Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives


Georg Grosz, Hochverräter / High Treasoners / Grands traîtres / Hoogverraders
Quelle: Das Gesicht der herrschenden Klasse & Abrechnung folgt! / Georg Grosz. – Amsterdam : Van Gennep, 1973. – (Originalausgabe: Frankfurt am Main : Makol Verlag, 1972)


de | Thema: Theorien über Kapitalistischer Krisen und Imperialismus
en |Theme: Theories on Capitalist Crises and Imperialism
fr | Théma: Théories sur des crises capitalistes et impérialisme
nl | Thema: Theorieën over kapitalistische crises en imperialisme


The K.A.P.D.

Rosa Luxemburg Official stamp of the k.a.p.d., 1920-1921

„Die aus dem Weltkriege geborene Weltwirtschaftskrise mit ihren ungeheuerlichen ökonomischen und sozialen Auswirkungen, deren Gesamtbild den niederschmetternden Eindruck eines einzigen Trümmerfeldes von kolossalem Ausmaß ergibt, besagt nichts anderes, als daß die Götterdämmerung (a) der bürgerlich-kapitalistischen Weltordnung angebrochen ist (b). Nicht um eine der in periodischem Ablauf eintretenden, der kapitalistischen Produktionsweise eigentümlichen Wirtschaftskrisen handelt es sich heute, es ist die Krise des Kapitalismus selbst, was unter krampfhaften Erschütterungen des gesamten sozialen Organismus, was unter dem furchtbarsten Zusammenprall der Klassengegensätze von noch nicht dagewesener Schärfe, was als Massenelend innerhalb der breitesten Volksschichten als das Menetekel (c) der bürgerlichen Gesellschaft sich ankündigt (d). Immer deutlicher zeigt sich, daß der sich von Tag zu Tag noch verschärfende Gegensatz zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, daß der auch den bisher indifferenten Schichten des Proletariats immer klarer bewußt werdende Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems nicht gelöst werden kann (e). Der Kapitalismus hat sein vollständiges Fiasko erlebt, er hat im imperialistischen Raubkriege sich selbst historisch widerlegt, er hat ein Chaos geschaffen, dessen unerträgliche Fortdauer das internationale Proletariat vor die welthistorische Alternative stellt: Rückfall in die Barbarei oder Aufbau einer sozialistischen Welt (f).“

(Programm der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, 1920, fragment)

a. Götterdämmerung , net als Kladderadatsch , een veel misbruikt woord; de laatste voor het eerst door August Bebel , in de Duitse Reichstag, in ironische zin.

b. De Eerste Wereldoorlog kan alleen worden verklaard uit de toename van de “geo-strategische”, imperialistische tegenstellingen die ontstonden toen de planeet in grote lijnen was verdeeld tussen de grootmachten, en niet als gevolg van een economische crisis. Het waren vooral de parasitaire koloniale aristocratieën die elkander wereldwijd bestreden, en waarin de geo-strategisch “anti-kolonialistische” Verenigde Staten van Amerika de doorslag gaven; tussendoor was er ook een conflict tussen Frankrijk en Duitsland over kolen- en ijzerertsmijnen. Sinds 1892 was er juist wereldwijde industriële opgang die een heel andere dynamiek had dan de koloniale, en die slechts werd onderbroken door de beurskrach van Wall Street in 1907 , wat bovendien vooral een Amerikaans verschijnsel bleef, terwijl de erop volgende recessie beperkt bleef in tijd en omvang. De economische crisis in 1920 was geen gevolg van een “dalende winstvoet” of een “verzadiging van de markten”, maar vooral een direct gevolg van de oorlog, van de vernietiging van productiemiddelen, wat de gebruikelijke economische cyclus verstoorde, en tot een kunstmatige schaarste leidde, en was dus vooral een veralgemeende punctuele, een veeleer vervroegde cyclische, en in zichzelf, zuiver economisch, al helemaal geen structurele crisis, die pas in 1929 begon, 58 jaar na die van 1873. Voor de theorie van de “lange golf”, zie Kondratieffgolf . Een probleem blijft dat dit niet vooraf berekend kan worden; het gaat om speculatieve extrapolaties op grond van twijfelachtige cijfers, niemand weet het vooraf. Het helpt ook een beetje, wanneer Het Kapitaal eindelijk eens wordt gelezen als een “theoretisch model” van een “complex systeem”, in de taal van de “academici”.

