Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives
 

Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus” 1945-1949

[Redacteur: Tjeerd Woudstra (=Stan Poppe), daarna R. Hulsman (=Stan Poppe)]

Bron: i.i.s.g. en collectie a.a.a.p.


Spartacus Weekblad

Bron: collectie a.a.a.p.


De eerste twintig afleveringen uit 1945, en de eerdere jaargangen, gemaakt in de illegaliteit, zijn nog niet ontdekt.


  Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, extra uitgave [1945]

[Twee exemplaren, 2 p.]


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 21, 15 mei 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 22, [22 mei] 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 23, [29 mei] 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 24, [6 juni] 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 25, [13] juni 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 26, [20] juni 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 27, [27 juni] 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 28, [4 juli] 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 29, 18 [juli] 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 30, 25 [juli] 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 31, [3] augustus 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 32, [10] augustus 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 33, [17] augustus 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 34, [24] augustus 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 35, [1] september 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 36, [8] september 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 37, [15] september 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 38, [22] september 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 39, [29] september 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 40, 6 oktober 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 41, 13 oktober 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 42, 20 oktober 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 43, 27 oktober 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 44, 3 november 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 45, 10 november 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 46, 17 november 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 47, 24 november 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 48, 1 december 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 49, 8 december 1945


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 50, 15 december 1945

Met “Inaugaraal adres”.


 Spartacus, Weekblad van de Communistenbond, nr. 51, 22 december 1945


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 1 (5 januari)

 • De heilige oorlog
 • Een nieuw jaar van verslaving, een nieuw jaar van verzet
 • Grepen uit de revolutionaire litteratuur [André Malraux, Het menselijk tekort, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1934; over de burgeroorlog in China, uit de tijd dat Tsjiang Kai Sjek het bloedbad aanricht onder de revolutionairen]
 • Het Skoda-schandaal
 • Wilde stakingen en spelregels [Stakingen in de Verenigde Staten]
 • Feiten om vermeld te worden [Tewerkstelling]
 • Waarvoor zij vochten en nu onze Hollandse soldaten weer vechten [Brief van Amerikaanse veteraan]
 • Meningen van de lezers [a) Zelf-organisatie en partij, door W.K., met antwoord; b) “Spartacus” te negatief]
 • Spartacus en de trotskisten [Voorstel tot fusie van Spartacus en C.R.M. te Zutphen, getekend door A. Vullinga voor “Spartacus”, afdeling Zutphen en Jan de Boer voor het C.R.M., afdeling Zutphen, voorstel principieel verworpen]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 2 (12 januari)

[“Dit is het tweede nummer van 12 bladzijden, dus 1½ maal de gewone omvang. De prijs is daarmee ook deze keer 20 cent. Hiermede hebben wij dus het niet verschenen nummer in de kerstweek vervangen”]

 • Op voorpost
 • Het fascisme marcheert [Ordening van de uitbuiting door de staat]
 • Kerk en arbeidsconflicten [Zelf-kritiek van de kerken ten opzichte van sociale noden]
 • Uit de fatsoenlijke wereld [Over Jacques de Kadt en Sal Tas]
 • Democratische interventie [Spanje]
 • Voor de staat of voor de massa’s
 • Spelers in een film zonder einde!
 • In het jaar 2000 [Bellamy]
 • Grepen uit de revolutionaire litteratuur [Naoshi Toekoenaga, Straat zonder zon, Amsterdam, Wereldbibliotheek, over klassenstrijd in Japan]
 • Mens en maatschappij [Lezing bij de Algemene Bond van Huisvrouwen te Enschede]
 • Hendrik V [Engelse film vertoond te Amsterdam]
 • Verdubbelen! [Het lezersaantal]
 • Over: Marxisme
 • Plicht
 • Tussen Regge en Dinkel [Enschede]
  • Lokkebrood
  • Goedkope arbeid
  • Armenzorg
 • De opvoeding van Duitsland
 • Bij de Algemene Bond van Huisvrouwen te Enschede
 • Ingekomen boeken of geschriften
 • Correspondentie
 • Wat ons opviel
  • “De Vlam”
  • Britse soldaten in staking
  • Een luger
 • Vergaderingen
  • Amsterdam
  • Zutphen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 3 (19 januari)

 • Duitsland [Ontmanteling van het Duitse Rijk]
 • Hoe het vergroeit [E.V.C.]
 • “Bezorgde lui” [Reactie op een verslag in de katholieke Volkskrant: Twentse textielindustrie dient voor 80% militaire doeleinden]
 • Bellamy en het communisme
 • Helpers gezocht voor de bezetter [Indonesië]
 • Wat ons opviel [Indonesië]
  • Stoottroepen naar Indonesië
  • Het oude leger over het nieuwe
  • Middel of doel?
 • Extra! [Sinaasappelendistributie in de haven van Rotterdam]
 • Klassenstrijd en ordening in Amerika
 • Partisanenstrijd in europa
 • Boekbespreking [Dr. W. van Ravesteijn, Geen reactie en geen utopie, maar... democratie, proeve van een radicaal-democratisch program, Rotterdam, Brusse]
 • Uitgeverij “De Vlam” (Utrechtsestraat 44, Amsterdam-Centrum): Einde januari verschijnen bij onze uitgeverij twee belangrijke werken: Van slavenmaatschappij tot arbeidersmacht; en De arbeidersraden]
 • Ingezonden opmerking [Aanmerkingen over de kwaliteit van het blad]
 • Vergaderingen
  • Enschede
  • Amsterdam-Zuid, Spanje en de democratiën]
  • Amsterdam-Oost, Indonesië en het Nederlandse kapitalisme
  • Arnhem, Franco Spanje en de houding van de “democratieën”
  • Zaandam, Zaal verwarmd, discussie over het weekblad “Spartacus”
  • Rotterdam-rechter-Maasover, Wat wil de “Spartacus”-beweging?

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 4 (26 januari)

 • Ongenode gasten [Conferentie van de Verenigde Naties in Londen]
 • Toepasselijk versierd [C.P.N.-congres]
 • Corruptie en ordening [naar aanleiding van een Tweede-Kamerdebat]
 • De toekomst van Duitsland
 • De partij en de arbeidersklasse [Debat in afdeling Zutphen]
 • Correspondentie van de redactie
 • Boekbespreking: A. Sparrenburg, Wie van Colijn?, Leiden, Leidse uitgeversmaatschappij
 • Spartacusbeweging 1919 [De verheerlijking van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht]
 • Het Ik en het Zelf [Egoïsme en altruïsme]
 • Rangen en standen onder gerepatrieerden (“De waarheid”)
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur (Ben Traven, Modesta)
 • Vergaderingen
  • Amsterdam-Centrum, Is Stalinisme communisme?
  • Rotterdam-rechter-Maasoever, Wat wil de Spartacusbeweging?
  • Hilversum, iedere vrijdagavond
  • Enschede, Staat en socialisme

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 5 (1 februari)

