de Leeuw, ’s-Gravesandestraat 8, Amsterdam]
 • Rede van kam[eraad]. Andreas Nin
 • Heksenproces [Moskou, Radek]
 • Flitsen uit “Babeuf” van Ilja Ehrenburg
 • Notities over ’t Radekproces
 • Van Roodboek tot Oranjecomedie [Maurits Dekker]

 De Arbeidersraad, 3de [=5de] jaargang, 1937, nr. 3, mei

 • Naar een Marxistiese Arbeiders Partij
  • Het verval van de Komintern
  • Spanje kan het uitgangspunt van de nieuwe revolutionaire internationale worden
  • De noodzaak van de Marxistiese proletarische Partij in Nederland
  • Raden-Kommunisme en revolutionaire Partij
  • Nederlandse Marxisten, wat doet Gij?
 • Heldenkermis der Democratie

 De Arbeidersraad, 3de [=5de] jaargang, 1937, nr. 3 [=4], juli

 • De opbouw van de revolutionaire partij
  • Vorm en doel (Inleiding)
  • De arbeidersraden
  • De burgerlike Arbeidersbeweging
  • De vakbeweging
  • Bedrijfskernen. Het celweefsel van de revolutionaire partij
  • Middelen
  • Partijdiscipline
 • Het woord is aan de kanonnen... Dance macabre

Compiled by Vico, 10 January 2016, latest additions 11 January 2016


Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G., Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866