c. Mene Tekel ; dat hoort thuis in hetzelfde literaire rijtje als Götterdämmerung en Kladderadatsch, zie boven.

d. Deze crisis nam een ongekende omvang aan, maar werd in de belangrijkste in de oorlog betrokken landen ook vrij gemakkelijk weer overkomen (ondanks 20 miljoen doden, 80 miljoen als we daar de slachtoffers van de “Spaanse griep” bij optellen), voor de bourgeoisie kwamen in de overwinnende landen (maar niet alleen, in Berlijn en elders werd er ook gefeest door sommige mensen) vervolgens de “gay twenties” op gang (vooral door het einde van de oorlogslasten, voor het proletariaat zag het er heel anders uit, net als in de verliezende landen, waarin binnen de bourgeoisie vervolgens fascisme, stalinisme en nationaal-socialisme tot ontwikkeling kwamen) totdat er een daadwerkelijke, cyclische zowel als structurele, zuiver economische, crisis begon in 1929, en die werd opgelost door massale kapitaalvernietiging in de Tweede Wereldoorlog, wat niet het doel was, maar wel het resultaat. Daarover is ook veel te doen geweest, want de bombardementen waren niet gericht op het behalen van industriële voordelen, noch kwamen ze voort uit humanitaire overwegingen; het waren vooral terreurbombardementen, gericht op de burgerbevolking, met een averechts resultaat, want die bevolking wilde overleven.

e. Dat werd het vervolgens toch, door tussenkomst van sociaal-democraten en stalinisten.

f. Een uitdrukking van Rosa Luxemburg ; verder wordt er in deze tekst geen enkel beroep gedaan op haar opvattingen; later wél, vooral door de Essen-tendens.


 Weltkrise und Klassenkampf. – [Berlin] : Verlag der k.a.p.d. [Verlag der k.a.p.d., Berlin NO, Landsbergerstraße 6; Druck: Richard Lantzsch, Berlin S 14], [1920]. – 16 S. – (Kleine Flugschriften der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands ; Nr. 4)

„Die ungeheuerste Krise der kapitalistische Weltwirtschaft ist hereingebrochen. Der Weltkrieg war nur ein Symptom, ein besonders hervorragendes Anzeichen für den Anfang dieses letzten, endgültigen Zusammenbruches.“
Quelle: i.i.s.g. , Amsterdam


 Enwicklungstendenzen im Weltkapitalismus. – In: Proletarier, Zeitschrift für Kommunismus, [Jahrgang 1], 1921, Nr. 9-10
Quelle: i.i.s.g. , Amsterdam


 Die Todeskrise des Kapitalismus. – In: Proletarier, Zeitschrift für Kommunismus, [Jahrgang 2], [1921-1922], [Heft 2], Februar 1922
Quelle: i.i.s.g. , Amsterdam


Programm der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands. – Berlin : Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands, Geschäftführender Hauptaussschuß, Januar 1924. – 47 S.


Anton Pannekoek

Anton Pannekoek Anton Pannekoek in his Berlin period (ca. 1908, private collection)

 Literarische Rundschau (Rudolf Goldscheid, Verelendungs- oder Meliorationstheorie? 1906, Verlag der „Sozialistische Monatshefte“. 54 S.) / A[nton]. Pannekoek. – In: Die Neue Zeit, 25. Jg. (1906-1907), 1. Bd., Nr. 5, 31. Oktober 1906, S. 174-176


Die Ursachen der Krisen / A[nton]. P[annekoek].
In: Zeitungskorrespondenz, Nr. 3, 15. Februar 1908


 Herrn Tugan-Baranowskys Marx-Kritik [1-3] / Ant[on]. Pannekoek
1. Wie Herr Tugan rechnet
2. Die steigende Profitrate
3. Die Zusammenbruch
In: Die Neue Zeit, 28. Jg. (1909-1910), 1. Bd., Nr. 22, 25. Februar 1910, S. 772-783


Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals : Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus / Anton Pannekoek
In: Bremer Bürger-Zeitung, 29-30. Januar 1913, Feuilleton, Nr. 24-25
Reprinted in  Proletarier, Zeitschrift für Kommunismus, [Jahrgang 2/3?], [1923], [Nr. 2?]
Compare Dutch, De Nieuwe Tijd, 1916

Quelle: i.i.s.g. , Amsterdam


 Theoretisches zur Ursache der Krisen [1-4] / Ant[on]. Pannekoek
1. Die Periodizität der Produktion
2. Die Reproduktion des Kapitals
3. Der Einfluß der einfachen Warenproduktion
4. Die Ursachen des Konjunkturwechsels
In: Die Neue Zeit, 31. Jg. (1912-1913), 1. Bd., Nr. 22, 28 Februar 1913, S. 780-792

nl | Een theoretisch vraagstuk over de oorzaak van de crises / Ant[on]. Pannekoek, 2016


Die Krisen und der Sozialismus / A[nton]. P[annekoek].
In: Zeitungskorrespondenz, Nr. 285, 26. Juli 1913

 De crississen en het socialisme (Ekonomische Kroniek) / A[nton]. P[annekoek].
In: De Tribune, soc[iaal].-dem[ocratisch]. weekblad, 6e jg. (1912-1913), nr. 44 (2 augustus 1913)


 De ekonomische noodzakelijkheid van het imperialisme / A[nton]. Pannekoek
In: De Nieuwe Tijd, 21e Jg. (1916), no. 5 (5 mei), p. 268-285

 De economische noodzakelijkheid van het imperialisme / A[nton]. P[annekoek].
In: De Tribune, Rev[olutionair]. Soc[ialistisch]. Volksblad, 9e Jg. (1915-1916), nr. 73 (10 mei 1916)
“Wij geven hierbij het slot van Pannekoek’s artikel in de “Nieuwe Tijd”.”


 Wereld krisis / Ant[on]. Pannekoek
In: De Nieuwe Tijd, 25e Jg. (1920) nr. 1, p. 7-11

The Universal Crisis / Anton Pannekoek
In: The Call, 5 February 1920 [translated from Esperanto]; original Dutch edition Wereld krisis, in De Nieuwe Tijd, 1920, from there much shortened.


de | Die Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus
el | Η Θεωρία Κατάρρευσης του Καπιταλισμού
en | The theory of the collapse of capitalism
fr | La théorie de l’écroulement du capitalisme
nl | De ineenstortingstheorie van het kapitalisme
sv | Teorin om kapitalismens sammanbrott


 Anton Pannekoek an Paul Mattick, 10. Dezember 1934:
«Über die Grossmann’sche Sachen war es nicht nötig weiter zu schreiben; ich sah mit Vergnügen, dass Sie in einer späteren Nr. unserer Korrespondenz die Sache von ihrem Standpunkte dargelegt haben, so dass die Leser sich nun selbst weiter ihr Urteil bilden können. Ich habe keine wesentliche Argumente in ihrem Aufsatz gefunden, die meine Ansicht umändern konnten; und offenbar sind Sie auch von meiner Darlegung nicht überzeugt worden. Immerhin, die Hauptsache war für mich eine Warnung, dass man nicht kritiklos die Lehre, dass dies nun die Endkrise sei, annehmen sollte und darauf seine ganze Propaganda gründen.»
«Ich gehe aus von diesem Gedanken: Der Kampf der Massen, der Arbeiterklasse, ist das einzige wesentliche, das wichtigste, auf dem alles ankommt, und aus dem alles fliesst. Sie kommt nicht in Bewegung, wenn wir, oder eine Gruppe, eine Partei ihr sagt: dies ist das Ende, es kommt nie wieder Prosperität; nur Untergang droht; also wehrt euch. Das rührt sie nicht, das hört sie nicht einmal. Eine Klasse macht keine Revolution, weil einige Leute ihr etwas sagen. Sie kommt in Bewegung, wenn sie selbst so tief das Elend fühlt, dass sie kämpfen muss, dabei dann noch gewisse grosse Weltumstände oder Ereignisse mitspielen, die man nicht abwägen sondern nur nachher verstehen kann. Daher wäre eine Theorie der Endkatastrophe für mich nicht sehr wichtig: hochstens für meine persönliche Erwartung, aber nicht für das tatsächliche Geschehen.»
«Eine grosse Partei kommt leicht dazu, zu sagen: folgt mir, und sich als Führer, Herrscher der Klasse zu entwickeln. Wir sind der Meinung, dass nur, indem das Selbsthandeln der Massen als Ziel gesehen, und dazu Aufklärung und Kenntnisse in sie gebracht werden, die Revolution gefördert wird.»
«Wie gut wäre es, wenn die Erfahrung früherer Arbeiterkämpfe klar zusammengestellt, ihnen übermittelt wurde, so der vielen Massenstreiks in Europa, so der ersten Jahren der russischen Revolution, so der Arbeiterkämpfe in Amerika, damit sie Kraft un Schwäche an beiden Seiten, Ursachen von Siegen und Niederlagen daraus erkennen.»
«Es will mir oft nützlicher erscheinen an die junge Arbeitergenerationen heranzukommen mit neuer Propaganda, als zu versuchen, die alten Generationen von Revolutionären von ihren alteingefussenen Vorurteilen zu befreien zu suchen.»