 • Het geheime weten [Volkerenbond en Verenigde Naties]
 • Arbeiders [Vlugschrift tegen oproep tot demonstratie voor Van Mook en de regering in verband met Indonesië]
 • Partij van de arbeid? [Vereniging van allerlei oude tendensen uit het verleden]
 • Van Potemkin tot regenboog [De Russische film “Potemkin” (internationalistische verbroedering), “Tien dagen die de wereld deden wankelen” (verboden) versus de Russische film “De regenboog” (nationalisme en haat), in Engeland bekroond]
 • Nieuwe ontwikkeling [Geert Ruygers, Socialisme vroeger en nu; personalistisch socialisme]
 • Film. De jeugd van Maxim Gorki
 • Politiek toneel [conferentie van vijf grote mogendheden in Londen]
 • Dat kan hier niet gebeuren [Burgemeester van Barneveld met oorlogsverleden]
 • Bij de duivel te biecht! [Honderden anti-fascisten vermoord in Griekenland]
 • Correspondentie van de redactie [Trotskisme en Indonesië]
 • Wijl God het wil... [Comité voor gebiedsuitbreiding]
 • Ouders! Past op uw kinderen [Militarisering van de Nederlandse jeugd, 14-17 jaar]
 • Arbeidsschool V.S.V. [Vereniging van Spartacus-vrienden Amsterdam]
 • Vergaderingen (Enschede, Staat en socialisme; Deventer; Hilversum; Amsterdam-Zuid, Wilhelm Reich, het verband tussen maatschappelijke en sexuele onderdrukking)
 • Tussen Regge en Dinkel [Arbeidsconflicten]
 • De tragedie van de lompen [Kledingdistributie H.A.R.K.]
 • Oproep [Oprichting muziekgezelschap]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 6 (9 februari)

 • Klassenstrijd in Frankrijk
 • Laat uw linkse hand niet weten... [Regering Schermerhorn]
 • Amerikaanse stakingstactiek [Naar The Militant van de Socialist Workers Party in Amerika (Trotskisten)]
 • Opstand in Treblinka [Concentratiekamp, Uitgave Stichting M.S. Fonds, Schiedam]
 • Gewetensbezwaren. Inzake de krijgsraad [Comité V.G.K., Bennebroek]
 • Over: Karakterfouten [Psychologie]
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Upton Sinclair, Jimmie Higgins]
 • Vergadering over Indonesië [Vereniging Nederland-Indonesië te Amsterdam, Ds. Buske]
 • Overkoepeling van de Jeugd [Allerlei jeugdorganisaties]
 • Vrouwen-logica
 • V.S.V.-vergaderingen [Almelo, De politieke en economische toestand van de arbeidersklasse; Amsterdam, Het historisch materialisme, Amsterdam-Centrum, Het verband tussen maatschappelijke en sexuele onderdtukking; Amsterdam-Oost, Stalinisme Trotskisme en Communisme; Brielle; Brielle, Wat wil de Spartacusbeweging?; Deventer, Staat en socialisme; Haarlem, Spartacus en het militarisme]
 • De oude Bolsjewieken en de Gestapo [De trotskistische R.C.P. over de Neurenberg-processen en beschuldigingen van contacten tussen oude bolsjewieken en de Gestapo]
 • Actie van de vrouwen [Enschedese huisvrouwenbond]
 • Soldaten zonder uniform [Filmrecensie]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 7 (16 februari)

 • De blinde Godin... [Justitia]
 • De verzetsbeweging in Spanje
 • Nationalisatie van de Engelse mijnen
 • Alweer een “groot” man rijker [Schermerhorn, Van Kleffens]
 • Onderzoek van de openbare mening [Vereniging voor opinie-onderzoek]
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Upton Sinclair, Jimmie Higgins]
 • Hirosjima
 • Intelligentie [Intelligentie-testen]
 • Arbeidersstrijd, arbeidersorganisatie [N.V.V. en E.V.C.]
 • Wie zijn “ons”? [Australische wapenleveranties aan Nederland voor Borneo]
 • Correspondentie van de redactie [over “Orde en geweld”]
 • Wat het zwaarst is... [Militaire uitgaven]
 • Koloniale zorgen voor de Franse bourgeoisie [Senegal]
 • V.S.V.-vergaderingen [Den Haag, Indonesië en de strijd van de arbeidersklasse; Amsterdam-West, Een indonesiër spreekt over Indonesië; Amsterdam-Zuid, De aanstaande verkiezingen]
 • “Ondeugende impressies” [Twentse Huisvrouwenbond]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 8 (23 februari)

 • Herdenking februari-staking 1941. Openbare vergadering
 • De strijd in de jodenhoek
 • Een fijne neus [Internationale beurs-organisatie in oorlogstijd]
 • De metaalarbeidersstaking in 1941
 • De grote dagen [Februari-staking]
 • Het begin van het einde [Februari-staking]
 • Waar prof. Romme zich niet mee bemoeit
 • Nog wat voor Romme
 • Legendevorming (Over de rol van de C.P.N. en de bourgeoisie in de Februari-staking herdenking]
 • Stakingen [in 1946]
 • Stemmen [Film Raduga waarin alle Duitsers vervloekt worden]
 • De strijd tegen het militarisme
 • V.S.V. vergaderingen [Zaandam, de strijdtactiek van de arbeidersklasse; Rotterdam-Zuid, Van slavernij tot arbeidersmacht]
 • Gezondheids“zorg” in Indonesië
 • Tussen Regge en Dinkel [De wederopbouw in Enschede]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 9 (2 maart)

 • Tot de orde van de dag [Parlementarisme en democratie]
 • De achtergrond van de prijspolitiek
 • Stakingsherdenking [Georganiseerd door Spartacus]
 • Relletjes [300.000 stakers in Bombay]
 • Waterlooplein 1946... [De verdwenen joodse handelaars, de nationale herdenking van de Februari-staking door de bourgeoisie]
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Ilja Ehrenburg, 10 paardenkrachten, het leven van de auto’s]
 • De E.V.C. en staatskapitalisme
 • Nationale Internationale [De driekleur op de herdenking van de Februaristaking]
 • Zelf-organisatie [Bedrijfsnieuws, blad van E.V.C./C.P.N. voor de havenarbeiders]
 • Ook gelikwideerd? [Het ontbreken van sovjets in een dagorder van Stalin]
 • Twee dichtbundels [Max Schuchart, Verboden nadruk, Schiedam, De Boekerij, 1945; [Anoniem], Unser Lied]
 • Adresverandering [Uitgeverij De Vlam, Trouringhstraat 8(2), Amsterdam-West 2]
 • V.S.V. Vergaderingen [Hilversum, iedere vrijdagavond; Leeuwarden; Amsterdam-Oost, Hoe ontwikkelen wij de grootst mogelijke activiteit?; Amsterdam, vertoning van de film 4000 millioen, met mandolineorkest]
 • Vreedzame ontwikkeling [Vrede en oorlogsellende]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 10 (9 maart)

[Voorlopig redactieadres: Beursstraat 17, Amsterdam-Centrum]

 • De Spaanse griep
 • Buiten de orde
 • De school als Ronsel-Bureau
 • Waarom doen ze dat [Februari-staking 1941]
 • De stakingsbeweging in Engels-Indië
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [10 P.K.. Het leven der auto’s, door Ilja Ehrenburg, Uitgeverij W. de Haas, Utrecht]
 • Partijen en stromingen in Indonesië
 • Op vrije voeten
 • Zo heer, zo knecht
 • “Weerbare democratie”
 • Van de Maaskant
 • Tussen Regge en Dinkel
 • V.S.V.-vergaderingen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 11 (16 maart)

 • Churchill blaast groot alarm
 • Deviezen-jacht
 • De school als ronsel-bureau
 • Slachtoffers van de “vrede”
 • De voorbereiding tot de derde wereldoorlog
 • Grepen uit de revolutionaire literaatuur [’s Keizers koelies, Theodor Plivier]
 • Voorvechters van de democratie
 • Tweeërlei maat [Ingezonden]
 • In Oost-Duitsland (eigen correspondentie)
 • Van de Maaskant
 • Landingen in Indonesië
 • Wat ons opviel
  • Democratische Gestapo
  • Ieder voor zich en...

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 12 (23 maart)

 • Stalin neemt de handschoen op
 • Amerika. Vakverenigingstaktiek enz.
 • Weest op uw hoede [repressie in Frankrijk]
 • De nieuwe internationale [Indonesië]
 • Bellamy en Spartacus
 • De olievlek der corruptie
 • Gezondheids-statistiek in Nederland
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [De stenen doolhof, David de Jong jr.]
 • Ha, de groente komt vrij!
 • Nationale onafhankelijkheid
 • Sijmen, betaal! [Regeringsmaatregelen]
 • Katholieken en de E.V.C.
 • Om onze vrijheid
 • Wat ons opviel
 • 400 millioen bondgenoten
 • Scholings-cursus
 • V.S.V.-vergaderingen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 13 (30 maart)

 • Brekers van het verzet
 • Geloofsbelijdenis van de ondernemer
 • Russische bevolkingspolitiek
 • Uit de bezettingstijd (Maurits Dekker, “De Laars op de nek”)
 • De arbeidersraden [boekrecensie]
 • Wat ons opviel
 • Van de Maaskant (De staking bij de “Baronie”)
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Stalin liquideert
 • Frühlingserwachen of Lente in Duitsland
 • Rectificatie (J.H. Cobbenhagen)
 • Vereniging Spartacus Vrienden

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 14 (6 april)

 • De organisatie van het Barbarisme (Hongersnood)
 • De taktiek van de stakingsbrekers
 • Van het westelijk front geen nieuws (filmrecensie)
 • Veiligheidsraad?
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [I.J. Singer, De gebroeders Aschkenazi]
 • Een humaan plan
 • Boekbespreking (Van slavenmaatschappij tot arbeidersmacht)
 • Correspondenten!
 • Wat ons opviel
 • Vrijwillige of gedwongen arbeid?
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Van de Maaskant
 • De Algemene Arbeidsreserve (Ongezonden)
 • “Bevrijde” wereld
 • Vereniging Spartacus Vrienden

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 15 (13 april)

 • “Ontspanning”
 • De verkiezingen
 • Klassenstrijd in Frankrijk
 • 1871 Parijs - Kroonstad 1921
 • Zaken doen
 • Wederopbouw... Waarvoor!
 • Mechanische hersenen [nieuwe rekenmachine]
 • Door uitputting wanhopig
 • “Beschermers” van het Marxisme
 • Lezers van Spartacus
 • Herdenking 13 april 1942 [Februaristaking]
 • Voor Christendom en Humanisme
 • Huisvrouwenaktie

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 16 (20 april)

 • De Franse ruïne
 • Over anti-semitisme
 • Loonarbeid in Rusland
 • De nieuwste rechten van de mens
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [John Steinbeck, De druiven der gramschap]
 • Het A.N.V.J. ontmaskert zichzelf
 • Over het vraagstuk van de partij
 • “Vrij Spanje” [Filmrecensie]
 • Wat ons opviel
 • Asperantistoj Atento! [Esperanto]
 • Indonesië
 • Kunst uit het verleden “Van Jan van Eijck tot Rubens” [Tentoonstellingsverslag]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 17 (27 april)

 • Meidag - Strijddag van de arbeidersklasse
 • Strijd in de metaalindustrie
 • Op de Hoge Veluwe [Besprekingen over Indonesië]
 • Verdwenen jeugd [Joodse kinderen]
 • Chaplin op z’n best
 • Iran en Spanje
 • De Javaan wordt mishandeld
 • Loon naar werken
 • De Miljardennota
 • Vergaderingen
 • Over het vraagstuk van de partij [vervolg]
 • Van trotskistische zijde
 • Esperanto Komuniko
 • Zeelieden-staking
 • Verbeteraars van Hitler

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 18 (4 mei)

 • Mei 1940 - Mei 1945
 • Teleurstelling en strijd (Mei 1945- Mei 1946)
 • De zeeliedenstaking
 • De betekenis van de opstand van Kroonstad
 • In afleggertjes [Tweedehandskleding]
 • Uit de bezettingstijd (fragmenten uit de zojuist verschenen roman: “Het begon op 10 mei”, uitgave boekenbedrijf “Arena”, Amsterdam)
 • Aan de lezers
 • De Jonge Garde van het proletariaat
 • De Franse democratie
 • E.V.C.-meeting - Amstelveld - Amsterdam
 • Over de taak van de partij III (slot)
 • Vrouwenbeweging
 • V.S.V. vergaderingen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 19 (11 mei)

[De bijlage over de verkiezingen ontbreekt]

 • Gelocaliseerde stakingen
 • Groeiende samenhang
 • Concurrentie
 • Anti-semieten en democraten
 • Dankbaarheid (Algemeen vrouwenverbond)
 • Waanzin [Voedselvernietiging]
 • Een nieuwe klasse vecht om de macht [Discussieartikel]
 • Een Zwitserse film [“De laatste kans”]
 • Staking Schiphol
 • Jeugdbeweging en klassenstrijd
 • Stakers-ondersteuning
 • Tussen Regge en Dinkel. Sitdown-staking
 • 1-Mei verslag
 • De zeeliedenstaking
 • Produktie-coöperaties

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 20 (18 mei)

 • Victorie-plein. Het bezoek van Churchill
 • Is Rusland socialistisch?
 • De Laars van Europa. Italië
 • Berlijn 1918 [Adam Scharrer, Vaterlandslose Gesellen]
 • “Samen op weg” (Filmrecensie)
 • Tegen het Défaittisme
 • Vrouwen-aktie
 • Van de lezers: Over zionisme
 • Jeugdbeweging
 • Het Esperanto-congres te Alkmaar
 • Over “Gedichten”

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 21 (23 mei)

 • Mislukte doorbraak
 • Uit de mijnstreek
 • Churchill deelt in onze armoede
 • De Antwerpse dokken solidair
 • Het erfrecht in Rusland
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Adam Scharrer, Vaterlandslose Gesellen]
 • Inflatie in Hongarije
 • Nationalisme en vaderlandsliefde
 • Van onze lezers
 • De arbeidersklasse in Indonesië
 • Zomerkamp-Spartacus
 • Tussen Regge en Dinkel “Zoya”
 • Vrouwenvergadering

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 22 (1 juni)

 • Strijd om de macht
 • De vrouw en de stakingen
 • Aandeelhouders en rentetrekker. De hyena’s van de samenleving
 • Teken op de steunlijst voor de stakers
 • Verkiezingen en staking
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [John Steinbeck, De Druiven der Gramschap]
 • Regeringscrisis
 • Sexuele nood!
 • Wist u dat...
 • Hollandse “Nieuwe”
 • Van de Maaskant
 • Zomerkamp-Spartacus
 • Van de Arbeids-reserve!
 • Grote openbare vergadering [Brakke Grond, Nes, Amsterdam]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 23 (8 juni)

 • Ongebroken strijd (Rotterdamse en Amsterdamse havens en de EVC)
 • Sportiviteit
 • Stakersvergadering Apollohal
 • Amerika
 • Kolonel Sutherland onthult
 • De tweede ronde (Verkiezingen)
 • Twee onder een deken [“Het Parool” en Deken Bont over oorlogsdoden]
 • Personalistisch socialisme
 • Een zeeman schrijft ons
 • De regering als stakingsbreker
 • Zomerkamp Spartacus