 Anton Pannekoek an Paul Mattick, 22. November 1935:
“Es handelt sich bei dieser Krise um etwas Anders als die vielen früheren; in dieser Wucht und Dauer ist sie, wenn auch keine ‘Endkrise’ doch eine Niedergangskrise, ein Zeichen dass die kapitalistische Ökonomie in unertrennbaren Niedergang gerät. Sie wissen, dass ich den Grossmann’schen Versuch, die Notwendigkeit einer Endkrise zu beweisen, für völlig verfehlt halte. So einfach ist die Sache nicht, dass ein simples Rechnungsbeispiel eine innere Unmöglichkeit des Weiterbestehens beweisen könne. In diesem Versuch ist Rosa gescheitert, und Grossmann ebenso; es lässt sich eben so nicht beweisen, weil mit Rechnungsbeispielen nur hervortritt, dass der Kapitalismus gleichsam ewig bestehen kann. Der notwendige Untergang liegt in den sekundären Faktoren, in die Trägheit des immer wieder Anpassens auf neuer Grundlage, die schliesslich infolge der steigenden clumsiness und Riesenhaftigkeit der Organisation die ganze Anpassung nahezu unmöglich, d.h. erst nach schwerster Depression so wie so möglich macht. Marx’ Theorie der Wiederspruche in dem Fallen der Profitrate gibt die Grundlage, aber sie muss wohl sehr auf den modernen Weltproduktionsapparat erweitert werden.”


Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg Rosa Luxemburg; source: a.a.a.p..

Wikipedia
ar | روزا لوكسمبورغ 
de | Rosa Luxemburg 
en | Rosa Luxemburg 
es | Rosa Luxemburg 
fr | Rosa Luxemburg 
gl | Rosa Luxemburg 
hi | रोज़ा लुक्सेम्बुर्ग 
nl | Rosa Luxemburg 
pl | Rosa Luxemburg 
ur | روزا لکسمبرگ 
zh | 羅莎·盧森堡 
For over a hundred more languages, see the Polish version; here name is known all over the planet, yet her works were hardly translated

marxists.org
de | Rosa Luxemburg 
en |  Rosa Luxemburg
Other languages |  Rosa Luxemburg Archive  (Cross Language Section)

de | Ökonomische Werke / Rosa Luxemburg. – Berlin [Ost] : Dietz Verlag, 1975. – 807 p. – (Gesammelte Werke ; Band 5)
Contains:
Die Akkumulation des Kapitals  : Ein Beitrag zur ökonomische Erklärung des Imperialismus, 1913; Alternative Transkription 
– Die Akkumulation des Kapitals oder Was die Epigonen aus der Marxen Theorie gemacht haben : Eine Antikritik, 1921
Einführung in die Nationalökonomie , [1909-1910]

en | The Accumulation of Capital  / Rosa Luxemburg, translated from German by Agnes Schwarzschild, with an [not very critical] introduction by Joan Robinson. – London : Routledge and Kegan Paul LTD, 1951. – 475 p. – (Reprinted 1963, 1971)

fr | L'accumulation du capital  (marxists.org; a source is not given, but it is from the following edition:)

fr | L'accumulation du capital  / Paris : François Maspero, 1969. – (Œvres, two volumes, downloadable in Word, pdf and rtf)

fr | L'accumulation du capital  / Rosa Luxemburg.– [Marseille] : Agone/Smolny, 2019. – 768 p.
A new translation with new annotations


Fritz Sternberg

Fritz Sternberg Fritz Sternberg; source: Alchetron .

Fritz Sternberg was an “epigone” of Rosa Luxemburg, in a failed effort to recuperate her for social-democracy; and although he was in contact with the Communist Left, he never was a part of it; he rendered the confusions of Rosa Luxemburg even more confuse, yet he was strong in presenting “facts” and “statistics”; his influence was mainly restricted to Germany and to France much later.

Wikipedia
ar | Fritz Sternberg 
ca | Fritz Sternberg 
de | Fritz Sternberg 
en | Fritz Sternberg 
fr | Fritz Sternberg 
ru | Фриц Штернберг 

On marxists.org nothing for German, English, French or Dutch (2020)

de | Der Imperialismus  / Fritz Sternberg. – Berlin : Malik-Verlag, 1926, – 614 S. – (Reprinted 1971)

de | Der Imperialismus und seine Kritiker / Fritz Sternberg. – Berlin : Soziologische Verlagsanstalt, 1929. – 231 S.

de | Eine Umwälzung der Wissenschaft? : Kritik des Buches von Henryk Großmann: Das Akkumulations- und Zusammenbruchgesetz des kapitalistischen Systems : Zugleich eine positive Analyse des Imperialismus / Fritz Sterberg. – Berlin : R.L.Prager, 1930. – 143 S.

fr | Le conflit du siècle : Capitalisme et socialisme à l’épreuve de l’histoire  / Fritz Sternberg, traduit de l’allemand par Joseph Rovan (1918-2004). – Paris : Editions du Seuil, 1951. – 669 p. – (Les collection Esprit). – (Reprint 1958)

His main work is not yet known for having been translated into other languages, other works of his were.


Henryk Grossman

Henryk Grossman, too, once was in contact with the Communist Left, without ever having participated in it; he tried to make a university-carreer first in Germany, then in the United States, which failed; then he opted for a carreer in East-Germany, which was short lived, as he, cureously, died soon afterwards. He was important for the Communist Left in the sense that he rendered Marx’ Capital somewhat more accessible, but Anton Pannekoek was not impressed.

Hardly anyone has read his unfortunately mostly untranslated works, and his works became object of a nice controversary between “believers” and “disbelievers”. He explains very well the general law of the falling average rate of profit; he expands much on the counter-tendencies; yet he forgot (and regretted this) to write a chapter about how the counter-tendencies become ever less effective (and thus, the “tendency” only becomes visible at the “surface” in the long run); moreover he never even tried to demonstrate his thesis by presenting empirical facts or statistics. It remained a mechanical-determinist theory, which, however, might be further developed; and then the whole problem of the constitution of the world market and imperialism (see particularly some ideas of Anton Pannekoek and Rosa Luxemburg) should be integrated.

Henryk Grossman Henryk Grossman; source: Sachsischen Staatsarchive Leipzig .