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 24 (15 juni)

 • Geldzorgen
 • De stakingen en de E.V.C.
 • De stand van de stakingen
 • Landbouw en techniek
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Maxim Gorki, De moeder]
 • Een lezer schrijft ons
 • Vunzig
 • Over revolutionaire literatuur
 • Aan de lezers!
 • Oproep tot internationale solidareit
 • Over gezondheidszorg en uitbuiting
 • Wettige “strijdmethoden”
 • Gij vrouwen...
 • Franse verkiezingen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 25 (22 juni)

 • Atoomvrede
 • De C.P. solliciteert
 • Nationalisatie
 • De goede aarde
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Th. Plevier, De keizer ging, de generaals bleven]
 • De Eenheidsvakcentrle en de C.P.N.
 • Suiker
 • De stakers antwoorden Blokzijl
 • Van onze lezers. Steunaktie Spartacus
 • Zomerkamp Spartacus
 • Zeeliedenstaking en nog wat
 • V.S.V. vergadering [Amsterdam, Velsen]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 26 (29 juni)

 • De strijd tegen de honger
 • Rusland bereidt zich voor...
 • Bevroren harten
 • Spartacus en het trotskisme
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Th. Plevier, De keizer ging, de generaals bleven]
 • Sexuele nood [neo-malthusianisme]
 • Het beheersen van mensen
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Wat lijkt dat op? [E.V.C. Arnhem, legerinval]
 • Van onze lezers
 • Mededeling van de administratie

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 27 (6 juli)

 • Op het hellend vlak
 • De stem des volks
 • Verworpenen der aarde
 • Boekenstal Amstelveld
 • Bikini [atoomproeven]
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Vreugdearbeid]
 • Henk Henriet
 • Arbeidersleven in Rusland
 • Een staker schrijft ons
 • Loden soldaatjes
 • Tussen Regge en Dinkel

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 28 (13 juli)

 • Het consumentenkrediet
 • Vredesoefeningen en 4pCt.
 • Het Russiche intellectuelen-paradijs
 • Luchtkastelen
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [P. Istratie, De ondergang van het huis Thüringen]
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Angst voor een woord
 • Spanje, 10 jaar geleden
 • Wie heeft de suiker
 • Indonesia, kruispunt van belangen
 • Volkstoneel
 • Van de Maaskant

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 29 (20 juli)

 • Het vredesoffensief
 • Crisis in de vakbeweging
 • Het kapitaal beloont
 • Pogrom 1946 [anti-joods pogrom in Polen]
 • Als schapen ter slachtbank geleid... [militaire lichting 1947]
 • De “Voorpost” weet het beter
 • On-natiionale studenten
 • Er zit schot in [N.V.V.]
 • Reformisme in België
 • Doel van onze strijd in Indië
 • Gemilitariseerde jeugd
 • Wat ons opviel

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 30 (27 juli)

 • Strijd om Duitsland
 • Opvoeding en onderwijs in Rusland
 • De nieuwe strijdmethoden en het communisme
 • Gebondenen en losgeslagenen [Indonesië]
 • Grepen uit de revolutinaire literatuur [Jef Last, Liefde in de portieken]
 • Voedsel
 • Slavenarbeid in België
 • Staking in en om Luik
 • Verkeerde wereld [Amerikaans militarisme]
 • Het Christelijk Nationaal Vakverbond en Spartacus

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 31 (3 augustus)

 • Op weg naar het wereldmonopolie
 • Twee honden (China)
 • De nieuwe weg (lezersbrieven)
 • Fusie-rapport (E.V.C.-N.V.V.)
 • De bedrijfsunie buiten spel. Een bouwvakarbeider aan het woord
 • Rondom de troonrede
 • Miljardenlening
 • Van de Maaskant
 • Negatief of positief
 • Aan de lezers! Spartacus staakt één week (niet verschijnen door papierschaarste)
 • Wat ons opviel

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 32-33 (17 augustus)

 • De comedie van Parijs
 • De staking aan de P.T.T. in Frankrijk
 • Neo-naf (fusie E.V.C.-N.V.V.)
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur (A. Strug, De geschiedenis ener bom)
 • Politiek en economische strijd
 • Tsjecho-Slowakije
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Gaan de bankbedienden staken?
 • Een goed vaderlander [Joegoslavië-Tito]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 34 (24 augustus)

 • Vredes- of oorlogsconferentie?
 • Arbeidstoestanden bij de Amsterdamse tram
 • Aandeel in de winst
 • De liquidatie van de E.V.C.
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Lou Lichtveld, De Sfinx van Spanje]
 • Sociaal panorame Indonesië
 • Rond de Franse poststaking
 • Zomerkamp Spartacus

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 35 (31 augustus)

 • Botsende systemen! Strijd in het nabije Oosten
 • Slachtoffers en... slachtoffers [Schermerhor, Michielsgestel]
 • De reactie [anti-fascisme]
 • Exploitatie van de honger (UNRRA)
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Lou Lichtveld, De Sfinx van Spanje]
 • Collaboratie en klassenrecht
 • Kapitaal en arbeid in Amerika
 • Wederopbouw, voor wie?
 • Wat ons opviel [De Waarheid]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 36 (7 september)

 • Honger als saus
 • Brief uit België. Waarom saboteren de Franse postmannen de conferentie-comedie te Parijs niet?
 • Ze komen voor de dag [Manifest van een beweging die appeleert aan de ware Nederlandse geest]
 • Heropvoeding van de mensen. Boekbespreking. G. Mannoury, Massa-edukatieve bestrijding van ultra-agressieve groepstendenties
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Michael Gold, Joden zonder geld
 • Staking onder atoomgeleerden [Edward Teller]
 • Tramstaking in België
 • Op weg naar eenheid [N.V.V.]
 • Attentie! Aan de lezers
 • Help een handje!
 • Wat ons opviel

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 37 (14 september)

 • Antwerpse dokkers staken
 • Overlopers [Handelsverdrag Zweden-Rusland]
 • Oorlog in Indonesië
 • Uit het jaartallenboekje [1933-1946]
 • Kapitaalmanoeuvres in Wallstreet
 • Het ei van Columbus [E.V.C.]
 • Het democratische feest [Byrnes]
 • Wat ons opviel [kolonisatie van joden in Suriname]
 • Wig in de E.V.C.
 • Het spook van de derde wereldoorlog
 • Vereniging van Spartacusvrienden
 • Arbeidersschool
 • Loslippige diplomaten
 • De arbeidersraden
 • V.S.V. Zaanstreek
 • Deviezenjacht?

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 38 (21 september)

 • In en om Palestina. Het beloofde land. De Joodse arbeidersbeweging, Arabische loonarbeiders
 • Klassenstrijd in Zuid-Afrika
 • De afloop van de staking in Antwerpen
 • Woningnood in Groot-Brittannië
 • Eerlijkheid in het huwelijk [overspel]
 • Stakingsgolf in Italië
 • Het schaaktoernooi [Euwe, Janowski, Botwinnik]
 • Over strijdbare eenheid
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Een beroep op uwhulp
 • Een Karel Doormanstraat [Amsterdam]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 30 (28 september)

 • Byrnes verlaat de slapende conferentie [Vredesconferentie Parijs]
 • Algemene werkstaking in Amsterdam en omgeving
 • Textiel-perikelen
 • Nogmaals de liquidatie van de E.V.C.
 • Gesprek met Lenin in Stalin’s gevangenis [Ciliga, Het Russische raadsel]
 • Wedloop naar de vernietiging
 • Onwaarachtige leuzen! [Indonesië]
 • Jezuieten en democratie [katholieke kerk]
 • Wat ons opviel
 • Over massabeweging [I]
 • Ingezonden [G. Mannoury]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 40 (5 oktober)

[Nieuw adres: Spartacus, Postus 7046, Amsterdam-Zuid II; girorekening: L. de Beer, Amsterdam]

[Er zijn zeven afdelingen: 1. redactie geschriften en algemene politiek; 2. propaganda en organisatie bond; 3. geldmiddelen bond; 4. V.S.V., ontwikkelingswerk, jeugdwerk; 5. Centrale boekhouding uitgeverij; 6. Abonnementen, bestellingen en expeditie uitgeverij; 7. algemeen beheer uitgeverij.]

 • De Amsterdamse staking in het slop
 • Russische moeilijkheden
 • In een democratisch land
 • Monopolisering van de wetenschap
 • Gesprek met Lenin in Stalin’s gevangenis [Ciliga, Het Russische raadsel]
 • Wat ons opviel
 • ’n Moeder antwoordt generaal Kruis
 • Nogmaals de staking bij de Franse post
 • Wat ons opviel
 • Proletarische massabeweging [II]
 • Vereniging van Spartacusvrienden
 • Discussie: Eerlijkheid in het huwelijk
 • Denk om ons nieuw adres

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 41 (12 oktober)

 • Neurenbergs recht
 • N.V. Koninkrijk de Nederlanden
 • Proletarische massabeweging [III]
 • Gesprek met Lenin in Stalin’s gevangenis [Ciliga, Het Russische raadsel]
 • Yes, we have no bananas
 • Tweeërlei aandeel
 • Ingezonden. Burgerlijke democratie of democratisch centralisme
 • Dialectiek [uitleg bij het begrip]
 • Even attentie
 • Koloniale uitbuiting en klassenstrijd
 • In ’t kort [Rijksbegroting]
 • V.S.V.-Zaanstreek

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 42 (19 oktober)

 • Een dubbeltje op z’n kant [Parijse vredesconferentie]
 • Ben je ook zo’n ijskoude? [militarisme]
 • Wapenstilstand in Indonesië
 • Ingezonden. Over proletarische kunst
 • Gesprek met Lenin in Stalin’s gevangenis [Ciliga, Het Russische raadsel]
 • Proletarische massabeweging. De Amsterdamse septemberstaking als proletarische massabeweging IV.
 • De kneding van de geest [monopolisering van de wetenschap]
 • Antwoord aan de “Voorpost”
 • Vliegtuigramp in ons land
 • De arbeidersraden
 • Wat ons opviel. De aandeelhouders hebben niets tegen nationalisatie
 • Ondervoeding

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 43 (26 oktober)

[Nieuwe redacteur: R. Hulsman]

 • Wapenstilstand – Is het verzet gebroken? [Indonesië]
 • Voorlichting? [Indonesië]
 • Sowjet-zeelieden als loondrukkers
 • Oppositie in de E.V.C.
 • En de akker is de wereld [boekbespreking, Dola de Jong]
 • De vrijwording van de geest
 • Een lichtpunt
 • Engelse politiek in het nabije Oosten
 • Dreigende inflatie
 • Nogmaals “Eerlijkheid in het huwelijk”
 • Wat ons opviel [levenspeil in Amerika]
 • Vreemde berichten [schip Bantam met mostertgas gezonken]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 44 (2 november)

 • De grote verandering [Indonesië]
 • Nederland in nood
 • De oorlog zal duren zolang Gij het duldt
 • Gesprek met Lenin in Stalin’s gevangenis [Ciliga, Het Russische raadsel]
 • De nieuwe mens in wording
 • Dreigende inflatie
 • Zonder commentaar [Maasbode en Parool]
 • Aan onze abonnees
 • De vlucht
 • Ter aanvulling
 • Oorlogsslachtoffers

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 45 (9 november)

 • Voorvechters van de vrede
 • Rectificatie [artikel De grote verandering]
 • Is de “republiek” van Japanse makelij?
 • Nederland in nood
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Langhoff, Veensoldaten]
 • Einde woningnood
 • Een congres van de arbeid te Utrecht
 • Gaat deopbouw stagneren?
 • Russische of westerse democratie
 • Brief uit Frankrijk
 • Over het maandblad [het niet verschijnen maandblad Spartacus door “allerlei omstandigheden”]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 46 (16 november)

 • Politieke confrontatie [Byrnes]
 • Arbeidersjeugd
 • De taak van de vakbonden
 • Deportaties (Duitse vakarbeiders naar Rusland)
 • Steunpunten van het Westen [Amerikaanse oorlogsvoorbereidingen]
 • Als destijds, als immer het derde front
 • Dapper zijn omdat het goed is [herdenking vermoorde revolutionairen Dolleman, Edel, Gerritsen, Koeslag, Menist, Roebers, Schriefer, Sneevliet, Witteveen en Ymkers; Stan Poppe spreekt wegens ziekte van comitévoorzitter Bertus Nansink]
 • Buiten troef [Rijksgebouwen]
 • Proteststaking in Zeeland
 • Overal hetzelfde liedje
 • Houd je kruit droog [Engeland]
 • Tussen Regge en Dinkel
 • V.S.V.-nieuws [Haarlem, Amsterdam]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 47 (23 november)

 • Cheribon [Indonesië]
 • De Nederlandse volkshuishouding
 • Zand in de ogen [bioscoopkritiek]
 • Werker, wie heb je gekozen [gedicht]
 • Geestelijke voogdij [anti-militarisme]
 • Wij zijn meesters over onze eigen honger
 • Politieke groeperingen en de E.V.C.
 • Klaproosdag
 • Verdachte bewondering
 • De beurs als barometer
 • Bedenkelijke eer
 • E.V.C. fusie... ruzie
 • [Aankondiging verschijning De arbeidersraden van P. Aartz]
 • Persbericht. De Koningin naar het Huis ten Bos
 • V.S.V.-nieuws [Amsterdam]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 48 (30 november)

 • De Indonesische intelligentia [Politieke confrontatie II]
 • Och... toch
 • Het congres van de arbeid
 • De Duitse krijgsgevangenen in Frankrijk
 • Gedachte en daad [gedeelte uit “De arbeidersraden”]
 • De eeuwige parade [film: “De Russische sportparade”]
 • Fusie-rapport - verraad-rapport [E.V.C.]
 • Spartacus en het militarisme
 • Een DUW-arbeider droomt
 • Persberichten

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 49 (7 december)

 • Het fascisme marcheert in het land van de vrijheid
 • Arbeidersjeugd
 • Kroon en kruis [ontwikkeling naar een autocratisch regime]
 • De eeuwige parade [film “Cambridge”]
 • Gedachte en daad [gedeelte uit “De arbeidersraden”]
 • Vriendenruzie
 • Persbericht
 • Nacht in de middag, een onopgelost probleem [Koestler en Theun de Vries]
 • Wij moeten het zelf doen
 • Met volle zeilen
 • Kunstschatten en mensen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 50 (14 december)