Wikipedia
de | Henryk Grossmann 
de | Zusammenbruchstheorie 
en | Henryk Grossman 
es |
Henryk Grossman 
fr |
Henryk Grossmann 
it |
Henryk Grossman 
no |
Henryk Grossmann 
pl |
Henryk Grossmann 
ru |
Генрик Гроссман 
tr |
Henryk Grossman 

marxists.org
en | Henryk Grossman (1881-1950) 
de | Henryk Grossman (1881-1950) 
nl | Henryk Grossmann (1881-1950) 
Nothing in French, Italian or Spanish (2020)

en | Collected Works in four volumes at Brill, three of them are to come, for the academic community:
Volume I, 2018, x, 696 p., €215.00 / $258.00

de |  Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems / Henryk Grossmann. – Leipzig : C.L. Hirschfeld. 1929. – 628 S.
Source pdf: Digibess , redirects to: Byterfly 

de |  Marx, die klassische Nationalökonomie und das Problem der Dynamik / Henryk Grossmann. – Frankfurt am Main : Europäische Verlagsanstalt, 1969. – 133 S.
Includes: Briefe Henryk Grossmans an Paul Mattick über die Akkumulation (1931-1937), p. 85-113
Danke an die Hersteller von: Archiv Karl Roche  und: Barrikade 
Also downloadable from: Espace contre ciment 

fr | Marx, l’économie politique classique et le problème de la dynamique / Henryk Grossmann ; préface de Paul Mattick ; [trad. de l’allemand par Charles Goldblum]. – Paris : Champ Libre, 1975. – 169 p. – (Original title: Marx, die klassische Nationalökonomie und das Problem der Dynamik)

de | Aufsätze zur Krisentheorie / Henryk Grossmann. – Frankfurt am Main : Verlag Neue Kritik, 1971. – 213 S.

en | Henryk Grossman and the Recovery of Marxism  / Rick Kuhn. – [Chicago] : University of Illinois Press, 2006. – 352 p.

en | Henryk Grossman bibliography  / Rick Kuhn, 2006


Herman de Beer

De beweging van het kapitalistisch bedrijfsleven / [Herman de Beer]. –  [Amsterdam] : g.i.c., 1932. – 38 p.
A never translated analysis of cyclical crisis, and much more


Paul Mattick

Also see: Paul Mattick, (1904-1981)

  Zur Marxschen Akkumulations- und Zusammenbruchstheorie  : In Erwiderung des Artikels: ”Die Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus” [von Anton Pannekoek] in Nummer 1 der ”Rätekorrespondenz” / Paul Mattick.
In: Rätekorrespondenz, 1934, Nr. 5


Some academic studies

In general boring to read, with no clear conclusions, but with a lot of references, and a lot of “considerations” – mostly in idle view of some “carrier”. Yet, when we have the distinction between punctual, cyclical and structural crises in mind, it becomes interesting again.

Krise und Kapitalismus bei Marx. – Frankfurt am Main : Europäische Verlagsanstalt, 1975. – 486 S. – (Zwei Bände)


© Allthough the Communist Left in general abstained from claiming copyrights or rights on “intellectuel property”, some publications on this site might be copyrighted; if they are, their use is free for personal consultation only. Non-copyrighted material, provided for non-commercial use only, can be freely distributed. Including a reference to this source is appreciated, as well as a notification. As for commercial use, please contact us.

© Bien que, en général, la Gauche communiste s’abstenait d’exiger des droits d’auteur ou des droits de “propriété intellectuelle”, certaines publications de ce site pourraient être protégées par de tels droits. Si c’est le cas, leur accès est gratuit seulement pour consultation d’ordre privé. Le matériel non protégé par ces droits peut être librement diffusé pour tout usage non commercial. Nous vous serions reconnaissants de référencier vos sources et de les accompagner d’un avertissement. Pour une utilisation à but lucratif, prière de prendre contact.

© Obgleich die Kommunistische Linke im Allgemeinen keine Urheberrechte bzw. „intellektuelle Eigentumsrechte“ für sich eingefordert hat, können einige Veröffentlichungen auf dieser Webseite urheberrechtlich geschützt sein. In diesem Fall steht ihr Gebrauch nur zum Zweck persönlichen Nachschlags frei. Ungeschütztes Material kann für nicht-kommerzielle Zwecke frei und unentgeltlich verbreitet werden. Wir sind Ihnen erkenntlich für Ihren Quellenhinweis und Benachrichtigung. Bei beabsichtigter kommerzieller Nutzung bitten wir um Kontaktaufnahme.

© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.


Compiled by Vico, 5 January 2020, latest additions 2 July 2020

Overview