 • Frankrijk in de smeltkroes
 • Oog en oor in de tram
 • Unilever en staat
 • Een doodgezwegen boek [Bertold Brecht, Furcht und Elend des III. Reich]
 • Gedachte en daad [gedeelte uit “De arbeidersraden”]
 • ’n Nieuw geluid [De Toorts, katholiek maandblad]
 • De grote man
 • Gods eigen land importeert V2-uitvinder [Werner von Braun]
 • Zand, zeep, soda, zeepsop

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 51 (21 december)

 • Rondom de Indische Oceaan
 • Bedrijfsbezetting in de autofabriek van Renault
 • Dollar imperialisme
 • Unilever en staat
 • De intellectuelen en het historisch materialisme [door Anton Pannekoek]
 • Gedachte en daad [gedeelte uit “De arbeidersraden”]
 • De stakingsgolf in Oostenrijk
 • Puzzle van de vrijheid
 • Strijd om de macht
 • Parlements comedie
 • Een Engelse krant over de vakvereniging
 • Werkkamp Hedel
 • Wat ons opviel [Schimmelpenninck sigarenfabriek Wageningen]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 6 (1946), no. 52 (28 december)

 • Kerend getij
 • Het einde van de mijnwerkersstaking in Amerika
 • Staaltje van hulpverlening
 • Bij de honderdste geboortedag van Domela Nieuwenhuis
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [Theun de Vries, Stiefmoeder Aarde]
 • Een lezer schrijft ons [over “negermuziek”]
 • Staaltje van hulpverlening
 • Geweld of weerbaarheid
 • Waarom faalde de arbeidersklasse [I., door Anton Pannekoek]
 • Radio hoorspel
 • Herdenking F. Domela Nieuwenhuis

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 1 (4 januari)

 • Strijdende arbeidersklasse verovert de toekomst
 • Waarom faalde de arbeidersklasse [overgenomen uit Politics, II., door Anton Pannekoek]
 • Domela herdacht
 • Uit het doodgezwegen boek [Bertold Brecht, Furcht und Elend des III. Reich]
 • Atoomenergie [Bruun van Albada]
 • Staking in de haven van Antwerpen
 • Het algemeen welzijn [N.V.V.-E.V.C.]
 • [Ingevoegd: gestencild oproep aan de lezers, januari 1947]
 • Correctie: Arbeidersraden p. 185, regel 29

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 2 (11 januari)

 • Atoombom chantage [Bruun van Albada]
 • Baruch gaat heen [Truman]
 • “Manhattan District” en de “Grote Vijf” [uit: Atoom]
 • De mijnwerkers hebben het goed
 • Wat ons opviel [N.V.V.-E.V.C., UNO]
 • Raamplan, cam-plan, camp-plan
 • Uit het doodgezwegen boek [Bertold Brecht, Furcht und Elend des III. Reich]
 • Kapitalisme en arbeiders in Amerika
 • Er is een moord gepleegd [psychische schade door oorlog]
 • Aebeidersjeugd
 • Alle handen zijn vuil [persbericht De Waarheid, 3 januari 1947]
 • Zes punten van Einstein over de atoombom

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 3 (18 januari)

 • Kapitalisme en arbeiders in Amerika
 • De stakingen in 1946
 • Wat ons opviel [Van Kleffens]
 • Rectificatie
 • Nogmaals Domela herdacht [lezersbrief]
 • Concurrentie-Christendom en accordeonmuziek
 • Indonesische opbouwmogelijkheden (politieke confrontatie)
 • Symptomen van het verzet in het algelopen jaar
 • De havenstaking van Antwerpen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 4 (23 januari)

 • Arbeidersstrijd in Engeland
 • De staat en de stakers
 • Eerst klaarheid dan eenheid
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [John Steinbeck, In dubious battle]
 • Nationalisatie in de praktijd
 • Wat ons opviel [staking bij¨Michelin rubber/ en bandenfabriek te Clermond/Ferand]
 • Sparen of sterven
 • De staatse Duitser en de humane Brit
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Tegenstellingen

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 5 (1[?] februari)

 • Closed shop
 • Honger en socialisatie
 • Revolutie en partij in Indonesië (politieke confrontatie,slot)
 • De muur is dik, I.
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [John Steinbeck, In dubious battle]
 • Een halfei beter dan een lege dop (2 films)
 • De havenstaking van Antwerpen
 • Wat ons opviel
 • Stellingen over taak en wezen van de partij [I.]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 6 (7[?] februari)

 • Het Duitse probleem
 • Korte berichten uit het buitenland [Italië, Duitsland (Neurenberg)]
 • Unilever levert ambtenaren
 • De muur is dik, II.
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [John Steinbeck, In dubious battle]
 • Kapitalisme en arbeiders in Amerika
 • Stellingen over taak en wezen van de partij [II.]
 • “November 1918 zal niet weerkeren”

 “Spartacus”, [jg. 7 (1947), no. 7] (21 februari)

[Gestencilde nooduitgave van 4 p. omdat de drukker de achterstallige betaling voor “De arbeidersraden” gehonoreerd wilde zien]

 • Aan onze lezers
 • De grote comedie
 • “Spartacus”-bijeenkomst

 “Spartacus”, [jg. 7 (1947), no. 8] (24 februari)

[Gestencilde nooduitgave, 2 p.]

 • Comité “Trotz Alledem”, 2 p., [om geld voor de drukker bij elkaar te krijgen, bijdragen naar: P.E.J. Nansink, Houtmankade, nr. 27-IV, Amsterdam-Centrum, ondertekend door Jan Vastenhouw, H.G. Luijks, Bertus Nansink, secretaris penningmeester]

 “Spartacus”, orgaan van de communistenbond Spartacus, [jg. 7 (1947), no. 9] (2[?] maart)

[Gestencilde nooduitgave, 4 p.]

 • Ondanks alles... [nieuwe financiële tegenslag]
 • Een hopeloos geval (conferentie te Zürich)
 • Een nieuwe stakingsgolf in België

 “Spartacus”, [jg. 7 (1947), no. 10] (8 maart)

[Gestencilde nooduitgave, 1 p.]

 • Ondanks alles [Nieuwe drukker weigert te drukken]
 • Eerste verantwoording Trotz Alledem

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 11 (11 maart)

[Weer gedrukt na vier weken niet-verschijnen, ondanks identiek zetsel bij een andere drukker, bij vooruitbetaling; abonnement: ƒ1,95 per kwartaal, ook bij vooruitbetaling]

 • Van de Kroon en Van den Tempel [kwestie Kruls-Helfrich, autocratische neigingen]
 • We zijn er en we blijven er! Trotz Alledem!
 • Tweede verantwoording Trotz Alledem
 • Van poort tot poort [vakbondspolitiek]
 • Achter gesloten gordijnen [ontpolitisering in de gezinnen]
 • De verkeerde wereld... [vechtpartij tussen stakers en stalinisten in Frankrijk
 • Spartacus, E.V.C. en economische akties [oriëntaties voor de leden]
 • Esperanto-bericht [Nr. 19 van “Klasbatalo”]
 • Niet betalende passagiers [vervoer van soldaten naar Indonesië]
 • Buurman Jansen [militarisme]
 • [Stellingen over] Taak en wezen van de partij [III.]
 • Bericht [“Ons weekblad verschijnt weer met No. 11. De nummers 7-10 zijn, behoudens twee noodkranten, om de bekende reden uitgevallen”]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 12 (22 maart)

 • Truman stelt het ultimatum
 • Honger achter het stalen gordijn
 • Derde verantwoording Trotz alledem [enig rekenen: ruim 3000 abonnées]
 • Zomaar een brief... [onbeantwoorde brieven]
 • Herman Gorter (wordt vervolgd)
 • Te laat [over landen die te laat op de markt verschijnen, zoals Duitsland en Rusland, en het gevaar van een Russisch atoomwapen]
 • Wat ons opviel [Milde rijken (Barbara Hutton), hongerdoden te Berlijn]
 • Begeerte heeft ons aangeraakt [dienstbodennood]
 • Onderwijs en oorlog [onderwijsbegrotingen]
 • [Stellingen over] Taak en wezen van de partij [IV.]
 • Van de administratie

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 13 (29 maart)

 • Geestelijke slavernij [I.]
 • Vurig protest [politiek van Truman]
 • De Roer-opstand. Maart-April 1920
 • Derde [=vierde] verantwoording Trotz Alledem
 • Van de administratie [kwitanties over eerste kwartaal]
 • Spanningen in Palestina
 • Herman Gorter (vervolg, wordt vervolgd)
 • De afgewezen fusie [N.V.V.-E.V.C.]
 • Tussen Regge en Dinkel
 • [Stellingen over] Taak en wezen van de partij [V.]
 • “Contractkoelies”

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 14 (5 april)

 • Uncle Sam op het oorlogspad
 • 1 mei vergadering
 • Waarom overalls in plaats van oorlogsschepen?
 • Lingadjadji getekend [Indonesië]
 • De E.V.C. en het tariefstelsel
 • Bijbelkennis op de openbare school
 • Herman Gorter (vervolg)
 • De macht van de producent
 • Film. Geef ons het recht om te leven
 • Het gaat goed
 • Vijfde verantwoording Trotz Alledem
 • [Stellingen over] Taak en wezen van de partij [VI.]
 • Deserteurs [Indonesië]
 • V.S.V.-nieuws

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 15 (12 april)

 • Sombere vooruitzichten
 • Geestelijke slavernij [II.]
 • 1 Mei vergadering te Amsterdam
 • Aan het derde front
 • Zomaar een brief (slot)
 • Open brief aan Domine Plenter
 • Zesde verantwoording Trotz Alledem
 • Mededeling van de administratie [geen geld meer naar Trouringhstraat 8]
 • De opbouw [wederopbouwperiode]
 • Cijfers zonder meer [Palestina]
 • Strijd om de macht in de E.V.C.
 • [Stellingen over] Taak en wezen van de partij [VII.]
 • Socialisme in Tsjecho-Slowakije
 • Herdenking 13 april 1942
 • Oorlogsargumenten? [Truman]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 16 (19 april)

 • Voor Hollands Glorie [Wederopbouwperiode]
 • Geestelijke slavernij III.
 • Dieven in de nacht [Arthur Koestler]
 • Nelson [de zuil van in Londen]
 • Wij moeten het zelf doen
 • Van Heide-Maatschappij tot D.U.W.
 • Wat ons opviel
 • Oud-minister Schermerhorn houdt woord
 • De arbeidskracht [meerwaardeleer]
 • Spartacus en de aktie in de bedrijven
 • N.V.V. democratie
 • Filantropie
 • [Stellingen over] Taak en wezen van de partij [VIII.]
 • Zevende verantwoording Trotz Alledem
 • In dienst van het socialisme [A.J.V.]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 17 (26 april)

 • Meidag en klassenstrijd
 • Nog steeds strijd om de macht in de E.V.C.
 • Produktieverhoging, uitvoer en winst
 • Vrouwen en socialisme [I.]
 • Van Heidemaatschappij tot D.U.W.
 • Versobering
 • Haatpropaganda [tegen de “collectieve verantwoordelijkheid” van het Duitse volk volgens “Het Parool”]
 • Geestelijke slavernij IV.
 • Steun aan linkse jeugdorganisaties
 • 1 Mei Amsterdam en omgeving
 • Achtste verantwoording Trotz Alledem
 • 1 Mei bijeenkomsten [Rotterdam, Haarlem]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 18 (3 mei)

 • Strijd in China [I.]
 • Moderne ontwikkeling
  • De geleide economie als concurrerende kracht
  • Geestelijke beheersing van de bevolkingen
  • Vakverenigingen en parlementaire partijen
  • Begin van een ontwikkeling
 • Medezeggenschap
 • Onderwijsmisère
 • Van Heidemaatschappij tot D.U.W.
 • Het wezen van de revolutionaire bedrijfsorganisatie [discussiebijdrage van een medewerker]
 • De onderdaan [roman van Heinrich Mann]
 • Brief uit Duitsland [toestand in Duitsland]
 • De derde gelijkheid [Sinclair Lewis, Edgar Ansel Mowrer]
 • Marx-annexatie [Alexander Miller]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 19 (10 mei)

 • Franse arbeiders in strijd
 • Strijd in China II.
 • Denken in Guldens [Minister Lieftinck]
 • Zomerkamp Spartacus 1947
 • Vrouwen en socialisme [II.]
 • De eenheidsman [gedicht, Theo Maassen]
 • Studenten als aandeelhouders
 • Onderwijsmisère I.
 • De arbeidskracht II. Equivalenten
 • Trotz Alledem. Onze aktie
 • [Reclame van een hele pagina voor Spartacus]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 20 (17 mei)

 • Amerika in Indonesië
 • De doorbraak [verzoening socialisme en religie]
 • Comité Trotz Alledem [tweede verantwoording,nagekomen gelden]
 • Rotterdam [1 mei]
 • Cursusvergadering [Naar nieuwe vormen van strijd, Zuider Volkshuis aan de Dreef]
 • Strijd in China [III.]
 • Bij de dood van Henry Ford
 • Grepen uit de revolutionaire literatuur [De onderdanen, Heinrich Mann]
 • Van Heidemaatschappij tot D.U.W.
 • Over ontevredenheid, winst en nog wat
 • De arbeidskracht III.
 • 1 mei in Spanje

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 21 (24 mei)

 • Honger en voedselmonopolie
 • Duister spel [het stalinisme in Italië, Frankrijk en België]
 • Een nieuw geluid uit Australië [“Southern Socialist”]
 • Strijd in China [IV.]
 • Massastakingen in Duitsland
 • Over “Eenheid” in de E.V.C.
 • De groentenhandel
 • Zomerkamp Spartacus
 • Spartacus en het militarisme
 • Wat ons opviel [10.000 ton suiker gevonden]
 • Gezondheidszorg in Indonesië

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 22 (31 mei)

 • Nog twee jaren [Gromyko’s voorstel om atoomwapens buiten de wet te stellen en de christelijke reaktie daarop]
 • Strijd in China [V.]
 • Vernieuwing [Colijn en de S.D.A.P.]
 • In de vuurgloed der massa-stakingen [massa-aktie in Duitsland, door overlevende Duitse revolutionairen]
 • [Gedicht, Theo Maassen]
 • Aanval op het communisme
 • Het drama E.V.C.
 • Volksmisleiding
 • Het joods tehuis
 • Kapitalistische wanorde

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 23 (7 juni)

 • Wereldpolitiek van de dollar
 • Reclassering
 • Fabrieken terug aan eigenaars maar... ze hebben ze nog niet
 • Strijd Indonesië?
 • Wat ons opviel [bewapening]
 • Het wezen van de revolutionaire bedrijfsorganisatie
  • De theorie
  • Praktijk
 • Van de Maaskant
 • Theorie en praktijk
 • Schone woorden voor vuile dingen [Bank van lening]
 • De staking bij de meelfabriek “De Sleutels” te Leiden
 • Trotz Alledem [derde verantwoording nagekomen gelden]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 24 (14 juni)

 • Het grensincident [Griekenland en Turkije]
 • Oorlogsdreiging en strijd
 • Wat ons opviel [“Socialist Leader” van de Onafhankelijke socialisten in Engeland, over Joseph Wagner’s bezoek aan Engeland]
 • De groeiende stakingsbeweging in Duitsland
 • Het heilige Rusland I.
 • Zomerkamp Spartacus
 • Van de Maaskant
 • Tussen Regge en Dinkel
 • Geef ons heden... [F.A.O., I.F.A.P.]

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 25 (21 juni)

 • Amerika blaast verzamelen
 • Op een schoen en een slof
 • Waar vrouwen over spreken
 • Het heilige Rusland II.
 • [Gedicht, Theo Maassen]
 • Zomerkamp Spartacus
 • Beginselverklaring van de Duitse revolutionairen
 • Van de Maaskant
 • Maatschappelijke ontwikkeling I.
  • Het liberale kapitalisme
   • Het vastlopen van het liberale kapitalisme

 Spartacus, orgaan van de Communistenbond “Spartacus”, [jg. 7 (1947), no. 26 (28[?] juni)]

[Gestencilde nooduitgave, 4 p.]

 • Ondanks alles [“Weer stokt de regelmatige uitgaven van ons gedrukte orgaan”]
 • Initiatief
 • Een hopeloos geval (conferentie te zürich)
 • Een nieuwe stakingsgolf in België

  Spartacus, orgaan Communistenbond “Spartacus”, [jg. 7] (1947), no. 27 (5 juli)

[Gestencilde uitgave, 8 p., twee exemplaren]

 • Spartacus op de Vesuvius [nieuw steunfonds]
 • De stakingsgolf in Europa
 • Het dictaat van Lingajadji [Indonesië]
 • Zomerkamp Spartacus. Belangrijk

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 28 (12 juli)

 • Edelmoedigheid, planmatigheid en opstandigheid
 • Spartacus op de Vesuvius. Over bezitsrecht en beschikkingsrecht [penningmeester P. Nansink, Houtmankade, nr. 25-IV, Amsterdam Centrum]
 • Zomerkamp Spartacus
 • De strijd in China [VI., wordt vervolgd]
 • De dood betaalt Dividend [Fenner Brockway en Frederic Mullaly, boekrecensie]
 • De arbeidskracht. III.
 • Het heilige Rusland. III.
 • Ai! [textielexport]

 Spartacus, orgaan Communistenbond “Spartacus”, [jg. 7] (1947), no. 29 (19 juli)

[Gestencilde uitgave, 8 p.]

 • Be[?] Berchtesgaden [Tweede conferentie te Parijs, Marshall-plan]
 • Hallo! Hallo! Hier de Vesuvius!
 • Bericht uit Oostenrijk
 • Van de Maaskant
 • Hallo! Hallo!
 • Zomerkamp Spartacus 1947

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 30 (26 juli)

 • “Pacificatie” in Indonesië
 • Frankrijk in het kruisvuur van de imperialistische machten
 • Geen halve waarheden [wederopbouwconferentie te Parijs]
 • De strijd in China [VII.]
 • De oorlog in Indonesië
 • Van de administratie
 • De ordening van het bedrijfsleven
 • De Arbeidskracht. IV.
 • Gij zult niet generaliseren [collectieve schuld Duitsers]
 • Techniek en geest
 • Voor het behoud van de krant

 Spartacus, orgaan Communistenbond “Spartacus”, [jg. 7] (1947), no. 31 (2 augustus)

[Gestencilde uitgave, 8 p.]

 • Waar het om gaat! [Indonesië]
 • Verlies- en winstrekening
 • Kampliefhebbers!

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 32 (7 of 14 augustus)

Im augustus is één aflevering niet verschenen; vanaf het volgende nummer wordt het 4 in plaats van 8 bladzijden.

 • Indonesië-Amerika
 • Het heilige Rusland IV
 • Opnieuw voor behoud van onze krant
 • Wederopbouw
 • Ver[enigde]. socialistische staten van Europa?
 • Tschecho-Slovakije en het tweejarenplan
 • Staking aan de Antwerpse Haven
 • Uit het donkere Zuiden

 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 33 (23 augustus)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 34 (30 augustus)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 35 (6 september)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 36 (13 september)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 37 (20 september)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 38 (27 september)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 39 (4 oktober)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 40 (11 oktober)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 41 (18 oktober)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 42 (25 oktober)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 43 (1 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 44 (8 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 45 (15 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 46 (22 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 47 (29 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 48 (6 december)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 49 (13 december)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 50 (20 december)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 7 (1947), no. 51 (27 december)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 1 (3 januari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 2 (10 januari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 3 (17 januari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 4 (24 januari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 5 (31 januari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 6 (7 februari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 7 (14 febuari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 8 (21 februari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 9 (28 februari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 10 (6 maart)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 11 (13 maart)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 12 (20 maart)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 13 (27 maart)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 14 (3 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 15 (10 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 16 (17 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 17 (24 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 18 (1 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 19 (8 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 20 (15 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 21 (22 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 22 (29 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 23 (5 juni)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 24 (12 juni)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 25 (19 juni)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 26 (26 juni)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 27 (3 juli)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 28 (10 juli)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 29 (17 juli)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 30 (24 juli)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 31 (31 juli)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 32 (7 augustus)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 33 (21 augustus)

De aflevering van 14 augustus is niet verschenen.


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 34 (28 augustus)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 35 (4 september)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 36 (11 september)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 37 (18 september)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 38 (25 september)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 39 (2 oktober)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 40 (9 oktober)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 41 (16 oktober)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 42 (23 oktober)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 43 (30 oktober)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 44 (6 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 45 (13 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 46 (20 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 47 (27 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 48 (4 december)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 49 (11 december)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 50 (18 december)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 8 (1948), no. 51 (25 december)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 1 (1 januari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 2 (8 januari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949) no. 3 (15 januari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 4 (22 januari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 5 (29 januari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 6 (5 februari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 7 (12 februari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 8 (19 februari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 9 (26 februari)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 10 (5 maart)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 11 (12 maart)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 12 (19 maart)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 13 (26 maart)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 14 (2 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 15 (9 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 16 (16 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 17 (23 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 18 (30 april)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 19 (7 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 20 (14 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 21 (21 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 22 (28 mei)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 23 (4 juni)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 24 (11 juni)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 25 (18 juni)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 26 (25 juni)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 27 (2 juli)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 28 (16 juli)

Vanaf dit nummer tweewekelijks in plaats van wekelijks.


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 29 (30 juli)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 30 (13 augustus)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 31 (27 augustus)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 32 (10 september)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 33 (24 september)

Met los aankondiging van toneelstuk.


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 34 (8 oktober)

Vanaf dit nummer gestencild in plaats van gedrukt; laatste pagina ontbreekt.


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 35 (22 oktober)

Eerste pagina ontbreekt.


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 36 (5 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 37 (19 november)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 38 (3 december)

Pagina 6-7 ontbreekt.


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 39 (17 december)


 Spartacus, weekblad van de Communistenbond “Spartacus”, jg. 9 (1949), no. 40 (31 december)


Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G., Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 24 August 2015, latest additions 30 December 2015